Aproape 5 milioane de lei pentru amenajarea a 78 grupuri sanitare în școlile din județ

0
1204

• În anul 2019, doar pentru 65 din totalul de 137 de școli și grădinițe din județ care încă mai aveau toaletele în curte s-a reușit amenajarea grupurilor sanitare în interior și conectarea la utilități. Asta în ciuda faptului că, în acest scop, Guvernul a alocat județului Vaslui suma de 9.515.000 de lei. Pentru că situația este valabilă în mai multe județe din țară, actualul Guvern a alocat, zilele trecute, noi fonduri pentru continuarea și terminarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în incinta unităților școlare. Județul Vaslui a primit 4.927.000 lei, din care 4.034.000 lei pentru finalizarea ultimelor 72 de toalete începute în cursul anului 2019, și alți 893.000 lei pentru amenajarea a șase grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități școlare ce nu dispun de toalete conforme.

Pe data de 18 iunie a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 524, Hotărârea de Guvern nr. 479 din 16 iunie 2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat. Mai exact, s-au alocat fonduri pentru mutarea grupurilor sanitare din curte în interior și conectarea lor la utilități (apă și canalizare). Așa cum se arată în actul normativ, la art. 1, la nivel național, se aprobă repartizarea sumei de 17.000.000 lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2019, prin HG 363/2019 și HG 674/2019, și care nu au fost realizate sau finalizate la 31 decembrie 2019.

Din această sumă, distribuită pentru amenajarea a 273 de grupuri sanitare din grădinițe, școli și licee din 24 de județe, județului Vaslui i-au fost alocați 4.034.000 lei. Banii vor fi folosiți pentru aducerea în secolul XXI a toaletelor din 72 de unități școlare situate în comunele Banca, Bogdănești, Boțești, Costești, Dănești, Dragomirești, Dumești, Epureni, Gherghești, Hoceni, Lunca-Banului, Mălușteni, Miclești, Muntenii de Sus, Perieni, Pogana, Poienești, Puiești, Pușcași, Rebricea, Solești, Stănilești, Tanacu, Tăcuta, Tătărăni, Todirești, Vinderei, Zăpodeni și orașul Murgeni. Asta după ce, în 2019, în acest scop, Vasluiul a primit suma de 9.515.000 de lei, adică 16% din întreg bugetul alocat la nivel național (64.900.000 lei), pentru modernizarea grupurilor sanitare din toate cele 137 de școli și grădinițe din județ care încă mai aveau toaletele în curte. Pentru că banii au fost insuficienți în unele cazuri, nu s-a reușit mutarea toaletelor din curte în interior decât pentru 65 de unități școlare. Sau cel puțin așa reiese din anexa nr. 1 (Continuarea, în anul 2020, a lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2019, prin HG nr. 363 și HG nr. 674, și ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31 decembrie 2019).

Tot art. 1 al aceluiași act normativ prevede că se aprobă repartizarea sumei de 14.269.000 lei pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme. Din această sumă, distribuită pentru amenajarea a 103 grupuri sanitare din grădinițe, școli și licee din 22 de județe, județului Vaslui i-au fost alocați 893.000 lei. Potrivit listei prezentate în anexa nr. 2, acești bani vor fi folosiți pentru aducerea în secolul XXI a șase toalete din tot atâtea unități școlare din mediul rural. Acestea sunt: Liceul Tehnologic Vladia – corp C, comuna Dragomirești (198.000 lei), Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, comuna Oșești (121.000 lei), Liceul Tehnologic Puiești – corpurile C2 și C3, comuna Puiești (183.000 lei), Școala Gimnazială nr. 1, comuna Pușcași (121.000 lei), Școala Gimnazială „Andone Cumpătescu”, comuna Rafaila (135.000 lei) și Școala Gimnazială „Nicolae Ciubotaru”, comuna Vulturești (135.000 lei).

Tot în această hotărâre de guvern se menționează că sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt situate unitățile școlare enumerate, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Autoritățile administrației publice locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate. La sfârșitul anului 2020, sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.

Anexa nr. 1 – Școlile din județul Vaslui care au primit finanțare și în 2019, dar nu au terminat lucrările la 31 decembrie 2019. Sumele alocate sunt exprimate în mii lei:

