Controale mai vigilente la produsele de Paște

Având în vedere creșterea consumului de produse de origine animală și non-animală din preajma Sărbătorilor Pascale, inspectorii din cadrul DSVSA Vaslui au intensificat controalele în județ. Măsura a fost luată în scopul eliminării riscurilor îmbolnăvirii populației.

Astfel, la intensificarea măsurilor specifice de inspecție și control, vor participa medici veterinari și inspectori din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui (DSVSA) și ai Circumscripțiilor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale (CSVSAO). Verificările vizează respectarea condițiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unitățile de tranșare, procesare și depozitare a cărnii și produselor de origine animală și nonanimală, precum și în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării), unităţile de alimentaţie publică (pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie), pensiunile turistice, unităţile de tip hipermarket / supermarket, magazine alimentare, etc. Măsurile suplimentare dispuse de conducerea instituției, sunt concentrate asupra modului în care se produc, depozitează, transportă și valorifică produsele precum carnea de miel destinată consumului uman, ouăle, peștele, laptele și produsele lactate, precum și alte produse de origine animală și non animală.

„Astfel, în perioada 28 martie – 23 aprilie, este asigurată permanența activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA Vaslui și al CSVSAO, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. La sediul acestora vor fi afișate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranței alimentelor. Numărul de telefon al „Call Center”-ului DSVSA Vaslui, unde este organizat serviciu de permanență, este 0235/421.121, dar cetățenii pot sesiza nereguli în domeniul siguranței alimentelor și prin intermediul fax-ului 0235/421.278 și a e-mail-ului office-vaslui@ansvsa.ro. Un alt motiv pentru organizarea serviciului este cel reprezentat de alerta privind creşterea nivelului de risc pentru pesta porcină africană (Influiența Aviară Înalt Patogenă)”, spun reprezentanții DSVSA Vaslui.

În zonele de restricție, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici, mișcarea mieilor destinați sacrificării se va face cu respectarea prevederilor europene, care precizează: în zona de protecție nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație și nici nu poate ieși din aceasta; în zona de supraveghere nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente în următoarele șapte zile de la stabilirea zonei.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național în ceea ce privește PPA, se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale. De asemenea, ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

„În toate piețele agroalimentare și în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea și celelalte produse de origine animală, de sezon, se asigură necesarul de personal sanitar-veterinar și programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Pentru eficientizarea acestor acțiuni, medicii veterinari vor solicita, ori de câte ori consideră necesar, sprijinul altor autorități competente județene/locale (primării, Consiliul Județean, Instituția Prefectului, ANAF, ANPC, Ministerul Sănătății, etc. în vederea organizării unor acțiuni comune de inspecție și control, în limita competențelor stabilite prin legislația în vigoare și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu alte autorități”, se arată într-un comunicat al DSVSA Vaslui.

Carnea de miel

În ceea ce privește animalele destinate sacrificării, acțiunile de control vizează modul în care sunt respectate o serie de cerințe. În primul rând, fermele/exploatațiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum și operatorii din domeniul alimentar care desfășoară activități de procesare, depozitare, transport/distribuție și comercializare a cărnii de miel și a produselor derivate din aceasta trebuie să dețină autorizare/înregistrare sanitar-veterinară. Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate, iar transportul mieilor pentru tăiere să fie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar și însoțit de certificate sanitar-veterinare, care să ateste sănătatea acestora, precum și de documente privind informațiile lanțului alimentar.

Sacrificarea mieilor se realizează în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA, dar, în cazuri excepționale, sacrificarea mieilor poate fi realizată și în spații amenajate temporar, organizate în condițiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitar-veterinară și în care sunt respectate condițiile prevăzute de legislație. Aceste spații amenajate temporar trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricții din motive de sănătate a animalelor. Activitatea de sacrificare a mieilor în spații amenajate temporar se realizează numai în perioada 9 – 23 aprilie (premergătoare Paștelui catolic și Paștelui ortodox), între orele 07.00-17.00.

