Consiliul Județean își „etalează” proiectele în valoare de zeci de milioane de euro

0
763

Sistemul integrat de management al deșeurilor, drumul strategic, dotarea ambulatoriului, extinderea unității de primiri urgențe și realizarea heliportului la Spitalul Județean, reabilitarea unor clădiri și drumuri importante, lucrările la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, proiectul prin care va fi reabilitat monumentul de la Podul Înalt. Sunt investițiile pe care Consiliul Județean le etalează la sfârșit de an într-o trecere în revistă a proiectelor finalizate sau în derulare.

La sfârșit de an și început de nou an, Consiliul Județean (CJ) Vaslui a publicat pe siteul propriu „Stadiul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”, document în care este expusă situația proiectelor instituției și ale instituțiilor subordonate la 31 decembrie 2021.

Lista marilot investiții derulate din fonduri nerambursabile începe cu „Sistemul integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”, un proiecte în valoare de 23.818.734,78 lei, din care suma nerambursabilă a fost de 17.545.561,22 lei. Acesta a presupus construirea a patru staţii de transfer în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti şi a platformelor de colectare selectivă a deşeurilor construite; închiderea celor trei depozite de la Bârlad, Huşi şi Negreşti; un sistem de tratare a deșeurilor, în acord cu cerințele legislației naționale si europene si reducerea cantității de deseuri depozitate, introdus; o rată de colectare a deșeurilor asigurată, de 100% în zonele urbane și de 95% în zonele rurale; promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile si biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și ale UE, care a fost realizată; protejarea sănătății populației și a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor; conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile. Proiectul este realizat 100%, însă finalizarea sa a fost în data de 31.12.2021 când s-a făcut plata finală a contractelor de servicii Proiectare, Dirigenție de șantier și Audit, la 12 luni de la recepția finală.

Un alt proiecte important a fost cel care privește Axa Rutieră Strategică 4: Vaslui, „Reabilitarea și Modernizarea Drumului Strategic Județean Bârlad – Laza – Codăești (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)”. în valoare de 222.001.842, din care suma nerambursabilă a fost de 213.074.058. Pentru acest proiecte au fost obținute autorizațiile de construire pentru cele trei loturi, iar lucrările sunt în execuție pe cele trei loturi: la lotul 1 în proporție de 73,75 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul, la Lotul 2 – 67,81 %, iar la lotul 3 – 51,00 %. Cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2021, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 85.327.628,35 lei.

Centrul Europe Direct Vaslui a beneficiat de finanțări europene anuale: pentru 2021: 23.467 euro; pentru 2022-2025: 30.400 euro pe an. Astfel, a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare.

Creșterea eficienței energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” din Vaslui a fost un alt prooiect derulat de CJ anul trecut în valoare de 3.464.963,93 lei, din care suma nerambursabilă a fost de 2.238.489,85. „Au fost încheiate toate contractele de achiziție din cadrul proiectului și a fost dat ordinul de începere pentru contractul de lucrări. A fost refăcută șarpanta și schimbată tâmplăria exterioară pe unul din corpurile de clădire”, se spune în documentul amintit. 42%. Este proproția  activităților realizate, 4,55% este procentul valoric.

„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești) este un alt proiecte finalizat, în valoare de 16.550.275,59 lei, din care suma nerambursabilă a fost de 15.991.882,95 lei.

7.721.767,45 este suma aferentă proiectului care privește „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școalii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” din Huși, din care suma nerambursabilă este 7.082.769,68 lei. Proiectul tehnic a fost finalizat și avizat ISU, urmând să aibă loc lansarea execuției de lucrări.

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui” este un proiect în valoare de 10.360.254,16 lei, din care suma nerambursabilă este de 10.153.048,49 lei. Prin acesta au fost achiziționate 202 echipamente medicale achiziționate, iar beneficiarii sunt estimați la un număr de 67.053 persoane. Procentul fizic în care a fost realizat este de 92%, iar 84,01% este procentul valoric.

„Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” este un proiect în valoare de 13.321.989,67 lei, din care suma nerambursabilă este de 6.369.179,95 lei. Până acum au fost finalizate achizițiile de servicii informare și publicitate și consultanță în managementul proiectului; s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică; a fost obținută autorizația de construire pentru obiectivul de investiție; a fost elaborat proiectul tehnic și a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de construcție. Astfel, CJ a calculat că au fost realizate 17% din activitățile proiectului.

Prin proiectul „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”, care are ca sursă de finanțare Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, urmează să fie reabilitat Complexul Monumental de la Podul Înalt. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, iar suma totală este de 8.199.943,42 lei, din care cea nerambursabilă este de 7.379.949,07.

Executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani este cel mai important obiectiv al proiectului, care va îmbunătăți potențialul turistic. „Din cele trei pãrți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fantani arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24. Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui”, se spune în document. Până acum au fost semnate contractul de informare și publicitate în cadrul proiectului și contractul de servicii pentru achiziția de catering și a fost actualizat devizul general al proiectului. Urmează să fie demarate achizițiile de execuție a lucrărilor și dirigenției de șantier în cadrul proiectului. 6,67% este progresul financiar al proiectului până acum.

„Stadiul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”, documentul întocmit de CJ Vaslui, mai cuprinde, printre alte proiecte importante și contractele privind „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”, în valoare de 55.318.502,92 lei, „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși” – 110.609.600,13 lei, „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Vaslui” – 88.722.937,27 lei, „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad” – 78.653.588,97 lei, „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși și Negrești” – 57.413.302,87 lei, „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Huși” – 36.289.475,97 lei și „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești” – 21.126.206,90 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.