Premii pentru delega?ia Bârladului, la Olimpiada Na?ional? de Me?te?uguri

0
1142

Patru elevi ai Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad, coordona?i de profesorii Dorinel Filichi, Sebastian Pascu ?i Adriana Mocanu, au fost premia?i în cadrul edi?iei cu num?rul XVIII a Olimpiadei Na?ionale de Me?te?uguri, care s-a desf??urat în Muzeul în aer liber „Dumbrava Sibiului”. Doi dintre elevii premia?i frecventeaz? ?i Cercul de Art? Popular? din cadrul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad, coordonat de profesorul Dan Horgan.

Elena-Maria Cordun, din Trestiana, a ob?inut locul I la sec?iunea Ou? încondeiate, Claudiu-Ciprian Hu?anu, din Sârbi, aob?inut locul III pentru icoan? de vatr? / pr?znicar ?i cruce de conac, Alexandra-Teodora Stoleru, din Bârlad, locul III pentru icoana pe sticl? „Na?terea Mântuitorului”, iar Andrada Horia, din Grivi?a, men?iune pentru cusutul portului popular, cu o ie pentru bebelu?i. Primii doi concuren?i frecventeaz? extracurricular ?i Cercul de Art? Popular? din cadrul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad, coordonat de profesorul Dan Horgan.
„Tradi?ia popular? este motiva?ia mo?tenit? din str?buni care asigur? perpetuarea credin?elor ?i împlinirea visurilor unui neam. Aceasta manifestare pentru elevi a fost bariera de trecere pentru viitor ?i chiar un mod de a cunoa?te care sunt lipsurile, pentru a lucra la punctele slabe din preg?tirea noastr?. Aceste competi?ii, ca ?i târgurile, sunt un mod interesant de a face cunoscute obiceiurile din zona Vasluiului ?i de a demonstra c? noi, vasluienii, putem avea ?i oameni deosebi?i, oameni care pot ?i ?tiu s? duc? mai departe mo?tenirea str?bunilor. Participarea la astfel de competi?ii este ?i un mod de a socializa, de a înv??a de la celelalte echipaje, de a împ?rt??i din experien?a celorlal?i pasiona?i ai tradi?iilor, cu atât mai mult cu cât, fiind o olimpiad? na?ional?, au fost prezen?i mai bine de 260 de participan?i din toat? ?ara, dar ?i din Republica Moldova, Polonia, China ?i chiar Mexic”, a declarat profesorul Dan Horgan, coordonatorul Cercului de Art? Popular? din cadrul Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad.
Prezen?a primilor participan?i nu este o noutate în ultima faz? a concursului. Elena-Maria Cordun reprezint? cu succes Bârladul ?i, implicit, jude?ul Vaslui în întreaga ?ar? înc? de acum ?ase ani, dup? ce a c?lcat pentru prima oar? în atelierul de Art? Popular? de la Clubul Copiilor „Spiru Haret”, fiind ini?iat? în tainele artei populare – icoan? pe sticl?, icoan? de vatr? ?i ou? încondeiate – de c?tre profesorul Dan Horgan. De?i nu este la prima participare la aceast? olimpiad?, Elena-Maria Cordun r?mâne la fel de motivat? ?i plin? de emo?ie, spune ea, cu atât mai mult cu cât sunt „emo?ii constructive”.
Ciprian Hu?anu frecventeaz? Cercul de me?te?uguri de doi ani, este la a doua prezen?? la Olimpiad? ?i practic? me?te?ugurile icoan? de vatr? ?i prelucr?ri metal ?i os.
Pentru ultimii doi participan?i, participarea la olimpiad? a fost o premiar?, una cu un impact deosebit de puternic asupra lor, stabilindu-le priorit??ile ?i, totodat?, calea pe care o au de urmat dup? terminarea liceului. Elena-Maria dore?te s? urmeze cursurile Universit??ii Na?ionale de Art? „George Enescu” Ia?i, Ciprian Claudiu Hu?anu, ?coala de Subofi?eri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, din Dr?g??ani, Alexandra Teodora Stoleru, Universitatea Na?ional? de Arte „Lucian Blaga”, din Sibiu, Sec?ia Restaurare, iar Andrada Horia, Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?e ale Educa?iei din cadrul Universit??ii „Babes Bolyai”, din Cluj Napoca. Drumuri atât de diferite, îns?, ca o demonstra?ie a puterii tradi?iei, unite de o singur? motiva?ie: dorin?a de a fi în continuare cei mai buni!

Marian Mocanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.