Poftiți la ajutoare pentru încălzirea locuinței

0
760

• Începând cu data de 15 septembrie 2020, a început campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021, destinată vasluienilor cu venituri mici, de până la 750 lei/lunar/membru de familie. Cererile, însoțite de documente doveditoare ale veniturilor, se pot depune până pe 15 noiembrie, la direcțiile sau serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor. Anul trecut, 1.669 de vasluieni, doar o fracțiune din numărul de beneficiari înregistrați în urmă cu circa 10 ani, au beneficiat de astfel de ajutoare pentru încălzire!

Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, OUG 70/2011 și HG 920/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sezonul rece 2020 – 2021, familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței folosind diverse surse de încălzire, respectiv energie termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale cu energie electrică sau folosind combustibili solizi, lemne, cărbune etc., sau combustibili petrolieri. Pentru sezonul rece 2020 – 2021, ajutoarele acordate, în funcție de venitul pe membru de familie al solicitantului, sunt între 10 și 90 lei/lună, în cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, maxim 262 lei/lunar, pentru cei care folosesc gaze naturale, până la 54 lei/lunar, pentru achiziția de combustibili solizi, lemne, cărbune etc. sau combustibili petrolieri, respectiv maxim 240 lei/lunar, pentru cei care folosesc energia electrică la încălzirea locuinței. Pentru beneficiarii de ajutor social acordat în condițiile Legii nr. 416/2001 care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, compensarea procentuală este de 100%, iar pentru cei care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

Au dreptul de a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței numai persoanele singure sau familiile care locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței și nu dețin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Pe respectiva listă se află clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole ori de prelucrat lemnul, dar și depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.

Conform legii, pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința pe raza localităților. Prin locuință de domiciliu sau de reședință se înțelege locuința situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Prin familie se înțelege soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședință ori care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește și se gospodărește singură. Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere, însoțită de declarația pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia. Cererea și declarația pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, sepoate depune și după data de 15 noiembrie, până la data de 20 ale fiecărei luni din sezonul rece, respectiv noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie.

În sezonul rece 2019 – 2020, au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinței un număr de 1.669 de vasluieni, suma totală plătită în primul trimestru al acestui an fiind de puțin peste 327 mii lei. Din acest punct de vedere, Vasluiul este județul cu cei mai puțini beneficiari din regiunea Moldovei, după Neamț, unde au fost acordate 1.651 de astfel de ajutoare. Cei mai mulți vasluieni, 815 familii, care au solicitat astfel de ajutoare folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, alți 696 beneficiari folosesc combustibili solizi sau petrolieri, 99 de beneficiari, energie electrică, și doar 59 de familii sau persoane singure sunt încă branșate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. Numărul celor aflați în această ultimă categorie s-a diminuat drastic în ultimii circa 10 ani, după ce sistemul centralizat de la nivelul municipiului Vaslui a intrat în colaps, fostul furnizor de energie termică intrând dealtfel în faliment. Astfel, de la peste 11 mii de consumatori existenți la începutul anilor 90, în municipiul Vaslui au mai rămas branșați la sistemul centralizat doar câteva zeci, iar în această vară, unii dintre ei au putut accesa ajutoare financiare acordate de municipalitate pentru a-și instala surse alternative de căldură, centrale termice sau dispozitive care folosesc energie electrică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.