Consiliul Județean scoate posturi la concurs

0
671

Este vorba despre trei funcții publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată. Este vorba despre trei posturi de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, asistent și principal la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Concursul se va organiza la sediul CJ Vaslui, proba scrisă pe 30 mai 2022, ora 10:00, și constă în redactarea unei lucrări, iar interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții generale pentru participarea la concurs sun următoarele: cetățenia română și domiciliul în România; cunoaștere limba română, scris și vorbit; vârsta de minimum 18 ani împliniți; capacitate deplină de exercițiu; apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică (atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie); condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice; condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; candidatul nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei; candidatului nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii; nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Nivel de studii cerut este cel al studilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

Dosarele de înscriere se depun în intervalul 29 aprilie – 18 mai 2022, inclusiv, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00 la sediul CJ Vaslui – Serviciul Managementul Resurse Umane, biroul nr. 4, parter. Detalii suplimentare se pot obține accesând siteul insituției: cjvs.eu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.