Programul «Prima casã» 2018 a fost aprobat

0
43

Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 în cadrul programului «Prima casã» însumeazã douã miliarde de lei, potrivit unei Hotãrâri aprobatã în sedinta de miercuri a Guvernului, iar marja maximã de dobândã a fost redusã de la 2,5% la 2%.

„Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 în cadrul programului „Prima casã” însumeazã 2 mld. lei, potrivit unei Hotãrâri aprobatã în sedinta de miercuri a Guvernului. Actul normativ modificã si completeazã Hotãrârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casã”. Principalele schimbãri vizeazã reducerea marjei maxime de dobândã de la 2,50% la 2%, în scopul uniformizãrii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finantãri care pot fi acordate în cadrul programului Prima Casã, eliminarea utilizãrii valorii de reîntregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garantii în anul 2018, clarificarea principiilor de realocare cãtre finantatori a rezervei rãmase nealocate din plafonul anual, precum si simplificarea procedurii de radiere în situatia respingerii cererii de platã a creditului garantat în cadrul programului”, se aratã într-un comunicat. Potrivit sursei citate, decizia de reducere a marjei maxime de dobândã de la 2,50% la 2% a fost luatã pentru corelarea prevederilor privind costul total al finantãrilor garantate pentru achizitia de locuinte cu cea pentru constructia de locuinte, urmãrindu-se evitarea oricãrei discriminare în acest sens. „În termen de sapte zile de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat de Guvern, finantatorii au obligatia sã transmitã Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN (FNGCIMM) si Ministerul Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le aplicã finantãrilor garantate pentru constructia de locuinte. În plus, programul se flexibilizeazã prin reglementarea unei alte periodicitãti de stabilire a nivelului comisionului de gestiune/comisionului unic de analizã datoratã FNGCIMM pentru derularea activitãtii în calitate de mandatar al statului, care va fi aprobat anual prin ordin al ministrului Finantelor Publice, anterior aceastã operatiune realizându-se semestrial. În ceea ce priveste realocarea cãtre finan- tatori a rezervei rãmase nealocate din plafonul anual, Guvernul a decis ca aceasta sã se facã în functie de ponderea garantiilor acordate de la începutul anului de referintã de cãtre fiecare finantator participant în program, actul normativ aprobat astãzi introducând o clarificare suplimentarã în acest sens. O altã schimbare importantã o reprezintã eliminarea utilizãrii valorii de reîntregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garantii, Guvernul luând aceastã decizie pentru a nu pune la dispozitia finantatorilor participanti în program si a altor limite suplimentare fatã de plafonul de 2 mld. lei alocat programului „Prima casã” pentru 2018”, se mai mentioneazã în comunicat. Actul normativ aprobat de Guvern include, de asemenea, o serie de mãsuri pentru simplificarea si evitarea birocratizãrii excesive a procedurilor aplicate în cazul respingerii cererilor de platã. „În astfel de situatii, sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor si a interdictiilor de înstrãinare si grevare prevãzute de lege este preluatã de FNGCIMM, anterior intrând în atribut iile Ministerului Finantelor Publice. Odatã cu preluarea acestor operatiuni la nivelul FNGCIMM, timpul de asteptare al finantatorilor/beneficiarilor pentru obtinerea acordurilor de radiere va fi astfel scurtat cu cel putin zece zile – având în vedere cã tot în cadrul FNGCIMM sunt procesate cererile finantatorilor si se pregãteste documentat ia pentru acordurile de radiere – si va permite informatizarea procesului în conditii optime. În situatia respingerii cererilor de platã, FNGCIMM va fi mandatat sã-si exprime acordul în numele si în contul statului român, prin Ministerul Finan- telor Publice, în vederea radierii ipotecii legale si a interdictiilor înscrise în cartea funciarã a locuint ei achizitionate/construite în cadrul programului „Prima casã”, reiese din comunicatul Guvernului. Alte modificãri aprobate de Executiv reglementeazã o serie de aspecte de ordin practic aplicabile situatiilor în care a fost finalizatã executarea silitã imobiliarã a locuintei achizitionate sau construite prin programul „Prima casã”, de cãtre organele specializate ale ANAF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.