Prime acordate somerilor

0
108

Somerilor cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si se angajeazã cu normã întregã si, ca urmare a angajãrii, le înceteazã plata indemnizatiei de somaj, beneficiazã, din momentul angajãrii pânã la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptãtite sã primeascã indemnizatia de somaj, de o sumã lunarã, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru somaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilitã, si dupã caz, reactualizatã conform legii.

Somerii inregistrati la AJOFM Vaslui, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiazã de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeazã cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrãrii, beneficiazã de primã de activare in valoare de 500 de lei. Persoanele inregistrate ca someri la AJOFM Vaslui si care se incadreazã in muncã intr-o localitate situatã la o distantã mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau resedintã, pot beneficia de o primã de incadrare, neimpozabilã. Cuantumul primei se calculeazã la 0,5lei/km, dar nu mai muld de 55 lei-zi, proportional cu numãrul de zile in care persoanele in cauzã desfãsoarã efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeazã incadrarea in muncã. Prima de incadrare se acordã pe o perioadã de 12 luni. Persoanele inregistrate ca someri la AJOFM Vaslui, care se incadreazã in muncã intr-o localitate situatã la o distantã mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliu sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimbã domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectivã sau in localitãti invecinate acesteia pot beneficia de o primã de instalare, neimpozabilã, destinatã stimulãrii incadrãrii in muncã, asigurãrii cheluielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedintã, si/sau pentru reintregirea familiei, dupã caz. Prima de instalare se acordã astfel: a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la ajofm Vaslui si care se incadreazã in muncã, potrivit legii, intr-o altã localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta; b) 15.500 lei pentru persoanele care isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere. În cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei iar celãlalt va primi o primã de instalare in cuantum de 3.500 lei. Prima de instalare se acordã in douã transe, astfel: o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalãrii; o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, dupã expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Prima de incadrare si prima de instalare nu se cumuleazã. Primele de mobilitate (de instalare si de instalare) se acordã persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedintã in zonele prevãzute in Planul National de Mobilitate. Persoanele inregistrate ca someri la AJOFM Vaslui, care se incadreazã in muncã intr-o altã localitate situatã la o distantã mai mare de 50 km fatã de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respecivã sau in localitãti invecinate acesteia, beneficiazã de o primã de relocare, neimpozabilã, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru somaj, egalã cu 75% din suma destinatã asigurãrii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedintã, dar nu mai mult de 900 lei. Prima de relocare se acordã persoanelor a cãror venituri nete lunare realizate de cãtre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreunã cu familile acestora nu depãsesc suma de 5000 lei/lunã. Beneficiazã de prima de relocare persoanele care se incadreazã in muncã, cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de 12 luni. Prima de relocare nu se cumuleazã cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul AJOFM Vaslui, strada Spiru Haret nr. 5, telefon 0235/318184, e-mail: vaslui@ajofm.anofm.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.