Sansã la grãdinitã pentru 400 de copii din comunitãti defavorizate

0
246

Pentru al doilea an consecutiv, Asociatia OvidiuRo sustine comunitãtile defavorizate sã înscrie la grãdinitã toti copiii cu vârsta cuprinsã între 3 si 5 ani care provin din familii sãrace. 20 de granturi Hai la grãdinitã! încurajeazã echipele locale sã implementeze solutii care «fac loc» în grãdinitã tuturor copiilor de vârstã prescolarã din comunitate, pentru anul scolar 2018 – 2019. Proiectul este sustinut si în acest an de NN România si are o valoare totalã de 40.000 E.

Fiecare scoalã selectatã pentru unul din granturile Hai la grãdinitã! va beneficia de un pachet de interventii ce cuprinde suma de 1200 de euro în bani, pe care echipa localã îi va putea folosi asa cum considerã util pentru a facilita accesul copiilor sãraci la grãdinitã si un kit educational în valoare de 400 de euro pus la dispozitie de OvidiuRo. În plus, cadrele didactice din comunitãtile selectate vor participa la sesiuni de formare si vor fi sustinute sã organizeze module educationale, pe parcursul anului scolar. Proiectul se desfãsoarã la nivel national si se adreseazã exclusiv comunitãtilor defavorizate, iar pentru a putea participa, trebuie îndeplinite douã conditii esentiale: (1) în comunitate existã cel putin 15 copii care provin din familii sãrace si care nu sunt încã înscrisi la grãdinitã si (2) directorul scolii solicitã si obtine acordul inspectoratului scolar pentru o nouã grupã de grãdinitã. Termenullimitã de completare a formularului de aplicare de cãtre directorul institutiei de învãtãmânt este 30 martie 2018. „Este o practicã obisnuitã ca, atunci când în grãdinitã este înscris numãrul maxim admis de copii, cei rãmasi neînscrisi sã nu mai fie primiti. Nu existã o asa-numitã listã de asteptare sau o procedurã prin care autoritãtile judetene sã fie înstiintate cã numãrul copiilor de vârstã prescolarã dintr-o comunitate este mai mare decât capacitatea grãdinitei. Iar pentru cã pãrintii nu fac sesizãri în acest sens, cum se practicã în mediul urban, copiii lor nu au sansa de a merge la grãdinitã – situatie care se repetã an de an. Crearea unei noi grupe de grãdinitã poate pãrea un proces extrem de complicat pentru un director de scoalã care are oricum multe responsabilitãti – însã vestea bunã este cã de obicei nu presupune chiar construirea unei noi sãli de grupã. Existã numeroase alte solutii – cum ar fi transformarea unor anexe într-o salã pentru noua grupã sau obtinerea unei sponsorizãri care sã suporte salariul profesorului pentru o perioadã determinatã – inclusiv alternativa grupelor de dupã-amiazã. Însã orice solutie presupune timp si determinare din partea directorului si, câteodatã, a primarului – si, invariabil, obtinerea de numeroase aprobãri” declarã Maria Gheorghiu, Cofondator OvidiuRo. Anul acesta scolar, proiectul-pilot Hai la grãdinitã! a sustinut formarea a 12 grupe noi si înscrierea la grãdinitã pentru prima datã a peste 200 de copii din 12 comunitãti defavorizate. În judetul Vaslui, un grant oferit pentru sustinerea înfiintãrii unei noi grupe de grãdinitã în comuna Gârceni, sat Slobozia, a ajutat 20 copii sã meargã pentru prima datã la grãdinitã. Datoritã grantului, echipa localã a putut sã achizitioneze mobilierul necesar pentru a face functionale cele 3 sãli de grupã, ceea ce le-a permis sã deschidã grãdinita nou construitã în Slobozia. Astfel încât, la începutul acestui an scolar, peste 60 de copii s-au putut bucura de o grãdinitã primitoare si spatioasã. „Educatia prescolarã este esentialã si reprezintã o bazã solidã pentru un viitor mai bun. Prin învãtare, copiii se dezvoltã armonios, atât cognitiv, cât si emotional, ceea ce face proiectul Hai la grãdinitã! al OvidiuRo cu atât mai important, oferind