Igienizãrile de primãvarã, un pericol real de incendiu

0
158

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Podul Înalt” al judetului Vaslui readuce în atentie faptul cã lucrãrile de igienizare de primãvarã constituie un real pericol de incendiu. De la începutul acestui an, serviciile profesioniste si cele voluntare pentru situatii de urgentã au fost solicitate si au intervenit pentru localizarea si stingerea a 7 incendii de vegetatie uscatã, care au afectat în total o suprafatã de teren de peste 80 de hectare.

De regulã, aceste situatii de urgentã se produc pe fondul utilizãrii de cãtre cetãteni a focului deschis pentru arderea resturilor vegetale, a miristilor ori a vegetatiei uscate, fãrã a asigura supravegherea sau fãrã a lua mãsuri de impiedicare a propagãrii focului la vecinãtãti. În dezvoltarea incendiilor in aer liber, factorul esential il constituie vantul, care, prin viteza si directia sa, poate conduce atat la o dezvoltare rapidã a incendiului, cat si la posibilitatea propagãrii focului la alte materiale combustibile din apropiere (depozite de furaje, adãposturi de animale etc.). Ce prevede legislatia referitor la efectuarea lucrãrilor de igienizare prin ardere a terenurilor? Conform art. 98 alin. (2) din Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor si OUG nr. 195/2005 modificatã si aprobatã prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri se efectueazã cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului. Astfel, in vederea realizãrii igienizãrii terenurilor prin ardere, cetãtenii au obligatia de a solicita si obtine, de la autoritãtile competente, urmãtoarele documente: – Accept de la Agentia pentru Protectia Mediului – in conformitate cu articolul 94, aliniatul 1 litera n) din Ordonanta de Urgentã 195/2005 privind protectia mediului; – Permis de lucru cu focul deschis – emis prin grija primarului, de cãtre seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentã (SVSU) sau persoana desemnatã in acest sens in conformitate cu prevederile. Se excepteazã de la obtinerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodãriilor cetãtenesti. De asemenea, arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este strict interzisã dacã nu se impune ca o mãsurã de carantinã fitosanitarã, pentru prevenirea rãspandirii unor boli sau dãunãtori specifici.

Ce risca cei ce nu respectî prevederile legale?

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui reaminteste cã, in conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r) si s), din HG nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei, urmãtoarele fapte: – arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fãrã obtinerea permisului de lucru cu foc si fãrã luarea mãsurilor pentru impiedicarea propagãrii focului la vecinãtãti; – amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in conditii si la distante care favorizeazã propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, pãduri, plantatii si alte vecinãtãti. De asemenea, in conformitate cu art. 96, alin. 1, punctul 9, din OUG. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, constituie contraventii si se sanctioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, arderea miristilor, stufului, tufãrisurile sau vegetatia ierboasã, fãrã acceptul autoritãtii competente pentru protectia mediului si fãrã informarea in prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentã. În cazul in care arderea miristilor, stufului, tufãrisurilor si vegetatiei ierboase are loc in ariile protejate si pe terenurile supuse refacerii ecologice, fapta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda penalã de la 30.000 lei la 60.000 lei.

Reguli de prevenire a incendiilor

Specialistii serviciilor profesioniste pentru situatii de urgentã manifestã o continuã preocupare pentru diseminarea in randul comunitãtii a mãsurilor si regulilor de com – portare ce trebuie respectate pentru reducerea acestui tip de risc. Pentru a preintampina producerea unor astfel de evenimente, este necesar ca cetãtenii sã cunoascã si sã respecte urmãtoarele prevederi generale: * Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executã cu respectarea urmã – toarelor prevederi generale: – conditii meteorologice fãrã vant; – colectarea in grãmezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitãti astfel incat arderea sã poatã fi controlatã; – executarea arderii in zone care sã nu permitã propagarea focului la fondul forestier/constructii si sã nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale ori alte bunuri materiale combustibile; – desfãsurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; – supravegherea permanentã a arderii; – stingerea totalã a focului inainte de pãrãsirea locului arderii. * Arderea miristii se face cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale: – conditii meteorologice fãrã vant; – parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha, prin fisii arate; – izolarea zonei de ardere fatã de cãi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate; – desfãsurarea arderii numai pe timp de zi; – asigurarea panã la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii; – asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare; – asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apã, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire; – Pe terenurile in pantã, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei. În cazul incendiilor produse la locuinte, pãduri sau plantatii, persoanele fizice si juridice aflate in apropierea acestora, au obligatia sã anunte evenimentul la Dispeceratul unic de urgentã, telefon 112 si sã ia mãsuri, dupã posibilitãti, pentru limitarea si stingerea incendiului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Vaslui asigurã cetãtenii cã echipajele de pompieri sunt pregãtite sã intervinã, in cel mai scurt timp, pentru gestionarea situatiilor de urgentã pentru care sunt solicitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.