În sfârșit, o soluție: Primăria Vaslui impune asigurarea de locuri de parcare la clădirile ce vor fi construite!

0
622

Proiectanții și executanții viitoarelor clădiri edilitare ce vor fi ridicate pe raza municipiului Vaslui vor trebui să aibă grijă să prevadă locuri de parcare asigurate ocupanților în afara domeniului public. În funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, noul Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Vaslui, pus de curând în dezbatere publică și care va fi supus aprobării consilierilor municipali, stipulează exact câte locuri de parcare trebuie asigurate, pentru a se evita ocuparea celor de pe domeniul public. De exemplu, fiecare nou apartament sau casă va trebui prevăzut cu câte minim un loc de parcare, pe terenul alocat construcției, în cazul blocurilor, 40% dintre aceste locuri de parcare trebuind să fie acoperite, probabil la demisol. În același timp, viitoarele unități de învățământ nu vor fi prevăzute cu locuri de parcare decât pentru cadrele didactice, părinții și elevii fiind încurajați să facă mișcare, mergând pe jos!

Primăria Vaslui a publicat, pe site-ul propriu, primariavs.ro, în vederea dezbaterii publice, proiectul noului Regulament privind asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Vaslui. Odată cu adoptarea, de către consilierii municipali, a acestui act, se speră să se aducă o contribuție la rezolvarea unei spinoase probleme, cea a asigurării locurilor de parcare pentru toate vehiculele vasluienilor și pentru cele aflate în trafic. Trebuie spus că atât proprietarii sau utilizatorii de mașini, cât și pietonii, au de suferit din cauza lipsei acute de locuri de parcare într-un oraș care, în anii ’70, atunci când proiectanții l-au trasat în forma actuală, nu au ținut cont de posibila creștere exponențială a numărului de vehicule. Așa s-a ajuns ca, conform unui studiu făcut de municipalitate în 2017, pentru cele aproape 20 de mii de  vehicule înmatriculate în Vaslui, la care se adaugă alte câteva mii, aflate în tranzit sau înmatricule în alte părți, dar folosite curent pe raza orașului, să existe parcări publice în suprafață de doar puțin peste 120 de mii de metri pătrați.

Noul Regulament privind asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Vaslui prevede că autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se va emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prevederile acestui act se vor aplica la elaborarea, avizarea și aprobarea atât a documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.) pentru realizarea clădirilor și amenajărilor propuse pe teritoriul municipiului Vaslui. În plus, se stabilește numărul minim de locuri de parcare ce trebuie dimensionat în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor. Astfel, de exemplu, viitoarele clădiri administrative, cum ar fi sedii ale serviciilor descentralizate în teritoriu ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, sedii și filiale de partide, sedii de sindicate, fundații, organizatii neguvernamentale, asociații, sedii de birouri, construcții financiar – bancare, etc., trebuie asigurate cu câte 1 loc de parcare la fiecare 80 mp din Aria desfășurată a clădirii, pentru funcțiuni care nu generează trafic de persoane, și un număr dublu de locuri de parcare pentru funcțiuni care generează trafic, respectiv acces public la ghișee, birouri, relații cu publicul. La fel, viitoarele spații comerciale sau pentru prestări servicii, acestea vor trebui prevăzute cu minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața utilă a ariei de vânzare, pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp, respectiv 1 loc de parcare la 50 mp suprafață utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu număr redus de clienți, la care se adaugă un supliment de 20% din totalul locurilor de parcare, pentru angajați. Pentru viitoarele construcții cu funcțiunea de alimentație publică, cum ar fi restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate, se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă, respectiv 1 loc de parcare la fiecare 8 mp din suprafața utilă a sălii de consumație. Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp. În cazul lăcașurilor de cult se vor asigura minimum 5 de locuri de parcare pentru fiecare obiectiv. „Pentru construcții de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, universități, centre de pregătire profesională, cămine pentru elevi/studenți etc.): Aceste funcțiuni sunt considerate dotări de proximitate, cu o rază mai mică de deservire (maximum 500 de metri – parcurs pietonal), astfel populația, pentru a accesa la aceste funcțiuni, poate să se deplaseze pe jos. Se va asigura 1 loc de parcare la trei (3) cadre didactice”, se arată în noul Regulament care stipulează foarte clar și câte locuri de parcare vor trebui asigurate în afara domeniului public al municipiului Vaslui și pentru viitoarele construcții din domeniul sănătății, sportiv, cultural, sau cu funcțiune turistică ce vor fi ridicate pe raza municipiului Vaslui.

Cât privește construcțiile de locuințe unifamiliale, semicolective sau colective, „Locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează: a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp; b) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utila mai mare de 100 mp; c) Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare – pergole sau spații interioare); d) La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 13, lit. a) si b), se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori; e) În cazul vânzarii/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) si b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar. Locuințele semicolective sau locuințele colective mici sunt locuințele colective cu maximum 8 unități locative/clădire. În accepțiunea art. 13, suprafața utilă reprezintă suprafața locuibilă definită astfel: suprafață utilă cu excepția spațiilor tehnice, spațiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor și a garajelor”, se arată în Regulamentul aflat în dezbatere publică până pe 24 februarie. Practic, de acum înainte, după adoptarea acestui regulament, municipalitatea nu va mai emite autorizație de construire pentru nici un obiectiv, dacă acesta nu este prevăzut cu spații proprii pentru parcare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.