Total Vaslui 4.034 mii lei

1 Comuna Banca Școala Primară sat Stoișești, comuna Banca 53

2 Comuna Banca Grădinița cu Program Normal sat Stoișești, comuna Banca 53

3 Comuna Bogdănești Școala Gimnazială sat Unțești, comuna Bogdănești 74

4 Comuna Bogdănești Școala Primară sat Bogdănești, comuna Bogdănești 74

5 Comuna Bogdănești Școala Primară sat Ulea, comuna Bogdănești 38

6 Comuna Boțești Școala Gimnazială sat Boțești, comuna Boțești 56

7 Comuna Boțești Școala Gimnazială – Corp B, sat Gugești, comuna Boțești 56

8 Comuna Costești Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca” – Corp B, sat Costești, comuna Costești 121

9 Comuna Costești Școala Gimnazială sat Puntișeni, comuna Costești 74

10 Comuna Costești Școala Primară sat Chițcani, comuna Costești 53

11 Comuna Dănești Școala Gimnazială sat Emil Racoviță, comuna Dănești 34

12 Comuna Dănești Școala Gimnazială „Grigore T. Popa”, sat Dănești, comuna Dănești 53

13 Comuna Dănești Grădinița cu Program Normal sat Dănești, comuna Dănești 31

14 Comuna Dănești Grădinița cu Program Normal sat Emil Racoviță, comuna Dănești 31

15 Comuna Dănești Școala Primară sat Bereasa, comuna Dănești 31

16 Comuna Dănești Școala Primară sat Rășcani, comuna Dănești 31

17 Comuna Delești Grădinița cu Program Normal sat Delești, comuna Delești 4

18 Comuna Dragomirești Școala Primară sat Tulești, comuna Dragomirești 38

19 Comuna Dumești Școala Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan”, sat Dumești, comuna Dumești 200

20 Comuna Dumești Grădinița cu Program Normal sat Valea Mare, comuna Dumești 70

21 Comuna Dumești Grădinița cu Program Normal Nr. 2, sat Dumești, comuna Dumești 70

22 Comuna Dumești Grădinița cu Program Normal Nr. 1, sat Dumești, comuna Dumești 53

23 Comuna Dumești Grădinița cu Program Normal sat Dumeștii Vechi, comuna Dumești 53

24 Comuna Epureni Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu”, sat Epureni, comuna Epureni 4

25 Comuna Gherghești Școala Primară sat Gherghești, comuna Gherghești 47

26 Comuna Gherghești Școala Primară sat Draxeni, comuna Gherghești 13

27 Comuna Hoceni Școala Gimnazială Nr. 1, sat Hoceni, comuna Hoceni 57

28 Comuna Hoceni Școala Gimnazială sat Barboși, comuna Hoceni 21

29 Comuna Hoceni Școala Primară sat Oțeleni, comuna Hoceni 44

30 Comuna Lunca-Banului Școala Gimnazială Nr. 1 – Corp B, sat Lunca-Banului, comuna Lunca-Banului 20

31 Comuna Mălușteni Școala Gimnazială Nr. 1, sat Mălușteni, comuna Mălușteni 135

32 Comuna Mălușteni Școala Gimnazială – Corp B, sat Mălușteni, comuna Mălușteni 89

33 Comuna Mălușteni Școala Primară sat Lupești, comuna Mălușteni 53

34 Comuna Miclești Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare”, sat Miclești, comuna Miclești 121

35 Comuna Muntenii de Sus Școala Primară sat Satu Nou, comuna Muntenii de Sus 54

36 Comuna Perieni Școala Primară sat Perieni, comuna Perieni 24

37 Comuna Pogana Școala Gimnazială sat Tomești, comuna Pogana 72

38 Comuna Pogana Școala Primară sat Bogești, comuna Pogana 55

39 Comuna Pogana Grădinița cu Program Normal sat Pogana, comuna Pogana 38

40 Comuna Pogana Grădinița cu Program Normal sat Măscurei, comuna Pogana 41

41 Comuna Poienești Școala Gimnazială sat Oprișița, comuna Poienești 51

42 Comuna Poienești Școala Gimnazială sat Florești, comuna Poienești 38

43 Comuna Poienești Grădinița cu Program Normal sat Oprișița, comuna Poienești 26

44 Comuna Poienești Școala Primară sat Frasinu, comuna Poienești 35

45 Comuna Puiești Școala Gimnazială sat Lălești, comuna Puiești 135

46 Comuna Puiești Liceul Tehnologic – Corp D, sat Puiești, comuna Puiești 74

47 Comuna Puiești Școala Primară sat Ruși, comuna Puiești 70

48 Comuna Puiești Școala Primară sat Cetățuia, comuna Puiești 38

49 Comuna Puiești Școala Primară sat Călimănești, comuna Puiești 53

50 Comuna Puiești Școala Primară sat Fulgu, comuna Puiești 53

51 Comuna Pușcași Școala Primară sat Teișoru, comuna Pușcași 5

52 Comuna Rebricea Școala Primară sat Rateșu Cuzei, comuna Rebricea 34

53 Comuna Rebricea Școala Primară sat Tatomirești, comuna Rebricea 48

54 Comuna Rebricea Școala Primară sat Sasova, comuna Rebricea 16

55 Comuna Solești Școala Gimnazială sat Șerbotești, comuna Solești 89

56 Comuna Solești Grădinița cu Program Normal sat Iaz, comuna Solești 22

57 Comuna Stănilești Școala Gimnazială Nr. 1, sat Stănilești, comuna Stănilești 185

58 Comuna Stănilești Școala Gimnazială sat Pogănești, comuna Stănilești 74

59 Comuna Tanacu Grădinița cu Program Normal sat Benești, comuna Tanacu 53

60 Comuna Tăcuta Școala Gimnazială sat Focșeasca, comuna Tăcuta 89

61 Comuna Tăcuta Grădinița cu Program Normal sat Tăcuta, comuna Tăcuta 53

62 Comuna Tăcuta Școala Primară sat Dumasca, comuna Tăcuta 53

63 Comuna Tătărăni Școala Gimnazială „Ion Angheluță”, sat Bălțați, comuna Tătărăni 13

64 Comuna Todirești Școala Primară sat Plopoasa, comuna Todirești 53

65 Comuna Todirești Școala Primară sat Drăgești, comuna Todirești 53

66 Comuna Vinderei Școala Primară sat Docăneasa, comuna Vinderei 53

67 Comuna Zăpodeni Școala Primară sat Portari, comuna Zăpodeni 53

68 Comuna Zăpodeni Școala Primară sat Uncești, comuna Zăpodeni 53

69 Comuna Zăpodeni Școala Primară sat Dobroslovești, comuna Zăpodeni 53

70 Orașul Murgeni Școala Gimnazială sat Floreni, orașul Murgeni 102

71 Orașul Murgeni Școala Primară sat Cârja, orașul Murgeni 43

72 Orașul Murgeni Grădinița cu Program Normal sat Cârja, orașul Murgeni 25

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.