COMUNICAT privind organizarea, desfășurarea și rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în instituțiile de învățământ preuniversitar

0
557

Conform calendarului prevăzut în Metodologia aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările din OME nr. 5195/2021, în perioada septembrie – decembrie 2021 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct în instituțiile de învățământ preuniversitar. Au fost scoase la concurs 191 de posturi vacante de director/director adjunct, pentru care s-au înscris 204 candidați. După derularea celor trei probe, s-a definitivat lista candidaților promovați și s-au eliberat deciziile de numire în funcție, valabile începând cu 17.01.2022.

Concursul a avut trei probe distincte, toate eliminatorii: evaluarea dosarelor, susținerea probei scrise și interviul.

Prima probă, a evaluării dosarelor, s-a finalizat cu validarea tuturor dosarelor de candidatură, după o perioadă în care candidații au avut posibilitatea completării documentelor neconforme, respectându-se procedura.

Cea de-a doua probă a presupus rezolvarea unui test grilă, cu subiecte elaborate de Ministerul Educației, primite în ziua concursului. Evaluarea a respectat Metodologia în vigoare, constând în aplicarea unui șablon peste grila completată de candidat, în prezența tuturor candidaților din sală, în fața unei comisii formate din: doi inspectori școlari, un responsabil de sală, doi martori dintre candidații din sala respectivă, observatori din partea sindicatelor, câte un reprezentant al Comitetului de părinți și al Consiliului elevilor la nivel de județ, sub supraveghere audio-video. Dintre cele 20 de contestații, soluționate în același mod ca evaluarea inițială, niciuna nu a fost justificată. La finalul acestei probe, au rămas în concurs 114 candidați promovați pentru proba de interviu.

Cea de-a treia etapă, a interviului, a presupus un mare volum de lucru, având în vedere necesitatea contactării tuturor școlilor implicate în concurs pentru desemnarea a trei reprezentanți prin votul secret al Consiliului profesoral. De asemenea, au fost solicitate primăriile să-și delege reprezentantul/ reprezentanții, în cazul municipiilor Vaslui și Bârlad. În plus, fiecare comisie a avut în componență o persoană cu atribuții în managementul resurselor umane din companii/ societăți sau instituții de învățământ superior. Au fost invitați, cu statut de observatori, reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai Comitetului de părinți și ai Consiliului elevilor.

În urma acestor demersuri, s-au constituit cele 11 comisii de examen, fiecare fiind formată din: președinte – un inspector școlar; membri – doi reprezentanți ai Consiliului profesoral din școala unde s-a depus candidatura, un reprezentant al Consiliului local și un reprezentant din partea unei companii/ societăți sau instituții de învățământ superior cu atribuții în resurse umane, la care s-a adăugat un secretar fără drept de evaluare. Toate interviurile au fost înregistrate cu sisteme audio-video.

Interviul a fost structurat pe trei etape, cu durata de 60 de minute/ candidat: prezentarea strategiei școlii pentru care s-a depus candidatura, pregătită din timp de către candidat; prezentarea unei situații-problemă dintre cele 3-4 propuse de către membrii comisiei; rezolvarea unor subiecte care necesitau verificarea competențelor digitale, constând în elaborarea unui document și transmiterea acestuia pe o adresă de e-mail. Biletele cu situația-problemă și cu verificarea competențelor digitale au fost elaborate înaintea probei de către comisie. Au fost înregistrate 7 contestații, evaluate într-un alt județ, dintre care trei au fost soluționate favorabil, candidații respectivi fiind declarați admiși.

În urma probelor de concurs au fost promovați 105 candidați care și-au exprimat opțiuni pentru 153 de funcții vacante. Dintre cei 105 candidați, 84 au optat pentru funcția de director, iar 21 pentru funcția de director adjunct. Au rămas vacante 86 de funcții, din care 63 pentru director și 23 pentru director adjunct. Funcțiile vacante se vor ocupa prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea următorului concurs, dar nu mai târziu de 31.08.2022.

Pe data de 20 decembrie 2021 s-au emis deciziile de încetare a numirii prin detașare în interesul învățământului pentru toate funcțiile și s-au aprobat în Consiliul de administrație al ISJ Vaslui deciziile pentru ocuparea funcțiilor de către candidații promovați ca urmare a organizării concursului. Aceștia vor încheia un contract de management pentru 4 ani de la data numirii. Toate deciziile privind încetarea/numirea din/în funcțiile de director/director adjunct s-au emis cu aplicare de la data de 17 ianuarie 2022.

Mulțumim pe această cale celor care ne-au sprijinit în efortul comun de a desfășura concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct sub semnul corectitudinii și al obiectivității. Apreciem disponibilitatea dovedită de majoritatea celor solicitați: instituții de învățământ preuniversitar, reprezentanți ai elevilor și ai părinților, primării și Consilii locale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, cadre didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, parteneri sociali, specialiști în resurse umane, Consiliul Județean Vaslui, reprezentantul din partea Ministerului Educației în teritoriu, inspectorii școlari din cadrul ISJ Vaslui.

Biroul de presă

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.