Elevii olimpici național și internațional, admiși în clasa a IX-a fără să susțină Evaluarea Națională. Actele necesare și calendarul înscrierii

 Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot depune, între 25 iunie-12 iulie, dosarele de înscriere la sediul Inspectoratului școlar Județean. Înscrierea absolvenților olimpici se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi. Sunt 52 de olimpiade școlare naționale și 23 de olimpiade internaționale luate în considerare pentru a intra la liceu fără Evaluare Națională, la un anume profil, după specificul disciplinei pentru care s-a organizat olimpiada.

Elevii de gimnaziu cu performanțe la olimpiade naționale și concursuri internaționale sunt admiși în clasa a IX-a, învățământul liceal, fără să susțină Evaluarea Națională, la finalul clasei a VIII-a, în conformitate cu Metodologia actuală. Este vorba despre elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, aprobate prin OME nr.3939/2024. Înscrierea absolvenților olimpici se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

Între 25 iunie-12 iulie se desfășoară depunerea dosarelor de înscriere la Comisia județeană de înscriere. Pe 16 iulie vor fi comunicate rezultatele repartizării absolvenților, prin afișarea listelor anonimizate la sediul și pe site-ul ISJ. Preluarea dosarelor absolvenților de la inspectorat și depunerea lor la unitățile de învățământ la care au fost repartizați se va realiza între 17-19 iulie.

Potrivit metodologiei, absolvenții de gimnaziu pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ, fără susținerea Evaluării Naționale, fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, și fără a li se calcula media de admitere. Sunt 52 de olimpiade școlare naționale și 23 de olimpiade internaționale luate în considerare pentru a intra la liceu fără Evaluare Națională la un anume profil, după specificul disciplinei pentru care s-a organizat olimpiada. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea poate fi consultată accesând link-ul https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2024/OM_3939_2024.pdf.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu a elevilor cu performanțe la olimpiade/ concursuri internaționale sunt cererea de înscriere în clasa a IX-a, anul școlar 2024-2025, pentru absolvenții clasei a VIII-a și care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/ internaționață a competițiilor școlare; cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „conform cu originalul” de către persoana din comisie investită cu astfel de competențe; foaia matricolă a claselor V-VIII, (cu calcutul mediei generale), în original și în copie; fișa medicală, în original și în copie; documentele doveditoare ale premiilor obținute, în original și în copie – premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației/premiul I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.