Proiectul ADMISI, la final

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Vaslui, în calitate de lider, împreună cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 Vaslui, în calitate de partener asociat, anunță finalizarea implementării proiectului ,,ADMISI – Abandon Diminuat prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ” POCU/74/6/18/107740.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a fost implementat pe o perioadă de 36 luni în intervalul 11.04.2018 – 29.01.2022 beneficiind de un buget total în valoare de 5.698.194,57 lei din care 4.843.465,38 lei nerambursabili.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate deopotrivă preșcolarilor, elevilor și părinților acestora, cât și personalului didactic, de sprijin și de management al Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza și al Grădiniței cu program prelungit Nr. 9 Vaslui.

Principalele activități derulate și rezultatele atinse în cadrul proiectului au fost:  

– Derularea unui program de consiliere educațională pentru 198 preșcolari, 389 elevi din ciclurile primar și gimnazial, alături de derularea unui program de educație parentală pentru 587 de părinți ai preșcolarilor și elevilor în vederea reducerii riscului de abandon școlar și dezvoltarea armonioasă a copiilor;

– Derularea programului de tip „Școală după Școală” pentru 120 elevi din ciclurile primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar timp de 3 ani școlari. Prin intermediul acestei subactivități a fost creat un program educațional suport, prin intermediul unui set de măsuri alternative, care să sprijine creșterea participării la educație a unui număr de 60 de elevi din ciclul primar și 60 de elevi din ciclul gimnazial, toți elevii beneficiind de o masă caldă zilnică;

– Implementarea unui program de activități extracurriculare diversificate (workshop-uri, activități sportive, artistice, interculturale, tabere și excursii etc.) precum și activități de facilitare a tranziției către următorul ciclu de învățământ. În cadrul acestei activități au fost înființate 4 cercuri tematice de dans, desen, sport și muzică, au fost organizate 4 tabere de vară la care au participat 180 de elevi, au fost organizate 18 excursii de o zi la obiective turistice din regiune. Totodată, au fost organizate 42 workshop-uri de educație financiară și antreprenoriat și 36 workshop-uri pentru  dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor;

– Activități de facilitare a tranziției elevilor de la învățământul primar la cel gimnazial și de la cel gimnazial la cel liceal fiind realizate 14 vizite de studiu la liceele din regiune;

– Desfășurarea unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru preșcolari, elevi și părinții acestora cu rolul de a facilita promovarea cunoștințelor corecte privind diverse aspecte ale sănătății, să sporească gradul de conștientizare al părinților cu privire la importanța nutriției pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor totodată formând atitudinile și deprinderile indispensabile unui comportament sănătos al preșcolarilor și elevilor, toți copiii beneficiind și de 5 pachete de igienă acordate semestrial pentru susținerea programului educațional;

– Implementarea unor măsuri complementare de reducere a fenomenului abandonului școlar prin prevenirea declanșării unuia dintre factori, respectiv resursele financiare reduse ale familiilor pentru susținerea copiilor în sistemul educațional prin acordarea a 5 pachete de rechizite școlare, precum și acordarea a 3 pachete de îmbrăcăminte de iarnă și 1 pachet de îmbrăcăminte de vară pentru un număr de 198 preșcolari și 389 elevi;

– Sprijinirea dezvoltării resurselor umane din mediul preuniversitar prin formarea a 65 cadre didactice și a personal de sprijin pentru copii, cursuri menite să contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea sporirii calității și competitivității mediului educațional preuniversitar în general;

– Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a unității de învățământ prin dotarea spațiilor educaționale cu table interactive, materiale didactice precum auxiliare, atlase, culegeri, enciclopedii, dicționare, jocuri didactice pentru dotarea bibliotecii școlare, precum și  amenajarea a 30 de săli de clasă cu laptop și videoproiector pentru realizarea de activități didactice atractive și creative.

Pe parcursul celor 36 luni de implementare proiectul a implicat un grup țintă variat reușind să realizeze obiectivele asumate pentru susținerea prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii pentru:

– 392 de copii de vârstă preșcolară au participat la cercurile de dans, desen, sport și muzică, activități de consiliere educațională și consiliere parentală, precum și activități de educație pentru sănătate și nutriție adaptată acestora;

– 392 de copii de vârstă preșcolară au beneficiat de 3 pachete îmbrăcăminte de iarnă, 1 pachet de îmbrăcăminte de vară, 5 pachete de rechizite școlare și 5 pachete de igienă;

– 453 de elevi din ciclurile primar și gimnazial au participat la cercurile de dans, desen, sport și muzică, workshop-uri interdisciplinare, tabere și excursii, activități de consiliere educațională și consiliere parentală, program de pregătire pentru tranziția la următorul nivel de învățământ, program de tip  „Școală după Școală” cu o masă caldă zilnică, precum și activități de educație pentru sănătate și nutriție adaptată acestora;

– 453 de elevi au beneficiat de 3 pachete îmbrăcăminte de iarnă, 1 pachet de îmbrăcăminte de vară, 5 pachete de rechizite școlare și 5 pachete de igienă;

– 587 de părinți ai preșcolarilor și elevilor au fost consiliați cu privire la parcursul educațional al copiilor lor și importanța educației participând și la activități de educație sanitară și de nutriție pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor lor;

– 65 cadre didactice și personal de sprijin au beneficiat de trei sesiuni de cursuri de formare profesională pentru îmbunătățirea competențelor și a calității actului educațional.

Proiectul s-a derulat cu sprijinul Primăriei Municipiului Vaslui prin susținerea financiară a contribuției necesare pentru derularea proiectului pe parcursul celor 3 ani de implementare. Valoarea cofinanțării asigurată de Primăria Municipiului Vaslui este de 113.963,94 RON, respectiv 2% din valoarea totală a proiectului.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.