Cu pasi mici, proiectul Drumului strategic Bârlad – Laza – Codãesti demareazã

3
1794

Consiliul Judetean Vaslui face primii pasi spre imple – mentarea efectivã a pro – iectului Drumului strategic Bârlad – Laza – Codãesti, care va lega Bârladul de nordul judetului, ocolind mu – nicipiul Vaslui pe la vest, prin Alexandru Vlahutã – Poienesti – Laza, drum care reprezintã o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circu latie din judet. Proiectul este deja în proces de evaluare a ofertelor pentru proiectarea si executia lu crãrilor pe cele trei loturi în care a fost împãrtitã lucra rea, executie ce va începe, cel mai probabil, anul viitor.

La sfarsitul anului trecut, pe 29 decembrie, era semnat unul dintre cele mai mari contracte privind reabilitarea infrastructurii rutierã din judetul Vaslui de dupã Revolutie, cel de finantare, de cãtre Agentia Regionalã Nord Est, a proiectului ßRegiunea Nord EstAxa rutierã stratetegicã 4: Vaslui, Reabilitare si modernizare drum strategic judetean BarladLazaCodãesti (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)’, finantat prin Programul Operational Regional 20142020. Dupã finalizare, in iunie 2022, de acest drum strategic, in lungime de 82,6 km, vor beneficia aproape 40 de mii de locuitori din 11 comune: Zorleni, Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti. Deja, primii pasi in implementarea acestui proiect au fost fãcuti, prin organizarea licitatiilor pentru desemnarea firmelor ce se vor ocupa de proiectarea si executia lucrãrilor pe cele trei loturi in care a fost impãrtit drumul. În perioada urmãtoare se va face evaluarea ofertelor depuse si desemnarea firmelor castigãtoare care, dacã nu vor fi contestatii ori dupã rezolvarea acestora, vor trece la intocmirea proiectelor. Panã atunci, CJ Vaslui organizeazã o licitatie pentru desem narea unei firme care sã se ocupe de verificarea tehnicã a documen tatiilor aferente acestui obiectiv de investitie, activitate care reprezintã o cerintã obligatorie legalã. Costul acestei verificãri este estimat la circa 77 mii lei, inclusiv TVA, iar durata contractului este de 36 de luni, expertii respectivi urmand a verifica pe intreg parcursul implementãrii proiectului atat proiectele tehnice, cat si documentatiile tehnice pentru obtinerea autoriza tiilor de construire, caietele de sarcini ori detaliile de executie. În plus, aceiasi experti urmeazã sã verifice dispo zitiile de santier pe perioada lucrãrilor, urmand a formula observatii cu privire la eventualele modificãri ale proiectelor ce pot apare pe parcurs si apoi vor verifica punerea lor in practicã. Verificatorii de proiect trebuie sã fie independenti fatã de proiectant sau de expertii care au intocmit expertizele tehnice din pro iect, iar personalul utilizat trebuie sã fie atestat in diverse specialitãti, astfel incat sã acopere toate specialitãtile necesare verificã rii si expertizãrii unei astfel de lucrãri ample. Prin organizarea acum a acestei licitatii pentru atribuirea serviciilor de verificare tehnicã a documen tatiilor, inainte chiar de a fi desemnate firmele ce se vor ocupa cu proiec ta rea si executia lucrãrilor, conduce rea CJ Vaslui isi ia practic toate mãsurile ca cel mai tarziu la ince putul anului viitor, lucrãrile sã demareze in fortã. Nici nu este de mirare, dat fiind cã panã pe 30 iunie 2022 trebuie reabilitati si modernizati 82,649 km de drumuri judetene, construiti 23,46 km de trotuare si 1,71 km de piste pentru biciclisti, vor fi construite 7 poduri noi si reabilitate alte 6 poduri existente, dar si 15 podete noi, alte 127 podete existente urmand a fi inlocuite, iar 62 de podete reparate. În plus, se va proceda la modernizarea a 24 statii de transport in comun si amplasarea de parapete de sigurantã pe o lun gime de 25 de km, iar pe cheltuiala CJ, vor fi realizati 4,2 km de parapet pietonal. Totul va costa 222 milioane lei, inclusiv TVA, din care aproape 200 milioane lei reprezentand lucrãri efective. Cea mai mare parte din sumã, 213 milioane lei, este asiguratã cu fonduri europene si de la Guvernul Romaniei, contributia CJ Vaslui fiind de 8,93 milioane lei.

3 COMENTARII

  1. Consiliul Judetean Galati (PSD) asfalteaza drumul judetean 242 C pana la hotarul cu judetul Vaslui dar Consiliul Judetean Vaslui (Dumitru Buzatu – PSD) nu asfalteaza drumul judetean 242 C (Talasmani – Lungesti) din comuna Vinderi de pe raza judetului Vaslui si cetateni din comuna vinderi platesc taxe si impozite in fiecare an iar de votat au tot votat cu PSD .

  2. Consiliul Judetean Galati (PSD) asfalteaza drumul judetean 242 C pana la hotarul cu judetul Vaslui dar Consiliul Judetean Vaslui (Dumitru Buzatu – PSD) nu asfalteaza drumul judetean 242 C (Talasmani – Lungesti) din comuna Vinderi de pe raza judetului Vaslui si cetateni din comuna vinderi platesc taxe si impozite in fiecare an iar de votat au tot votat cu PSD .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.