RO-FLOODS: Hărți de hazard și de risc la inundații, plan de măsuri pentru reducerea riscului la inundații

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) dezvoltă, cu sprijinul Băncii Mondiale, proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS” cod SIPOCA 734.

În cadrul celor două cicluri de implementare a Directivei de Inundații, în țara noastră, au fost identificate 511 zone cu potențial risc de inundații corespunzătoare unei lungimi de circa 20.000 de km de sectoare de râuri.

În faza premergătoare a proiectului RO-FLOODS, pe baza analizei efectelor produse de evenimentele hidrometeorologice periculoase din perioada 2011-2016, specialiștii MMAP și ANAR au identificat, în cadrul celui de-al doilea Ciclu al implementării Directivei de Inundații 2007/60/CE, 136 de zone noi cu potențial risc la inundații corespunzătoare sectoarelor de râu cu o lungime de circa 2.000 de km. De asemenea, au fost identificate și 17 zone cu risc potențial semnificativ la inundații, având ca mecanism generator inundațiile pluviale din zonele urbane. Statisticile de până în prezent relevă faptul că 70% din pagubele produse în timpul inundațiilor din perioada analizată (2011-2016) au fost cauzate de viituri rapide și scurgeri de pe versanți.

Planurile de Management al Riscului la Inundații elaborate în baza hărților de hazard și de risc la inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă sunt documente strategice care vor conține lista măsurilor de management al riscului la inundație și vor fi corelate cu responsabilitățile tuturor autorităților implicate conform Strategiei de management al Riscului la Inundații aprobate în plan legislativ. De asemenea, acestea vor constitui instrumente de lucru pentru autoritățile locale și centrale și vor avea un rol important în asigurarea dezvoltării urbanistice viitoare.

Până în prezent, s-au realizat măsurători topobatimetrice, s-a completat modelul numeric al terenului și s-au colectat informații privind pagubele potențiale. Acestea stau la baza realizării modelărilor hidraulice și elaborării hărților de hazard și de risc la inundații. Totodată, s-a demarat etapa de screening tehnic pentru întocmirea noilor Planuri de Management al Riscului la Inundații pentru următorii 6 ani.

Specialiștii MMAP și ANAR, cu sprijinul Băncii Mondiale, au elaborat și un catalog de măsuri care constituie punctul de plecare pentru elaborarea planului de management al riscului la inundații care va fi supus dezbaterilor publice cu părțile interesate.

Timp de două săptămâni, până la sfârșitul lunii noiembrie, au loc întâlniri cu părțile interesate la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă care au drept scop atât informarea acestora cu privire la activitățile derulate până în prezent în proiect, cât și identificarea preliminară a listei de măsuri de reducere a riscului la inundații. Acestea vor include:

– Măsuri preventive de gestionare a noilor construcții din zonele identificate ca fiind expuse riscului la inundații;

– Măsuri de protecție, de restaurare a râurilor prin infrastructură verde;

– Măsuri de pregătire care vor include sisteme de avertizare timpurie a fenomenelor periculoase;

– Măsuri de răspuns și refacere care vor prevedea analiza impactului inundațiilor și revenirea la normalitate.

Până în prezent, toate cele 11 Administrații Bazinale de Apă au informat părțile interesate cu privire la obiectivele și stadiul de derulare a proiectului.

Aceste activități se adresează în special celor care trăiesc în zonele expuse riscului la inundații și sunt etape importante pentru pregătirea publicului în vederea consultării și participării acestuia la luarea deciziilor. Astfel, autoritățile locale și fiecare cetățean care trăiesc în zonele cu potențial risc la inundații vor putea conștientiza pericolul la care sunt expuși și vor putea adopta un comportament adecvat și imediat în situații extreme.

Contact: Olimpia Negru, manager Proiect SIPOCA 734

e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro

Simona Marcusohn, responsabil comunicare și promovare

e-mail: simona.marcusohn@mmediu.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.