O singură ofertă depusă pentru eficientizarea iluminatului public din Bârlad cu fonduri norvegiene

O singură ofertă a fost depusă la licitația organizată de municipalitatea bârlădeană pentru investiția ce vizează creșterea eficienței energetice a iluminatului public din oraș. Este vorba despre firma SC Globalserv Elin SRL, în calitate de ofertant leader, împreună cu societatea Electrocons Group Proiect INTL SRL, ce participă ca terț. Contractul are o valoare totală de aproape 6,5 milioane lei cu TVA, din fonduri norvegiene, și are o durată de implementare de patru luni.

Pe data de 19 august, Primăria Bârlad a publicat pe SICAP anunțul privind execuția obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din Bârlad”, finanțat de către Innovation Norway, Operator de program pentru Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021, „Programul energetic în România”, Domeniul de interes: „Eficiența energetică”. Potrivit anunțului, contractul are o valoare totală de 5.449.094,40 lei fără TVA (adică 6.484.422,34 lei cu TVA), iar ofertele firmelor interesate și-au putut depune ofertele până pe data de 25 octombrie, ora 15.00. Până la expirarea perioadei de înscriere a fost depusă o singură ofertă, aparținând ofertantului unic SC Globalserv Elin SRL din județul Olt (leader) / Electrocons Group Proiect INTL SRL din București (terț).

Deja, documentele depuse de aceste două firme interesate de contract au început să fie verificate în cele mai mici detalii, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar. Ulterior, comisia va decide dacă oferta primită va fi desemnată câștigătoare și dacă va fi semnat contractul de execuție a lucrărilor. Criteriul de atribuire al contractului este cel mai scăzut preț, în condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

Ce presupune investiția?

În condițiile în care actualul sistem de iluminat public înregistrează consumuri de energie electrică foarte mari, această investiție vizează modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED, ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului public la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale, îmbunătățirea parametrilor luminotehnici și diminuarea poluării luminoase.

„Principalele activități ce vor fi prestate sunt: • Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; • Demontarea aparatelor de iluminat stradale existente inclusiv console și cabluri; • Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe stâlpii existenți, inclusiv console și cabluri, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: a – aparat de iluminat LED 30 W stradal – 1.944 bucăți; b – aparat de iluminat LED 30 W pietonal, în vârf de stâlp – 454 bucăți; c – aparat de iluminat LED 50 W stradal – 148 bucăți; d – aparat de iluminat LED 75 W stradal – 43 bucăți; e – aparat de iluminat LED 100 W stradal – 1 bucăți; • Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație tip CDD 15/45 IL; • Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un numar de 4 puncte de aprindere în posturi de transformare; • Montarea 13 module de tip GATEWAY; • Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat aferente categoriei de drum (2.590 bucăți); • Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; • Punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate”, se precizează în anunțul licitației la rubrica descrierea achiziției publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.