APM, despre valabilitatea autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu, după încetarea stării de alertă

Având în vedere încetarea stării de alertă, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui informează toți deținătorii autorizaţiilor de mediu/autorizaţiilor integrate de mediu că, de la data încetării acesteia, se vor aplica prevederile art. 4, alin. (5), din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că, documentele (actele de reglementare) sunt valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări. 

Astfel, titularii autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu aflate sub incidența legii menționată mai sus au obligaţia de a solicita la APM Vaslui viza anuală într-o perioadă maxim de 90 de zile de la încetarea stării de alertă (06.06.2022).

Documentația necesară pentru aplicarea vizei anuale va conţine:

– cerere conform modelului la prezenta procedură;

– raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Vaslui rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu;

– declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie;

– dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu.

„Modelele de cerere și declarație sunt conform Ordinului MMAP nr. 1150/11.06.2020 și pot fi descărcate de pe site-ul instituției noastre:  http://apmvs.anpm.ro. Nedepunerea în termen a documentației conduce la suspendarea autorizației/autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus”, a atras atenția dr. ing. Mihaela Budianu, directorul executiv al APM Vaslui.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.