Marea împãrtealã, versiunea micã

0
187

Doar 34 de primãrii, printre care cele din Husi si Negresti, vor beneficia, din fondul pus la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui, de sume între 50.000 si 400.000 de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea acoperirii cheltuielilor de functionare, în primul rând cele cu salariile. Alte 3,7 milioane lei, din totalul de 12,122 milioane lei primite de la bugetul de stat vor rãmâne la dispozitia CJ pentru a fi repartizate ulterior, la solicitãrile primãriilor ce vor avea nevoie de sprijin financiar. Trebuie spus cã necesarul financiar al celor 86 de UAT-uri vasluiene se ridicã la peste 600 milioane lei, iar suma pe care trebuie sã o repartizeze CJ Vaslui acoperã doar 3,5% din necesar!

Jale mare la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri la bugetul de stat puse la dispozitia CJ Vaslui in vederea echilibrãrii bugetelor locale. Presedintele CJ Dumitru Buzatu explicã, in expunerea de motive a proiectului de hotãrare initiat in acest sens si votat asearã de consilierii judeteni, cã a procedat la consultarea in scris a primarilor, care au comunicat necesarul de fonduri in vederea sustinerii cheltuielilor de functionare, dar si a achitãrii datoriilor ori sustinerea proiectelor de dezvoltare localã si a celor de infrastructurã finantate din fonduri europene ce necesitã cofinantare. ‘O primã concluzie ce se poate formula a fost cã necesarul de fonduri solicitat este de 605 milioane lei, iar suma ce trebuie sã o repartizeze CJ Vaslui in acest an este de 12,122 milioane lei, ceea ce reprezintã doar 3,5%! În urma analizãrii sumelor solicitate de UAT-uri, am luat contact cu o prevedere legalã ce a pus in dificultate UATurile. Mã refer la faptul cã la echilibrarea bugetelor locale, mai ales la comune, s-a luat in calcul excedentul existent in conturi la 31.12.2016. Acest lucru putea fi interpretat corect in conditiile in care sumele din excedentul bugetar al anului anterior ar putea fi utilizate pentru echilibrarea sectiunii de functionare, ori acest excedent, in conditiile legii, se utilizeazã numai pentru sectiunea de dezvoltare. Acest mod de echilibrare a bugetelor locale a fãcut ca unui numãr de cinci comuneCostesti, Dumesti, Gherghesti, Hoceni si Pochidia, sã nu li se aloce nici un leu la capitolul ‘sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’. Dat fiind cã veniturile proprii ale celor cinci comune sunt foarte mici, iar din excedentul pe anul 2017 nu se poate utiliza fondul pentru finantarea sectiunii de functionare, am luat in calcul ca acestor comune sã le repartizãm suma de 400 mii lei fiecãreia. Aceeasi sumã am repartizat-o, din aceleasi considerente, si la municipiul Husi si orasul Negresti’, a explicat prese dintele Dumitru Buzatu. Date fiind principiile enuntate, conducerea CJ Vaslui a decis sã aloce bani doar UATurilor care aveau dificultãti foarte mari in acoperirea cheltuielilor de functionare, inclusiv de asigurarea plãtii salariilor angajatilor, respectiv pentru doar 32 de comune si cele douã orase, Husi si Negresti. În afara celor 5 comune enumerate anterior, alte 4 comune, Bãlteni, Blãgesti, Bogdana si Tutova, au primit tot cate 400.000 lei din partea CJ, Bogdãnita350.000 lei, iar 5 comune, Alexandru Vlahutã, Arsura, Ciocani, Poienesti si Tanacu, cate 300.000 lei. Cele mai mici sume au fost alocate, pentru echilibrarea bugetelor locale, comunei Girceni50.000 lei, si Viisoara60.000 lei. Conducerea CJ a preferat sã pãstreze in rezervã suma de 3,707 milioane lei, pentru ca, dupã jumãtatea anului, atunci cand sumele de echilibrare se reevalueazã de cãtre Administratia Finantelor Publice luand in calcul sumele incasate la bugetul local, excedentul la sfarsitul anului 2017 si asigurarea unui buget cel putin la nivelul anului trecut, sã poate ajuta UAT-urile care vor mai avea nevoie de sprijin financiar in vederea functionãrii. Dacã in ceea ce priveste sumele alocate din fondul aflat la dispozitia CJ pentru echilibrarea bugetelor locale, 60% dintre UAT-uri nu au primit nici un ban, nu la fel se intamplã cu banii destinati reabilitãrii drumurilor comunale si judetene. Dupã ce si-a pãstrat ‘partea leului’, 10 milioane lei din cele 14 milioane lei primite in acest sens de la bugetul de stat, motivand numãrul mare de drumuri judetene ce vor fi reabilitate, ‘drumuri care oricum fac legãtura intre diversele centre ale comunelor’, asa cum a explicat conducerea CJ, restul au fost impãrtiti in mod egal, cate 50.000 lei la fiecare comunã. Cu o singurã exceptie, comuna Dimitrie Cantemir, care va primi 65.000 lei pentru refacerea drumurilor comu nale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.