Șoferi, atenție unde parcați! Riscați să rămâneți fără mașini!

0
629

Municipalitatea vasluiană a pus în discuție un nou regulament de organizare a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate și/sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului. Sancțiunilor pentru astfel de contravanții aplicate de către polițiștii locali li se adaugă costul deblocării sau cel de ridicare, transport și depozitare al vehiculelor. În unele cazuri, chiar dacă vehiculele sunt parcate sau staționează regulamentar, se pot lua totuși măsuri de relocare a acestora, de această dată fără costuri. Totodată, este pus în dezbatere publică și un alt regulament, prin care se dorește stabilirea numărului maxim de locuri de parcare ce pot fi folosite de fiecare utilizator de vehicule. Astfel, ar putea crește numărul locurilor de parcare destinate mașinilor în trafic, un prim pas în rezolvarea acestei probleme cu care Vasluiul se confruntă de multă vreme.

Problema locurilor de parcare în municipiul Vaslui este una foarte presantă, numărul vehiculelor înmatriculate sau aflate în tranzit crescând de la an la an, în timp ce numărul locurilor de parcare a rămas constant. Municipalitatea caută să găsească soluții, fie prin înființarea de noi parcări, acolo unde există posibilitatea, fie chiar având în plan construirea unor parcări subterane sau supraterane etajate, lucru mai greu de făcut, din cauza lipsei de spațiu. Până atunci, se încearcă rezolvarea măcar parțială a acestei probleme prin impunerea de măsuri și sancțiuni care ar trebui să descurajeze pe posesorii sau utilizatorii de vehicule să parcheze sau să staționeze aiurea, în zone interzise ori împiedicând desfășurarea normală a traficului sau a unor activități. O primă astfel de măsură se referă la înăsprirea sancțiunilor aplicate pentru staționare sau parcare ilegală și, după caz, blocarea sau ridicarea respectivelor vehicule. „Vehiculele staționate și/sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiul Vaslui vor fi blocate cu un mecanism special și/sau ridicate, transportate și depozitate în spații special amenajate, iar proprietarii sau deținătorii legali ale acestora vor fi sancționați conform legislației în vigoare”, se arată la art. 4 al noului Regulament de organizare a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate și/sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului, pus recent în dezbatere publică pe site-ul Primăriei municipiului Vaslui.  

Măsura blocării vehiculului se va dispune în cazul staționării în parcările publice cu plată, dacă pentru respectivul vehicul nu a fost înregistrată plata taxei de parcare sau posesorul/conducătorul vehiculului nu face dovada achitării taxei de parcare, prin afișarea, la loc vizibil, a tichetului pe bordul vehiculului, și, dacă perioada de valabilitate a tichetului afișat a expirat, dar și în cazul staționării în parcările publice cu plată/fără plată, cu încălcarea marcajelor rutiere specifice locurilor de parcare, ori în cazul staționării pe străzile cu sens unic, cu încălcarea marcajelor rutiere specifice locurilor de parcare. Această măsură se va aplica și în cazul în care ridicarea vehiculelor din locurile unde au fost staționate/parcate neregulamentar este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic. Pot fi blocate chiar și vehiculele transportatorilor de marfă sau de persoane, atunci când îmbarcarea și debarcarea călătorilor s-a făcut în alte locuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare; când staționarea și parcarea mijloacelor de transport de mărfuri și bunuri, a celor de transport persoane și a celor destinate serviciilor de turism, altele decât autoturismele, precum și a tractoarelor de orice tip, inclusiv gama de utilaje aferente, s-a făcut în alte locuri decât cele declarate la autorizare, care nu sunt spații aflate în proprietate privată, sau când staționarea si parcarea vehiculelor aparținând societăților comerciale, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, s-a făcut în alte spații decât cele aflate în proprietate privată ori în folosința deținătorului, respectiv în spațiile dintre blocuri, pe domeniul public sau privat al municipiului sau în oricare alte locuri în care ar stânjeni circulația vehiculelor din trafic sau a celor parcate sau staționate regulamentar. Atenție, și vehiculele destinate efectuării de servicii de transport persoane în regim de taxi sau „rent a car” pot fi blocate, dacă sunt parcate sau staționate în alte locuri decât cele declarate la autorizare, lucru care se mai întâmplă mai ales învecinătatea Pieței Centrale. Deblocarea vehiculelor se va face în prezența agentului constatator, după ce proprietarul sau deținătorul legal, persoană fizică sau juridică, face dovada achitării amenzii contravenționale, a tarifului special de deblocare, stabilit de consiliul local, potrivit legii. La costul amenzii se va adăuga însă și cel al deblocării roților, cost care se este între 100 lei, pentru autoturisme, mopede, motorete, motociclete, ATV-uri, și alte tipuri ce depășesc masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, și 400 lei pentru vehiculele cu masa maximă autorizată peste 12 tone.

