Pranz la scoala pentru prescolarii si elevii din Bogdani?a si Bacesti

0
520

Pentru al treilea an consecutiv, cei circa 1.050 de prescolari si elevi care inva?a la scoala Gimnaziala nr. 1 Cepesti, comuna Bogdani?a, si scoala Gimnaziala nr. 1 Bacesti vor beneficia de o masa calda gratuita. Noutatea fa?a de 2016-2017 si 2017-2018 este ca, potrivit ordonan?ei de urgen?a adoptate vineri de Guvern, pachetul alimentar va fi majorat de la 7 lei/zi/copil la 10 lei/zi/copil. La nivel na?ional, 50 de scoli sunt incluse in acest program-pilot prin care se va servi copiilor, la scoala, o masa calda, din bani de la bugetul de stat.

Elevii si prescolarii din 50 de unita?i de inva?amant preuniversitar de stat vor beneficia de o masa calda sau de un pachet alimentar in perioada desfasurarii cursurilor, in anii 2018-2019, dupa ce Guvernul a aprobat, vineri, 9 noiembrie, prin ordonan?a de urgen?a, continuarea unui program-pilot ce contribuie la prevenirea si combaterea abandonului scolar. Masa calda sau pachetul alimentar vor fi asigurate pentru elevii si prescolarii prezen?i la activita?ile didactice in cele 50 de unita?i scolare, in limita a 10 lei pe zi pentru fiecare beneficiar si va inlocui programele „Laptele si cornul” si „Fructe in scoli”. in primii doi ani de implementare (anii scolari 2016-2017 si 2017-2018), pranzul cald era asigurat in limita a 7 lei pe zi pentru fiecare copi. Potrivit estimarilor Guvernului, suma necesara continuarii acestui program-pilot este de aproape 46,7 milioane lei, iar finan?area va fi asigurata de la bugetul de stat.

Ca si in anii preceden?i, la nivelul jude?ului Vaslui, in programul-pilot sunt incluse aceleasi doua unita?i scolare. Este vorba despre scoala Gimnaziala nr. 1 Cepesti, comuna Bogdani?a, unde ar urma sa beneficieze de un pranz cald in jur de 250 de copii inclusi in inva?amantul prescolar, primar si gimnazial, si scoala Gimnaziala nr. 1 Bacesti, comuna Bacesti, unde inva?a aproape 800 de copii. Ambele unita?i au fost incluse in program deoarece sunt situate in medii geografice izolate/greu accesibile, in medii sociale defavorizate si cu grad ridicat de saracie. De pachetul alimentar sau masa calda se vor bucura numai copiii care frecventeaza cursurile, nu si cei care lipsesc de la ore, si numai in perioada desfasurarii activita?ii didactice. Adica numai in timpul anului scolar si numai de luni pana vineri, nu si in week-end si pe timpul vacan?elor.

La cererea motivata a parin?ilor/tutorilor legali, formulata in scris si sus?inuta de document-suport, inregistrata la secretariatul unita?ii de inva?amant in care este inmatriculat prescolarul/elevul, prescolarii si elevii care, din considerente de natura medicala, culturala sau

Religioasa nu pot beneficia de pachetul alimentar/masa calda vor beneficia de produse alimentare adecvate situa?iei acestora, in limita valorii zilnice de 10 lei/zi/beneficiar. Pentru men?inerea sanata?ii prescolarilor si elevilor, in cadrul programului – pilot se vor distribui numai produse alimentare ob?inute in unita?i autorizate/inregistrate sanitar-veterinar si pentru siguran?a alimentelor, in conformitate cu prevederile legisla?iei sanitar-veterinare si pentru siguran?a alimentelor in vigoare. (…) La inchiderea programului – pilot, la finalul anului 2019, in urma analizei realizate de Ministerul Educa?iei Na?ionale, pe baza rezultatelor ob?inute si interpretate lunar, pe parcursul derularii proiectului, la nivelul fiecarui inspectorat scolar jude?ean/Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti, prin hotarare a Guvernului, se va decide asupra oportunita?ii extinderii acestui program la nivel na?ional, respectiv asupra modalita?ii de implementare”, se arata in ordonan?a de urgen?a adoptata vineri.

Tot in actul normativ se prevede ca, pentru ob?inerea unor pre?uri cat mai competitive, autorita?ile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achizi?ie publica fie pe intreg pachetul alimentar/intreaga masa calda, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intra in componen?a pachetului alimentar/mesei calde. Iar faza finala a procedurii de atribuire poate fi organizata prin licita?ie electronica, cu respectarea legisla?iei din domeniul achizi?iilor

publice. Responsabilii pentru efectuarea pla?ilor catre furnizori sunt primarii unita?ilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale sau persoanele imputernicite, dupa caz.

Adriana Susnea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.