Cine plateste si cine nu?! Depopularea masiva din judet, necunoscuta din ecuzatia taxei de salubrizare

0
1976


Plata taxei de salubrizare în fiecare localitate i-a pus serios pe gânduri pe primari. Ace?tia spun c? foarte multe persoane sunt plecate în str?in?tate. Pentru c? nu au anun?at când au plecat, edilii nu ?tiu cum s? stabileasc? taxa pentru fiecare familie. Problema trebuie rezolvat? foarte repede, în condi?iile în care operatorii de salubritate, care au început colectarea de?eurilor, trebuie pl?ti?i. Pentru anul 2018, taxele de salubrizare sunt de 8,81 lei/persoan?/lun? în mediul urban ?i 2,86 lei/persoan?/lun? în mediul rural.

Punerea în func?iune a sistemului de gestionare a de?eurilor a provocat o dilem? în rândul primarilor din jude?ul Vaslui. Edilii î?i pun întrebarea dac? persoanele care sunt plecate în str?in?tate trebuie s? pl?teasc? sau nu taxa de salubrizare. Hora?iu C?r?u?u, primarul comunei B?ce?ti, spune c? are foarte multe persoane plecate în afara ??rii, iar încasarea taxei de salubrizare de la aceste familii va fi o problem?. “Sunt peste 1.500 de persoane din B?ce?ti plecate în str?in?tate. Majoritatea sunt persoane de etnie rom?. Sunt numeroase care pustii, iar de aici nu putem colecta taxa de salubrizare», constat? Hora?iu C?r?u?u.
La rândul lui, D?nu? Cre?u, primarul comunei Muntenii de Jos, se plânge c? multe dintre persoanele plecate la munc? în str?in?tate nu au anun?at autorit??ile locale. «Trebuie s? mergem la fiecare familie în parte s? vedem care membri sunt în ?ar? ?i care sunt pleca?i. Numai a?a vom ?ti cine pl?te?te ?i cine nu pl?te?te taxa”, a spus D?nu? Cre?u.
Dumitru Buzatu, pre?edintele Consiliului Jude?ean Vaslui, a precizat c?, dac? la o cas? nu se produc de?euri, nu se achit? taxa de salubrizare. “Dac? o persoan? este în str?in?tate, o except?m de la plat?. Dac? este plecat? numai pentru o s?pt?mân? ?i face de?euri în comun?, atunci, trebuie s? pl?teasc?. Familia care este plecat? nu trebuie prins? pe rol cu o datorie. Trebuie s? avem documente c? omul locuie?te acolo. Ave?i rolurile, vede?i dac? o persoan? e rezident pe termen lung în str?in?tate sau nu. Taxa se introduce, iar dac? nu se pl?te?te, aplic?m legisla?ia de recuperare”, a precizat Dumitru Buzatu.

Taxa nu se colecteaz? sut? la sut?

Pentru anul 2018, taxele de salubrizare sunt de 8,81 lei/persoan?/lun? în mediul urban ?i 2,86 lei/persoan?/lun? în mediul rural. “Rar se colecteaz? taxa de salubrizare în procent de sut? la sut?. Trebuie s? colect?m cât mai mult, pentru a face fa?? acestei probleme. Dup? un an de exploatare, ne vor reuni pentru a analiza cum este pre?ul. E bun, satisf?c?tor, ne r?mân banii! Trebuie s? avem bani s? pl?tim, pentru c? nu ne putem juca. La rândul lor, operatorii de salubrizare vor avea de pl?tit taxe la stat, salarii etc. Vor bate cu insisten?? la u?a noastr? s? le d?m banii pe serviciile prestate. Nu am glumit când am vorbit de taxe de salubrizare, dar lumea se uita atunci pe dealuri. Aceast? tax? trebuie reactualizat?, pentru c? din bugetul local nu putem pl?ti salubrizarea localit??ilor”, a mai spus Dumitru Buzatu.

Sistemul func?ioneaz?

Din data de 1 august 2018 au intrat în activitate operatorii care se ocup? de colectarea ?i transportul de?eurilor de la nivelul jude?ului Vaslui. Începând de luni, 23 iulie 2018, a fost deschis ?i depozitul ecologic de la Ro?ie?ti. Depozitul are în componen?? o linie de sortare, echipamente de cânt?rire, drumuri interioare, garaje etc. În momentul în care depozitul va lucra la capacitate maxim?, aici vor fi angaja?i 100 de muncitori de la nivel local. Depozitul va avea dou? celule de depozitare, din care a doua celul? va fi deschis? de c?tre concesionarul serviciului. Prima celul? va func?iona pân? în anul 2030, iar a doua celul? în perioada 2030 – 2042. Concesionarul a primit ?ase autocamioane cu remorc? pantru a transporta containerele de la cele patru sta?ii de transfer de la Vaslui, Bârlad, Hu?i ?i Negre?ti.
Mar?i, 24 iulie 2018, au fost recep?ionate cele patru sta?ii de trasfer care, la rândul lor, au fost puse la dispozi?ia concesionarului pentru a fi utilizate. Foarte important? pentru succesul implement?rii sistemului integrat este ?i angrenarea popula?iei în ceea ce prive?te depozitarea ?i selectarea de?eurilor menajere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.