Investitiile, «cenusãreasa» bugetelor locale

0
96

Camera de Conturi Vaslui a fãcut public Raportul Finantelor Publice Locale pe 2016. La capitolul venituri, peste 55% din sumele bugetelor UAT-urilor vin de la Bucuresti, în timp ce impozitele locale reprezintã doar 10% din venituri. În paralel cu o colectare tot mai slabã a veniturilor proprii, si sumele primite de la UE s-au prãbusit, ajungând la 12,5 milioane lei (1% din venituri). La capitolul cheltuieli, sumele alocate investitiilor scad de la un an la altul (în 2016 ajungând la 15% din cheltuieli), în timp ce cheltuielile de personal au crescut semnificativ (44% din cheltuieli). Concluzia Camerei de Conturi este cã investitiile au fost marginalizate, banii fiind orientati preponderent cãtre personal si cheltuieli materiale.

În anul 2016, Camera de Conturi (CC) Vaslui a avut in aria de competentã un total de 279 entitãti ale administratiei publice locale, respectiv 87 ordonatori principali de credite (din care consiliu judetean, 3 municipii, 2 orase, 81 comune), 175 ordonatori tertiari de credite si 17 societãti comerciale de interes local. Actiunile de control/audit au avut ca sferã de cuprindere bugetele componente ale bugetului general centralizat al UAT-urilor. Potrivit raportului, veniturile incasate la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului se ridicã la 1.000.195 mii lei, iar cheltuielile sunt situate la 1.000.003 mii lei. La bugetele institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii, veniturile incasate sau ridicat la 228.365 mii lei, in timp ce cheltuielile au fost de 230.933 mii lei. Pentru exercitiul bugetar 2016, prevederile definitive ale bugetelor locale pe ansamblul judetului Vaslui au fost realizate in proportie de 86,26% la venituri si de 81,65% la plãtile efectuate din creditele anuale definitiv aprobate. În cifre absolute, nerealizãrile au insumat 159.264 mii lei la venituri, iar la cheltuieli, 224.689 mii lei.

Repetenti la colectarea veniturilor

În ceea ce priveste executia bugetelor locale pe categorii de venituri, situa tia nu este mult schimbatã comparativ cu anii trecuti. Veniturile din impozite si taxe locale sunt in valoare de 104.608 mii lei (10% din structura veniturilor bugetelor locale), cotele si sumele defalcate din impozitul de venit sunt de 145.861 mii lei (15% din venituri), in timp ce sumele defalcate din TVA se ridicã la 558.771 mii lei (56% din venituri). De asemenea, veniturile din subventii de la alte nivele ale administratiei publice sunt de 178.309 mii lei (18% din venituri). Demn de remarcat este faptul cã sumele primite de la UE/alti donatori in contul plãtilor efectuate si prefinantãri sunt de numai 12.519 mii lei (1% din venituri). ‘Implicarea incã destul de sustinutã a bugetului de stat in asigurarea resurselor bugetelor locale explicã insuficienta preocupare a autoritãtilor locale in evaluarea veniturilor proprii si in lipsa de performantã in urmãrirea si incasarea acestora pe parcursul executiei bugetare’, se aratã in raport. Practic, impozitele, taxele si alte venituri ale bugetelor locale reprezintã 86,92% din prevederile initiale (in scãdere fatã de anul precedent, cand s-a inregistrat 87,5%) si 79,35% din prevederile definitive (in scãdere fatã de anul precedent, cand s-a inregistrat 83 %).

Cheltuielile pentru investitii, pe minus

La capitolul cheltuieli, in anul 2016, pentru cheltuielile de personal s-au realizat plãti in valoare de 441.297 mii lei (44% din cheltuieli, in crestere cu 7% fatã de anul precedent), pe bunuri si servicii s-au cheltuit 199.227 mii lei (20% din venituri), pe proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile s-ua efectuat plãti de 13.054 mii lei (1% din cheltuieli), pentru asistentã socialã s-au fãcut plãti de 113.524 mii lei (11% din cheltuieli), in timp ce pentru cheltuieli de capital plãtile realizate au fost de 152.168 mii lei (15% din cheltuieliin scãdere cu 1% fatã de anul precedent). Gradul de executie a cheltuielilor bugetare locale este de 81,65%, remarcandu-se executia ridicatã a cheltuielilor de personal (94,81%), a cheltuielilor cu asistenta socialã (91,49%), bunuri si bunuri si servicii (85,03%). În schimb, se inregistreazã un grad de executie redus al cheltuielilor de capital, de numai 54,74% (in scãdere fatã de anul anterior, cand a fost de 55,2%). ‘La nivelul autoritãtilor administratiei publice locale s-au redus cheltuielile de capital, asigurandu-se cu prioritate cheltuielile de functionare. Se constatã accentuarea tendintei de orientare a fondurilor publice cãtre cheltuielile de functionare (personal, materiale, alte cheltuieli), a celor sociale, si mai putin cãtre investitii’, se mai aratã in raport.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.