Consiliul Județean caută șofer

1
587

Consiliul Județean a scos la concurs un post de șofer pe perioadă nedeterminată. Salariul este atractiv, între 3.500 și 3.900 de lei, la care se adaugă sporuri. Candiații vor trebui să participe la un test prin care li se vor verifica cunoștințele privind circulația pe drumurile publice și un interviu.

Între 3.500 și 3.900. Acesta este salariul pe care candidatul care va reuși să treacă cele două probe îl va primit după ce va fi angajat, pe perioadă nedeterminată, ca șofer la Consiliul Județean (CJ) Vaslui. Este o remunerație atractivă, dacă avem în vedere nivelul salariilor din județ, dar acestei sume i se mai adăugă câteva sporuri, ceea ce o face și mai tentantă: sporul pentru condiții vătămătoare de lucru (5% din salariul de bază), indemnizație de hrană în valoare de 347 lei/lună și voucher de vacantă de 1.450 lei/an.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a se putea înscrie la concurs: „studii generale; permis de conducere categoria B; vechime permis conducere minim 1 an; condiții prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, astfel: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea”.

Dosarele se depun până pe 26 februarie, iar concursul va consta în două probe: cea scrisă, care va avea loc pe 9 martie, ora 11:00, și interviul, care se va desfășura pe 11 martie, de la ora 13:00, ambele la sediul CJ Vaslui.

1 COMENTARIU

  1. Bună ziua.
    Dacă sunt pensionat de curând, pensionar MAI, mă pot înscrie la concurs ? Şi dacă da, unde găsesc documentaţia privind completarea dosarului.
    Vă mulţumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.