copiilor din familii defavorizate o sansã în plus pentru viitorul lor. Accesul la educatie pentru cei din familii cu posibilitãti reduse este o prioritate pentru noi si ne bucurãm cã putem face o diferentã prin astfel de initiative de incluziune socialã, atât în comunitãtile locale, cât si individual, pentru copiii pe care îi sustinem sã facã un prim pas pentru a-si atinge adevãratul potential si a-si asigura un viitor mai bun”, a declarat Carmen Soare, Chief Marketing Officer, NN. Solutiile identificate de directorii unitãtilor de învãtãmânt din cele 12 grãdinite beneficiare au fost variate si au rãspuns nevoii locale – de la renovarea si mobilarea unei sãli deja existente dar initial nefunctionale sau dotarea sãlilor de grupã cu materiale educationale potrivite vârstei, pânã la reabilitarea sistemelor de încãlzire din grãdinite – inclusiv construirea primului loc de joacã pentru copiii din comunitate. Legea 248/2015 încurajeazã familiile care trãiesc sub limita sãrãciei sã îsi înscrie copiii cu vârsta cuprinsã între 3 si 5 ani la grãdinitã – oferind tichete sociale pentru grãdinitã (în valoare de 50 lei/ lunã) dacã îsi aduc zilnic copiii la grãdinitã. Accesul la educatie timpurie s-a dovedit a avea un impact pozitiv asupra rezultatelor scolare de mai târziu – legea reprezentând un element important al strategiei României de a-si îndeplini obiectivele cu privire la reducerea abandonului scolar, ce si-a dovedit deja impactul, prin cresterea numãrului de copii sãraci înscrisi la grãdinitã precum si a numãrului celor care au frecventã zilnicã. Misiunea Asociatiei OvidiuRo este ca fiecare copil sãrac sã beneficieze de educatie timpurie de CALITATE si sã devinã, astfel, un membru activ al societãtii românesti. Eficacitatea programuluipilot Fiecare Copil în Grãdinitã a determinat Parlamentul României sã transforme mecanismul central al acestuia în program national, în vigoare începând cu februarie 2016. Ca Agentie pentru Educatie Timpurie, OvidiuRo mobilizeazã resurse publice si private pentru a asigura educatie prescolarã de calitate pentru cei mai sãraci copii din România. Focusul OvidiuRo este sã ofere materiale educationale de cea mai bunã calitate, sã formeze profesorii pentru a valorifica aceste resurse si sã ajute comunitãtile defavorizate sã formeze noi grupe de grãdinitã pentru ca niciun copil de vârstã prescolarã sã nu fie respins din cauza „lipsei de spatiu”. În 2017, prin dezvoltarea de Centre pentru Educatie de Calitate si Literatie în zone defavorizate, OvidiuRo a sprijinit grãdinitele din mediul rural sã le ofere copiilor acces la un vocabular divers si la lumea fascinantã a cãrtilor de fictiune si non-fictiune. Anul trecut, OvidiuRo a instruit 700 de profesori din învãtãmântul prescolar, focusul sesiunilor de formare fiind metodele de învãtare centrate pe copil si cele pentru dezvoltarea literatiei. OvidiuRo îsi propune ca în 2018 sã formeze 1000 de profesori din medii defavorizate, sã dezvolte Centre pentru literatie în grãdinitele rurale si sã distribuie minim 15.000 de cãrti pentru acasã copiilor din cele mai sãrace comunitãti rurale din tarã. NN (www.nn.ro) este prima companie internationalã de asigurãri de viatã care a intrat pe piata româneascã, în ianuarie 1997. Prin activitatea sa, respectiv prin produsele si serviciile pe care le oferã pe piata din România, NN pune oamenii pe primul loc si îsi propune sã îi ajute în demersurile lor de a-si asigura un viitor mai bun, contribuind totodatã la dezvoltarea sustenabilã a economiei românesti si a societãtii în ansamblu. Din anul 2011, NN sustine initiative ample, dezvoltate de ONG-uril locale, care fac o diferentã realã în comunitãtile defavorizate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.