Restanțierii la plata impozitelor în Negrești, scutiți de plata penalităților!

Contribuabilii din orașul Negrești care înregistrează restanțe la plata obligațiilor fiscale către bugetul local beneficiază de anumite facilități dacă își achită datoriile restante până la data de 29 noiembrie. Aici intră doar una dintre categoriile de plătitori de impozite și taxe locale, respectiv persoanele fizice. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Petru Cristinel Rusu, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de socializare a primăriei. Decizia a fost luată în urma aprobării de către consilierii locali a unei hotărâri în acest sens în ședința din 27 iunie.

„Pot beneficia de scutirea de la plata majorărilor în cuantum de minim 150 lei existente în sold la data aprobării solicitării de scutire contribuabilii persoane fizice care au obligaţii fiscale restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1) contribuabilul stinge integral, până la data depunerii cererii temeinic justificate, dar nu mai târziu de 29.11.2024, inclusiv, sub sancţiunea decăderii, obligațiile fiscale certe, lichide şi exigibile, exclusiv majorările de întârziere care fac obiectul cererii de scutire; 2) au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 29.11.2024 sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; 3) contribuabilul are depuse toate declarațiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi toate obligaţiile de plată ca urmare declarării, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege; 4) contribuabilul depune cererea temeinic justificată, până la data de 29.11.2024 inclusiv, sub sancţiune decăderii, la registratura UAT oraşul Negreşti, însoţită de fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor”, se arată în anunțul publicat de Primăria Negrești.

În continuare, se precizează că accesoriile achitate până la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 27 iunie 2024 nu se anulează.

Pentru relații suplimentare, negreștenii interesați se pot adresa Serviciului impozite și taxe locale, la telefon 0235/457.679, interior 127, sau prin e-mail la adresa itx@negresti.ro, dar pot găsi și la link-ul https://negresti.ro/anunt-privind-scutirea-majorarilor-de-intarziere-datorate-de-catre-persoanele-fizice-2024/.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.