„Echipele de control vor verifica dacă loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare însoțite de certificat sanitar-veterinar, dacă carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spațiile amenajate temporar se obține numai la cererea directă a consumatorilor și numai după efectuarea examenului ante și post mortem, neputând fi livrată în vederea comercializării către alte unități din domeniul alimentar înregistrate / autorizate sanitar-veterinar. Controalele vizează și dacă marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea și certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete și marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman; dacă depozitarea și comercializarea cărnii de miel se realizează în spații adecvate, cu asigurarea temperaturii și stării de igienă corespunzătoare; dacă pe timpul transportului se respectă temperaturile pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată”, spun medicii veterinari.

Ouăle și produsele din ouă

În ceea ce privește ouăle și produsele din ouă destinate consumului uman, inspectorii DSVSA verifică dacă producătorii și comercianții care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare și centrele de ambalare ouă sunt autorizate sanitar-veterinar conform legislației sanitare veterinare în vigoare; dacă transportul ouălor se face numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare și comercializare se asigură temperatura și igiena corespunzătoare. De asemenea, se verifică dacă ouăle sunt marcate cu codul producătorului și provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor; dacă examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în piețele agroalimentare și târguri; dacă ouăle cu coaja crăpată sau lovită sunt retrase de la comercializare și sunt dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

Laptele și produsele lactate

Una din cerințele pe care le verifică inspectorii sanitari este ca laptele crud destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploatații autorizate sanitar veterinar și care nu suferă de boli transmisibile la om prin intermediul laptelui. De asemenea, controalele vizează ca micii producători care vând direct lapte crud și produse din lapte către consumatorul final în piețele agroalimentare și târguri dețin carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele; ca brânzeturile destinate comercializării de către micii producători să fie expuse la vânzare în spații special amenajate din piețe agroalimentare și târguri (în vitrine destinate acestui scop, în tăvi confecționate din materiale necorodabile, ușor de curățat și igienizat – plastic, ceramică, inox, etc.).

„Brânzeturile trebuie să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului și a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu, în recipiente din material plastic, pungi din plastic, etc). În cazul în care transportul și păstrarea brânzeturilor în vederea vânzării directe către consumatorul final se realizează în recipiente confecționate tradițional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate și identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilității produselor și prevenirea contaminării. Comercializarea brânzeturilor în piețele agroalimentare și târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosință (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.) sau alte tipuri de recipiente curățate și igienizate corespunzător. De asemenea, trasabilitatea brânzeturilor obținute de micii producători trebuie să fie asigurată prin utilizarea unor metode de identificare / etichetare care să conțină mențiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obținerii, cum ar fi: aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive; utilizarea de pungi imprimate; afișarea, în momentul expunerii la vânzare și pe toată perioada comercializării, a unor informații înscrise pe tăblițe și/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat, etc.”, mai spun veterinarii.

Peștele și produsele din pescuit 

Nu în ultimul rând, în cazul peștelui și a produselor din pescuit, controalele vor viza dacă sunt respectate condițiile stabilite de legislația în vigoare cu privire la transportul, depozitarea și expunerea spre comercializare, dacă unitățile de comercializare aunt autorizate, dacă gheața utilizată pentru menținerea temperaturii peștelui proaspăt a fost obținută numai din apă potabilă. De asemenea, se verifică dacă este asigurată trasabilitatea peștelui și produselor din pescuit prin etichete și alte documente însoțitoare, precum și dacă nu sunt infestate cu paraziți vizibili și sunt corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic. Controalele oficiale tematice în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit vor fi intensificate în perioada 7 – 10 aprilie, precum și în perioada 14 – 17 aprilie (cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe).

Alte produse alimentare tradiționale (cozonaci, prăjituri, produse de panificație, legume de sezon, etc.) se pot comercializa în spații amenajate și înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar, sub controlul personalului de specialitate. În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitar-veterinare, se constată că nu sunt respectate condițiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, în funcție de gravitatea abaterilor constatate, medicii veterinari vor suspenda activitatea unității respective până la remedierea tuturor deficiențelor, vor aplica sancțiuni sau vor confisca produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetățenilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.