În cazul vehiculelor de orice fel parcate ori staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public, prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, în parcuri, cimitire și în zona piețelor agroalimentare, zone ce vor fi semnalizate obligatoriu cu un panou adițional de informare ,,VEHICULUL SE RIDICĂ”, se vor aplica măsuri mai drastice, respectiv ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor în cauză până ce proprietarul sau utilizatorul va plăti amenda contravențională și costul acestui serviciu. Aceeași măsură se va aplica și în cazul vehiculelor staționate în zonele unde, prin poziția sa, vehiculul staționat neregulamentar determină perturbarea traficului rutier și pune în pericol siguranța circulației, respectiv: pe trecerile pentru pietoni, în intersecțiile dirijate/nedirijate, în, sensurile giratorii ș.a. La fel se va întâmpla și cu vehiculele staționate în stațiile de transport în comun ori în stațiile de transport în comun în regim de taxi, pe numărul de locuri rezervat taxiurilor, stabilit prin indicator și marcaj rutier ori a celor staționate în zonele de preselecție la intersecții semaforizate sau nesemaforizate, înaintea trecerilor pentru pietoni unde s-au montat piloni reflectorizanți, dacă prin poziția lor perturbă traficul rutier. Măsura ridicării ar urma să se aplice și în alte situații, inclusiv în cazul vehiculelor parcate pe locul rezervat persoanelor cu handicap, stabilit prin indicator rutier de informare, în cazul vehiculelor staționate pe trotuare, nerespectând distanța de cel puțin 1 m lățime înspre marginea opusă părții carosabile, destinată circulației pietonilor, ori în cazul vehiculelor staționate în parcuri, cimitire, zona piețelor agroalimentare, pe alei pietonale, pe/și peste spații verzi, scuaruri, peluze dintre carosabil și trotuare, semnalizate cu panouri adiționale de informare, prin care se dispune ridicarea vehiculului. La fel, atunci când staționarea vehiculelor s-a făcut pe aleile carosabile care deservesc blocurile de locuințe, punctele termice, platformele de gunoi, posturile de transformare a energiei electrice și stații sau posturi de reglare–măsurare ale instalațiilor de gaze naturale, semnalizate cu panouri adiționale de informare, prin care se dispune ridicarea vehiculului. Atenție! Această măsură se va aplica și tuturor vehiculelor staționate și expuse cu anunț de închiriere/vânzare sau orice intenție de înstrăinare oriunde pe domeniul public al Municipiului Vaslui, respectiv: pe partea carosabilă, în parcări, pe trotuare, alei, spații verzi, parcuri, zona piețelor agroalimentare sau a cimitirelor. Asta deoarece, pentru vânzarea vehiculelor, municipalitatea a pus la dispoziție spații special amenajate. Toți cei aflați în aceste situații își vor putea recupera vehiculele doar după plata amenzilor contravenționale primite și a taxelor acestui serviciu, respectiv 200 lei/vehicul, pentru ridicare, 150 lei/vehicul, pentru transport, și 30 lei/zi/vehicul, pentru depozitare, taxe ce vor fi plătite operatorului desemnat de către primărie în acest sens.

Mai trebuie spus că municipalitatea vrea să ia măsuri și în vederea evitării unor situații în care staționarea ori parcarea unor vehicule împidică, obstrucționează sau întârzie buna desfășurare a unor lucrări reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală, sau asigurarea desfășurării serviciilor publice ale municipiului Vaslui cu regim permanent și funcționare continuă. Astfel, chiar dacă respectivele vehicule sunt parcate sau staționează regulamentar, ele vor fi totuși ridicate și relocate la o distanță maximă de 100 de metri, chiar fără acordul proprietarului sau utilizatorului. Această măsură se va lua însă doar după ce în prealabil, cetățenii au fost anunțați prin orice mijloc de informare în masă, cu minim 24 de ore înainte de începerea lucrărilor în zona respectivă, cu excepția situațiilor de avarie, când intervenția trebuie realizată cu operativitate maximă, sau au fost înștiințați în mod direct, prin orice mijloc, de către organele abilitate, cu privire la necesitatea urgentă de a elibera imediat spațiul ocupat de vehicul, din zona de risc. „Activitatea de ridicarea și relocare a vehiculelor staționate/parcate pe domeniul public/privat al municipiului Vaslui  va fi gestionată de un operator economic specializat, desemnat în conformitate cu procedurile legale. Operatorul  va putea ridica și reloca vehicule pentru terți, contra cost, la solicitarea acestora, în baza unui contract de prestare a serviciului. (…) Angajați ai Poliției Locale Vaslui, anume desemnați prin decizie a șefului poliției locale, vor asista pe toată perioada desfășurării activității de ridicare și relocare a vehiculelor staționate/parcate pe domeniul public/privat al municipiului Vaslui. (…) Ridicarea și relocarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă niciun fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere niciun fel de avarie. Operatorul răspunde de toate prejudiciile produse din vina sa vehiculului asupra căruia s-a acționat și a bunurilor din interiorul acestuia, în acest sens, Primăria Municipiului Vaslui și Consiliul Local fiind exonerate de orice răspundere civilă sau penală”, se mai arată în Regulament de organizare a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate și/sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei, primăriavs.ro. Ulterior, acest regulament va fi supus debaterii și aprobării consilierilor municipali.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.