În atentia persoanelor interesate de o carierã de detectiv particular

0
153

În baza art. 7 din Legea 329/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare referitoare la dobândirea calitãtii de detectiv particular, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr. 1, organizeazã examen pentru pentru atestarea profesionalã a calitãtii de detectiv particular.

Poate a dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste conditiile prevãzute la articolul 5 din Legea 329/2003.

CONDITII DE PARTICIPARE

Potrivit art. 5 din Legea 329/2003 poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmãtoarele conditii: – are cetãtenia romanã sau cetãtenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European; – posedã cel putin studii medii si este absolventã a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrãtor in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apãrãrii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventã a unei institutii de invãtãmant superior; – este aptã din punct de vedere medical; – sã nu fi fost condamnatã pentru infractiuni sãvarsite cu intentie; – nu desfãsoarã o activitate care implicã exercitiul autoritãtii publice; – a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti , dupã caz; – a promovat examenul de atestare a calitãtii de detectiv particular, conform prev. art. 7, ori detine un certificat de calificare in aceastã profesie sau un atestat similar eliberat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European. Pentru sustinerea examenului de atestare a calitãtii de detectiv particular, cei interesati trebuie sã depunã la sediul I.P.J. Vaslui – Serviciul de Investigatii Criminale urmãtoarele acte: – cerere de participare la examen; – avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul I.P.J.Vaslui; – fisa medicalã pentru atestarea calitãtii de detectiv particular, conform prevederilor Ordinului M.A.I.nr. 724 din 09.07.2005; – avizul psihologic; – copii ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/2003, in vederea certificãrii conform cu originalul; – curriculum vitae; – declaratie notarialã din care sã rezulte cã nu desfãsoarã activitãti care sã implice autoritatea publicã a statului; – actul de identitate al candidatului (original si copie xerox); – certificat de nastere si certificat de cãsãtorie, dupã caz, in original si copie; – dovada achitãrii la casieria I.P.J.Vaslui a tarifului in cuantum de 139,28 lei pentru sustinerea examenului.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

– Constitutia Romaniei – editie 2003; – Codul Penal – Legea de aplicare nr. 187/2012; – Codul de procedurã penalã – Legea de aplicare nr. 255/2013; – Codul Civil – Legea de aplicare nr. 71/2011; – Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificatã si completatã prin Legea 353/2004; – HG 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular; – Legea nr.182/ 2002 privind protectia informatiilor clasificate, modificatã si completatã de Ordonanta de Urgentã nr. 16 din 09 martie 2005 si Legea 268/2007; – H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, modificatã si completatã; – Ordonanta de urgentã nr. 44/2008 privind desfãsurarea activitãtilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate , intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, modificatã si completatã prin Ordinanta de urgentã nr. 38/2009; – Legea 31/1990 privind societãtile comerciale,republicatã si modificatã; – Legea 193/2000 privind clauzele abuzive incheiate intre profesionisti si consumatori; – Conventia pentru Apãrarea Drepturilor Omului si Libertãtilor Fundamentale.

PROBE DE EXAMEN

– probã scrisã (test grilã cuprinzand un numãr de 18 intrebãri); – interviu (pentru candidatii declarati ‘admis’ la proba scrisã). Dosarele se depun la Serviciul de Investigatii Criminale in perioada 02.04- 27.04.2018. Examenul de atestare se va sustine la sediul I.P.J. Vaslui in ziua de 08.05.2018, ora 10.00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul de Investigatii Criminale – telefon 0235/303.161.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.