A început operațiunea „Tichete pentru rechizite”

• Părinții sau aparținătorii legali ai copiilor înscriși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial în anul școlar 2020 – 2021 provenind din familiile cele mai defavorizate social sunt chemați să se prezinte la primăriile de domiciliu pentru a se înscrie în vederea acordării de tichete sociale necesare achiziționării de rechizite școlare ori haine. Teoretic, pentru cei înscriși pe liste, tichetele sociale, care se prezintă sub forma unor carduri asemănătoare cu cele bancare, ar urma să fie primite până la începerea școlii, anunțată pentru 14 septembrie, însă solicitările pot fi depuse oricând pe parcursul anului școlar.

Primăria municipiului Vaslui, la fel ca celelalte primării din județ, primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materială dificilă, în cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, în conformitate cu O.U.G nr. 133/2020.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, cum ar fi: caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte instrumente necesare pentru activitatea școlară, chiar și tablete școlare necesare învățământului on-line, precum și articole de vestimentație. Menționăm că tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și pot fi utilizate numai în anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, iar solicitarea de acordare de astfel de tichete se face la primăria de domiciliu sau reședință a copilului. Pentru a fi eligibili de a fi cuprinși în acest program social, solicitanții trebuie să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală, iar venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei, pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial, respectiv de 284 lei pe membru de familie, în cazul copiilor din învățământul de stat preșcolar.

După primirea cererilor, direcțiile sau serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor vor face o evaluare a acestora și vor înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Vaslui. Listele de beneficiar urmează a se actualizeze lunar, prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după acest termen amintit, pot depune cereri oricând pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Pentru a fi înscriși pe liste, potențialii beneficiari trebuie se prezinte, pe lângă dovada înscrierii la grădiniță/actul doveditor privind înscrierea copilului în învățământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi – adeverință eliberată de unitatea de învățământ în original, certificatele de naștere ale copiilor actele de identitate ale părinților/tutorelui/reprezentantului legal, certificatul de căsătorie (unde este cazul) și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei, toate, original și copii xerox.

Suma de pe aceste tichete va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului. Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise, deși arată ca un card bancar, nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. De asemenea, “Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational”, se arată în OUG 133/2020. Utilizarea în alte scopuri decât cel de procurare de rechizite școlare sau haine pentru copii, comercializarea tichetelor ori refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichetele sociale reprezintă contravenții și se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1,5 și 20 de puncte amendă. Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, având ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020, finanțat la rândul său  finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate personae. Această Schemă națională de sprijin a fost aprobată la începutul lunii august de către Guvernul României și se derulează prin intermediul Ministerului Fondurilor Europene. “Având în vedere faptul că începerea anului școlar 2020-2021 la data de 14 septembrie 2020, în noul context al pandemiei COVID-19, impune necesitatea finalizării procesului de achiziționare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în vederea încurajării frecventării școlii, în termenii scenariului care se impune la nivel epidemiologic, precum și faptul că statul trebuie să asigure în mod nediscriminatoriu accesul la învățătură, iar prin măsurile propuse se urmărește accesul copiilor cu o condiție precară la egalitate de șanse”, așa cum se menționează în OUG 113/2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.