Secretarul de stat Tudor Polak explică principalele măsuri adoptate de Ministerul Muncii în contextual stării de urgență

0
720

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a prezentat în ședința de guvern desfășurată săptămâna trecută două acte normative de maximă importanță pentru situația fără precedent cu care ne confruntăm, care au fost aprobate.

• Hotărârea de Guvern privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost completată, stabilindu-se ca zile libere pentru unul dintre părinți, zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

– Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută. Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului de naștere al copilului/ copiilor.

– Pentru fiecare zi liberă, în condițiile prezentei hotărâri, angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitalul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din cîștigul salarial mediu brut utilizat pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, cu posibilitatea decontării sumelor, prin depunerea unei cereri la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

– Totodată, s-a clarificat ca beneficiarii zilelor libere acordate de către angajator să poată fi: un părinte biologic, adoptator, persoană căreia îi este încredințat minorul spre adopție, persoană care are minorul în plasament sau tutelă, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

• Prin Ordonanță de urgență sa stabilit că beneficiază de prevederile Legii 19/2020 și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

– Angajatorii acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile.

– Personalul din sistemului național de apărare, penitenciare din unitățile sanitare publice are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din cîștigul salarial mediu brut corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență, în cazul în care celălalt părinte nu beneficiază de prevederile Legii 19/2020.

– Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

– Angajatorii pot cere decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte.

• Începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pot fi depuse și prin poșta electronică.

• De asemnea, pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații, de minimum 75% din salariul de bază, corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din cîștigul salarial mediu brut.
De aceste prevederi beneficiază angajatorii care:
– Întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgență decretate;
– reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

– în cazul indemnizației prevăzute, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
– plata indemnizației prevăzută la se va realiza în baza unei declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.
– Plata sumelor prevăzute se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București în baza documentului eliberat de către structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale alături de Guvernul României prioritizează măsurile de protecție și securitate a cetățenilor și asigură demersurile necesare depășirii acestor momente dificile!

„Guvernul României este, în permanență, orientat spre identificarea unor măsuri care să eficientizeze gestionarea stării de urgență în care România se află, pentru a depăși situația critică generată de pandemia cu CoVid 19! Suntem aici! Va fi bine!”, spune Tudor Polak.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.