Dãrâmãturile vor fi supraimpozitate

0
162

În sedinta lunarã a Consiliului Local Municipal Bârlad, 11 dintre cei 21 de consilieri locali – 10 de la PNL si consilierul independent Bogdan Sârbu – au fost de acord cu „Regulamentul privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitãrii pentru clãdirile si terenurile neîntretinute, precum si pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv”.

Alesii locali au votat ca, de la anul, proprietarii care nu vor sã consolideze, sã intretinã fatadele clãdirilor proprietate, sã ingrijeascã si sã curete terenurile ce la apartin, sã fie supraimpozitati, in baza prevederilor Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clãdirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Barlad in vederea aplicãrii prevederilor art. 489 alin. 5 – 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Prin clãdiri sau terenuri neingrijite situate in intravilanul municipiului Barlad pentru care se va aplica majorarea de impozit se intelege: in cazul clãdirilor – stare avansatã de degradare, stare de paraginã, insalubre, fatade nereparate/ necurãtate/ netencuite/ nezugrãvite, geamuri sparte, acoperisuri degradate sau alte situatii de asemenea naturã; in cazul terenurilor – stare de paraginã, acoperit de buruieni, lãstãris, pãrãsit/ abandonat, insalubre, neefectuarea curãteniei in curti, neintretinerea/ nerepararea imprejmuirilor sau alte situatii de asemenea naturã. Fac exceptie de la majorarea impozitului pentru clãdirile/terenurile neingrijite proprietarii care detin autorizatie de construire/ desfiintare valabilã, in vederea construirii/ renovãrii/ demolãrii/ amenajãrii terenului si au anuntat la Inspectoratul de Stat in Constructii si la autoritatea publicã localã inceperea lucrãrilor. Prin dispozitie a primarului, se va infiinta o comisie de identificare a clãdirilor si terenurilor neingrijite, abilitatã sã efectueze verificãri pe raza Barladului si sã intocmeascã fisa de evaluare, nota de constatare, somatia si procesul-verbal de conformitate, astfel incat sã poatã fi puse in aplicare prevederile legale. Odatã identificat un astfel de imobil, comisia il va soma pe proprietar ca, panã la data de 15 iunie a anului fiscal in care s-a constatat starea clãdirii, sã efectueze lucrãrile de intretinere necesare, dandu-i termen panã pe 30 octombrie sã fie gata. În plus, proprietarul e obligat sã mentinã in continuare clãdirea ingrijitã sau terenul curãtat. Nivelul impozitului majorat se stabileste anual prin hotãrarea consiliului local ce stabileste nivelul valorilor impozabile pentru anul urmãtor. Hotãrarea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona in cadrul localitãtii, respectiv elementele de indentificare potrivit nomenclaturii stradale, precum si datele de identificare ale contribuabilului. Directia Economicã Barlad va efectua modificãrile privind majorarea impozitului, va emite si va comunica actul administrativ fiscal in baza hotãrarii consilierilor locali. În cazul in care proprietarul unei clãdiri sau al unui teren neingrijit instrãineazã imobilul respectiv inaintea termenului la care trebuia sã efectueze lucrãrile de intretinere sau ingrijire necesare, se reia procedura pe numele noului proprietar. În situatia in care proprietarii imobilelor neingrijite comunicã luarea mãsurilor de remediere, membrii Comisiei de identificare a clãdirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul municipiului Barlad au obligatia ca, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data notificãrii, sã verifice realitatea sustinerii contribuabilului, intocmind in acest sens o ßNotã de constatare’ insotitã de fotografii doveditoare, care se comunicã in termen de 3 zile de la data intocmirii Directiei Economice Barlad. Dacã se confirmã remedierea situatiei imobilului, la sesizarea serviciului, Dumitru Boros, primarul municipiului Barlad, va propune spre adoptare, Consiliului Local al Municipiului Barlad, proiectul de hotarãre de incetare a aplicabilitãtii hotãrarii de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, incepand cu 1 ianuarie a anului fiscal urmãtor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.