Mea culpa

1
2913

Mult stimate tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin, o farsã crudã a colegilor mei a fãcut ca relatiile dintre noi, altminteri intemeiate pe respect reciproc, sã se deterioreze grav. Am rãspuns cu solicitudine invitatiei Dvs. de a scrie cateva randuri pentru cartea o…77… Noduri culturale si semne amicaleo, dar, cu o rãutate pe care probabil nu o voi intelege niciodatã, unii colegi au inlocuit textul pregãtit pentru dvs. cu o mizerie incalificabilã – un text plin de ineptii si jigniri gratuite, in care dimensiunea Dvs. renascentistã era cu atat de evident dispret negatã.
Fireste, vom face o anchetã internã si cei vinovati vor fi trasi cu severitate la rãspundere. Panã la finalizarea acestui demers, chiar dacã este tardiv, primiti, vã rog, cele cateva randuri pe care le-am scris ca urmare a amabilei Dvs. invitatii. Am reusit sã recuperez textul din “Recycle Bin” si vi-l dedic, constient fiind de faptul cã, peste un timp, el ar putea fi util in perspectiva scrierii unei noi cãrti.
In speranta cã relatiile dintre noi vor reveni la normal,
Cu aleasã consideratie,

Romeo Cretu

Dumitru V. Marin – Multiplele dimensiuni ale creatorului

Ca mãrunt trãitor in umbra colosalã a Curentului Cultural-Informational, pe care Dvs. l-ati creat si continuati sã il edificati, vã aduc, mult iubite si stimate tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin – om de culturã de o inegalabilã valoare, ilustru conducãtor de trust de presã, strãlucitã personalitate a lumii contemporane, inflãcãrat luptãtor pentru libertatea de expresie, apãrãtor al limbii romane si creator de geniu – un cald si vibrant omagiu, expresia sentimentelor de aleasã stimã, netãrmuritã dragoste si fierbinte recunostintã pe care, la unison, scriitorii, oamenii de culturã si artã, asemenea intregului nostru public cititor, le nutresc fatã de exemplara si prodigioasa Dumneavoastrã activitate consacratã apãrãrii culturii nationale, formãrii omului nou, acel constructor constient si devotat al Curentului Cultural- Informational din Romania. Exprim, totodatã, cu adanc respect, sentimentele mele de aleasã consideratie si deosebitã pretuire pentru Deschizãtorul de drumuri din presa modernã, intemeietorul singurului grup de presã din Moldova, romancier, reporter, editorialist, detinãtor a douã recorduri mondiale, 6 nationale, 26 judetene, promotor in culturã si presã, cu 61 de ani de la debut, 28 de cãrti scrise, revista Meridianul Cultural Romanesc mentinutã prin eforturi proprii, de toate felurile, sef de partid peste un sfert de secol, profesor, intreprinzãtor, doctor in stiinte filologice etc. Scoala de presã de pe langã TVV este unicã in lume. Transmisiile in direct din 32 de tãri, 4 continente, prezenta cultural-ziaristicã in tarã si peste hotare v-au asigurat calitatea de cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile. Sã mã iertati, mult iubite si stimate tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin, cã am preluat chiar cuvintele Dvs., pe care cu atata modestie si respect fatã de publicul cititor de pretutindeni vi le adresati, dar cine ar fi mai in mãsurã sã vorbeascã despre o personalitate atat de complexã, despre un TITAN cu o atat de pregnantã vocatie renascentistã, dacã nu chiar Dvs.? Unui astfel de OM MULTIDIMENSIONAL, eminent om politic si savant de largã recunoastere internationalã, ii adresez, cu acest prilej, intreaga mea gratitudine pentru indrumarea si sprijinul permanent acordate literaturii si artei, activitãtilor din domeniul jurnalismului, culturii, educatiei si invãtãmantului. Fidel liniilor directoare ale Curentului Cultural- Informational, mã alãtur, cu profunde sentimente de respect si satisfactie, cãldurosului mesaj adresat dumneavoastrã, mult iubite si stimate tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin, prin care se exprimã un fierbinte omagiu si cea mai inaltã cinstire adusã marelui nostru Ziarist, ce a oglindit in opera sa, ca nimeni altul, trecutul, prezentul si viitorul judetului nostru, alesele insusiri ale vasluienilor, aspiratiile lor culturale, în fapt, suprema apreciere a Spatiului Cultural Unic pe care l-ati creat. Evocand valoarea fãrã egal a creatiei Dvs., in cadrul redactiei noastre, zilnic, subliniem pregnanta grijã si inalta consideratie manifestate de Dvs., mult iubite si stimate tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin, fatã de cunoasterea si valorificarea operei, de aprofundarea cercetãrilor privind viata si activitatea Dvs. Cu deosebitã satisfactie, in discutiile cu colegii, personal am evidentiat faptul cã, odatã cu infiintarea Curentului Cultural-Informational – moment de insemnãtate istoricã in dezvoltarea limbii si culturii romane, motor pentru descãtusarea energiilor creatoare ale intregii natiuni si a colaboratorilor de pe cele patru continente o devine o obligatie istoricã intreprinderea unui vast program de valorificare criticã a mostenirii Dvs. literare, in cadrul cãruia se vor inscrie la loc de frunte cercetarea si editarea creatiei Dvs., reeditarea romanului “Zãpadã pe flori de cires” – operã monumentalã a culturii romane, pe care o vom tipãri si difuza in sute de mii de exemplare, asigurandu-se, astfel, pãtrunderea si cunoasterea ei de cãtre intregul popor si, de ce nu, de cãtre întreaga umanitate, prin traducerea ei în cel putin patru limbi de circulatie internationalã. Punand in luminã inalta valoare nationalã si universalã a creatiei Dvs., colegii mei au reliefat, in acelasi timp, semnificatiile majore ale generoasei Dvs. politici culturale, de pãstrare si dezvoltare a traditiilor umaniste ale poporului roman si ale culturii nationale, permanenta preocupare pentru ca, o datã cu progresul remarcabil pe plan economic si social, sã se asigure inflorirea continuã a vietii spirituale si a creatiei literar-artistice pe aceste meleaguri. Alãturi de colegii mei din presã, folosesc acest prilej pentru a vã adresa, mult stimate si iubite tovarãse prof. dr. Dumitru V. Marin, cele mai calde sentimente de aleasã dragoste si netãrmurit respect, satisfactia deplinã si intreaga recunostintã pentru strãlucita activitate politicã, culturalã si jurnalisticã pe care o desfãsurati, asigurandu-vã cã vom face totul pentru dezvoltarea culturii si limbii romane, astfel ca munca Dvs. sã-si gãseascã o minunatã implinire in ampla operã de edificare a acestei constructii unice in Cultura Universalã – Curentul Cultural-Informational.

Cu adancã pretuire,

Romeo Cretu

1 COMENTARIU

  1. Sunt George Stoian din Slobozia si vreau sa stiu cum pot intra in posesia textului publicat azi, 15 ian. 2019, in ziarul MONITORUL, TEXT SEMNAT DE DOMNUL dAN RAVARU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.