Abateri de peste 81 milioane lei în bugetele locale, în 2016

1
148

Abaterile depistate în bugetele locale din judetul Vaslui au totalizat, în 2016, nu mai putin de 81 milioane de lei. Pe lângã venituri suplimentare si prejudicii, abaterile financiar-contabile se cifreazã la 76,7 milioane de lei. Din cauza necunoasterii legislatiei financiar-contabile, multe nereguli au o fecventã mare, fenomen care genereazã o risipã masivã a fondurilor publice. Din bugetele locale se cheltuieste, ilegal si în nestire, pentru sporuri, convorbiri telefonice private, indemnizatii aiuristice si consum de carburati.

În cursul anului 2017, Camera de Conturi (CC) Vaslui a realizat 41 actiuni, din care 34 de audit financiar si 7 de control tematic. Misiunile de audit au avut ca obiectiv auditarea conturilor de executie a bugetelor locale, evaluarea bunei functionãri a sistemelor de control si de audit intern si obtinerea asigurãrii asupra realitãtii situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2016. Ca urmare a actiunilor de audit fost intocmite 126 acte de verificare: 41 rapoarte de control/audit, 34 procese verbale de constatare, 50 note de constatare. Prin deciziile emise, inspectorii CC Vaslui au dispus 546 mãsuri, in totalitate aferente neconformitãtilor constatate si neremediate in cadrul actiunilor de audit financiar. Pentru realizarea actiunilor de audit efectuate in anul 2016, au fost supuse verificãrii 91 entitãti publice de interes local, respectiv 33,5% din totalul de 279 entitãti existente in aria de competentã. Pe langã aspectele pozitive, actiunile de audit financiar au evidentiat cazuri de nerespectare a reglementãrilor legale. Abaterile constante au generat venituri suplimentare de 1.855 mii lei, prejudicii in valoare de 2.514 mii lei, abateri financiarcontabile de 76.769 mii lei. În total, abaterile constante depistate la nivelul bugetelor locale din judetul Vaslui totalizeazã suma de 81.138 mii lei. Practic, abaterile financiar contabile reprezintã un procent de 95%, prejudiciile 3% si veniturile suplimentare 2%.

Nu se cunoaste legea!

În urma actiunilor de audit financiar/ de conformitate s-au constatat abateri si nereguli care au fost determinate de incãlcarea legislatiei privind finantele publice locale, specifice fiecãrui sector de activitate. Este vorba despre proprietatea publicã, contabili tate, salarizare, achizitiile publice etc. În unele localitãti, fundamentarea venitu rilor la buget nu a avut la bazã evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeazã impozitele si taxele aferente (Negresti, Arsura, Bãcani, Bogdana, Codãesti, Coroiesti, Epureni, Lipovãt, Miclesti, Muntenii de Jos si altele). În alte localitãti, nu s-a fãcut o fundamentare corespunzãtoare a cheltuielilor aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare ori pe capitole bugetare (Arsura, Bãcani, Coroiesti, Pogana). Din cauza necunoasterii reglementãrilor legale in domeniul financiarcontabil, au fost identificate abateri cu privire la neorganizarea si neconducerea contabilitãtii potrivit dispozitiilor legale. În unele cazuri au fost decoperite inregistrãri contabile eronate, privind active fixe in curs de executie, amortizare, cheltuieli de protocol etc. (Bogdana, Bunesti Averesti, Delesti, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, Spitalul Municipal Husi). De asemenea, nu au fost inregistrate in contabilitate intrarea unor bunuri din patrimoniu, provenind din neevidentierea ca active fixe corporale, a lucrãrilor de investitii finalizate si receptionate, investitii in curs, terenuri, active fixe corporale (Bãcani, Delesti, Duda Epureni, Coroiesti, Pogana, Rebricea, Rosiesti, Viisoara).

Cheltuieli ilegale pe sporuri

La capitolul calitatea gestiunii economico-financiare, s-a efectuat inventarierea anualã a patrimoniului prin necuprinderea in operatiunea de inventariere a totalitãtii elementelor patrimoniale (Bãcani, Bogdana, Bunesti Averesti, Codãesti, Coroiesti, Duda Epureni etc.). De asemenea, au fost acordate sporuri sau alte drepturi bãnesti cãtre personalul din administratia publicã localã, inclusiv celor ce ocupã functii de demnitate publicã/organelor de conducere colectivã, cu nerespectarea regulilor si principiilor stabilite de cadrul legal, insumand 380 mii lei. În alte UAT-uri s-au realizat cheltuieli nelegale reprezentand indemnizatie de delegare, cazare, pregãtire profesionalã si cotizatii la diferite organisme profesionale, care au condus la efectuarea de plãti nelegale in sumã cumulatã de 105 mii lei. A fost depistatã acordarea de ajutoare pentru incãlzirea locuintei in sumã de 16 mii lei fãrã a se respecta conditiile legale, acordarea de abonamente telefonie mobilã nejustificate prin prisma necesitãtii si convorbiri telefonice/ alte servicii ce nu au legãturã cu activitatea institutiei, care au generat prejudicii de 70 mii lei. Au fost descoperite incãlcãri de lege privind parcul auto normat, consumul de carburanti si efectuarea reparatiilor auto, cu un prejudiciu de 64 mii lei.

1 COMENTARIU

  1. Contabili,economisti .. Angajati pe pile .. Cu scoli facute pe net, profesionistii si cei priceputi nu au loc de ei la institutiile de stat..de asta merge tara si se pierd bani prin gauri negre..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.