ÎN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR LEGALI DE ARME ȘI MUNIȚII LETALE ORI NELETALE

Luând în considerare prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020, și având în vedere calitatea de posesor legal de arme și muniții supuse autorizării, pentru limitarea răspândirii COVID-19 și respectării măsurilor de prevenire a infecției dispuse de către C.N.S.S.U., Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, vă reamintește prevederile aplicabile ale Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor:

Art. 26 

(1) Titularul dreptului de deținere a armelor letale are obligația să păstreze armele și munițiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să scoată armele deținute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situații:

a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) În autorizația prevăzută la alin. (2) se menționează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinația și condițiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilității permisului de armă, nu mai este necesară obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2).

Art. 31 

(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme letale are obligația de a păstra arma și muniția înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

2) Păstrarea armei și muniției prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locuri special destinate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Arma de apărare și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) trebuie să fie asigurată și să nu fie armată;

b) să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanență introdusă în toc și ascunsă vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepția armurierilor, intermediarilor, organelor de poliție competente, precum și personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.

Art. 50

(1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Art. 58 

(1) Dispozițiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2), art. 23 alin. (1)art. 26 și 50, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării.

Totodată, este necesară o reevaluare a condițiilor de păstrare a armelor și munițiilor, a lăzilor, precum și a sistemelor de încuietori. Astfel, armele vor fi asigurate la locuința deșinătorului în cutii metalice special amenajate, cu încuietori duble și sigure, bine fixate în podea sau perete.

De asemenea, se vor avea în vedere următoarele:

– uzul de armă nu poate fi efectuat decât în scopul pentru care s-a dat autorizarea;

– folosirea armelor în alte condiții decât în cele de mai sus, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani;

– este interzisă folosirea armei în cazul agresiunilor verbale, conflictelor ori pentru intimidare sau amenințare;

– pierderea sau furtul armelor din motive imputabile deținătorului, atrage măsura sancționării contravenționale cu amendă de la 5001 la 10000 lei, precum și măsura administrativă de anulare a dreptului de port și folosire a armelor;

– este interzisă păstrarea amelor și munițiilor la locul de muncă, garaje, gospodării, anexe, ateliere, cabane de odihnă, autoturisme, la prieteni, părinți sau cunoștințe;

– obligația de a anunța în termen de 24 ore furtul sau pierderea armelor și munițiilor la cel mai apropiat organ de poliție, sau prin SNUAU 112;

– în cazul în care arma scurtă se află asupra persoanei, aceasta se poartă obligatoriu ascunsă vederii, în toc, pe curea sau ham, fiind interzisă păstrarea în genți, poșete, sacoșe etc.

Este interzis portul armelor destinate autoapărării în următoarele situații:

– în locuri aglomerate, săli de spectacole, stadioane sau în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

– dacă deținătorul se află sub influența băuturilor, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Conform prevederilor Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 se recomandă limitarea și evitarea portului și folosirii armelor și munițiilor supuse autorizării, cu excepția cazurilor de absolută necesitate, în vederea limitării răspândirii COVID-19 și a respectării măsurilor de prevenție a infecției dispuse de către C.N.S.S.U.

În perioada următoare, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui vor efectua verificări și controale cu privire la respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, precum și a Hotărârii nr. 11/17.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.

ACTIVITATEA Ghișeului de Relații cu Publicul al Serviciului Arme, Explozivi Și Substanțe Periculoase (situat în sala de așteptare a sediului Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui), în această perioadă , ESTE SUSPENDATĂ!

Petițiile, reclamațiile, sesizările, cererile sau orice alte recomandări pe care intenționați să le adresați instituției noastre, vor fi transmise prin poșta electronică, la adresa de e-mail: oug41.2016.arme@vs.politiaromana.roprin fax la numărul 0235.311352, prin completarea formularului de petiții online sau prin corespondență (la adresa: Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr. 1, județul Vaslui).

Conform art. 12, alin. 1 din Ordonanța Militară nr. 3 din 24 martie 2020: Articolul 12 (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.