Înmormântarea în vremea Coronavirusului: birocrația s-a mutat în online!

0
880

• Conform noilor reglementări dictate de starea de urgență, la slujba de înmormântare, indiferent de cauza decesului, nu pot participa decât maxim 8 persoane. Până a se ajunge însă la conducerea pe ultimul drum a celui drag, este un cale anevoioasă, atât pentru obținerea actelor necesare, cât și pentru intrarea în posesia ajutorului de deces acordat de către Casele Județene de Pensii…

Organismele din sănătate, respectiv spitale, servicii de ambulanță și medici de familie, dar și Oficiile și Serviciile de Evidență a Populației, precum și Casele Județene de Pensii au fost notificate de curând cu privire la noile reglementări ce trebuie respectate pe perioada stării de urgență în situația constatării unui deces. Astfel, eliberarea actelor de deces se face strict electronic, contactul cu lucrătorii primăriilor, dar și ai Caselor de Pensii, pentru acordarea ajutorului de deces, fiind practic interzis. În cazul unui astfel de eveniment, cadrele medicale care au constatată decesul întocmesc un certificat constatator pe care îl transmit electronic, prin intermediul unei aplicații securizate, către oficiul de stare civilă de pe raza localității unde domicilia persoana decedată. La rândul său, ofițerul de stare civilă înregistrează decesul și întocmește o adeverință de înhumare, pe care o pune în format electronic la dispoziția unității sanitare care a constatat decesul. La rândul său, respectiva unitate o va pune la dispoziția aparținătorului decedatului, în vederea organizării ceremoniei înhumării. Cât privește certificatul de deces, act absolut necesar atât pentru accesarea ajutoarelor de deces acordate de către Casele Județene de Pensii, cât și, ulterior, pentru lămurirea situației juridice a averii răposatului, așa numita moștenire, aparținătorii persoanei decedate se pare că vor trebui să aștepte sfârșitul stării de urgență națională datorată coronavirusului și decretată, pe o perioadă inițială de o lună, la 16 martie. Cel puțin așa cere o circulară a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI, transmisă oficiilor de stare civilă. Deocamdată, respectivele organisme de la nivelul primăriilor așteaptă lămuriri suplimentare din partea DEPABD, cu atât mai mult cu cât respectivul certificat de deces este necesar a fi prezentat, între altele, la Casele Județene de Pensii, în vederea acordării de ajutoare de deces, asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului, după caz. Trebuie spus că, și în aceste cazuri, au fost luate măsuri pentru limitarea contactului dintre solicitanți și lucrătorii CJP. Astfel, documentele necesare eliberării ajutorului de deces nu se mai depun direct la sediul instituțiilor în format letric, ci doar transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic. La fel, plata efectivă a respectivelor ajutoare se face doar prin mandat poștal, fie în cont bancar.

Pentru a beneficia de ajutorul de deces, dosarul transmis CJP trebuie să conțină cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în Anexa 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare, copia certificatului de deces, copia actului de identitate al solicitantului, copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar, copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceste acte trebuie însoțite de copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani – dacă este cazul, copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii – dacă este cazul și/ sau adeverința care atestă calitatea de asigurat în sistemul unitar de pensii publice, până la data decesului, eliberată și semnată de angajator – dacă este cazul.

Cererile, însoțite de documentele menționate anterior se pot transmite prin serviciu poștal pe adresa Casei Județene de Pensii Vaslui, str. Andrei Mureșanu, nr. 22, cod poștal 730113 sau electronic prin e-mail la adresele: alina.alistar@cnpp.ro; mirela.rotaru@cnpp.ro andreea.pinzaru@cnpp.ro. Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0731/326081.

Aceste prevederi ar urma să înceteze în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență. Cuantumul actual al ajutorului de deces este de 5.429 lei, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, respectiv de 2.715 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.