Dupã vacantã, pe elevi îi asteaptã un nou regulament scolar!

0
77

Regulamentul scolar se schimbã dupã vacanta de iarnã. Astfel, elevii nu vor mai avea acces la telefoanele mobile pe durata cursurilor. Efectuarea serviciului pe scoalã de cãtre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poartã uniforma unitãtii vor fi interzise. De asemenea, fumatul este strict interzis în scoli, frauda la evaluãri se sanctioneazã cu nota 1 sau „insuficient”, este interzisã implicarea profesorilor sau elevilor în orice strângere de fonduri, iar pãrintii sau tutorii care nu asigurã scolarizarea elevilor riscã amenzi de pânã la 1.000 de lei ori muncã în folosul comunitãtii. Modificãri sunt si în ceea ce priveste transferul sau înscrierea elevilor, obligativitatea învãtãmântului pânã la vârsta de 18 ani, dar si conduita cadrelor didactice.

Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat adoptatarea unui nou regulament-cadru de functionare si organizare a scolilor, regulament care vine cu multe modificãri fatã de cel precedent, in vigoare din 2016. Printre acestea, sunt unele referitoare la inscrierea, transferul si retragerea elevilor din unitãtile de invãtãmant preuniversitar de stat. Astfel, de exemplu, in situatia in care, pe durata clasei pregãtitoare, elevul acumuleazã absente cauzate de starea de sãnãtate ori prezintã manifestãri de obosealã sau neadaptare, pãrintii il pot retrage de la cursuri si reinscrie in anul scolar urmãtor. Se va permite pe viitor ca, in situatii, temeinic motivate, in invãtãmantul liceal sau profesional, dacã numãrul de elevi pe specializare sau domeniu de pregãtire profesionalã este insuficient, sã se organizeze clase cu dublu sau chiar triplu profil sau specializare/calificare. Personalului din invãtãmant ii este interzis sã desfãsoare sau sã incurajeze actiuni de naturã sã afecteze imaginea publicã a copilului si viata intimã, privatã si familialã a acestuia sau ale celorlalti salariati din unitate, se aratã in noul Regulament. În ceea ce priveste elevii, pentru fraude constatate la lucrãrile scrise, inclusiv la examene desfãsurate la nivelul unitãtii de invãtãmant, se acordã nota 1 sau calificativul ‘insuficient’. Pentru elevii scutiti de la ora de sport, ei vor trebui sã fie prezenti, iar profesorii le pot atribui activitãti organizatorice, cum ar fi arbitraj, cronometrare, tinerea scorului, mãsurare etc. În ceea ce priveste transferul de la o formã sau unitate de invãtãmant la alta, in noul Regulament sunt fãcute precizãri clare, care nu mai lasã acest lucru la latitudinea conducerii scolilor. Pãrintii sau tutorii care nu asigurã scolarizarea elevilor riscã amenzi intre 100 si 1.000 de lei ori muncã in folosul comunitãtii si, in plus, sunt obligati sã ia legãtura cu cadrele didactice care rãspund de educatia elevilor, invãtãtor sau diriginte, cel putin o datã pe lunã, acest lucru urmand a fi consemnat intr-un caiet special. În cazul prescolarilor sau a elevilor din invãtãmantul primar, pãrintii sau tutorii au obligatia sã insoteascã copilul la si de la unitatea de invãtãmant sau sã desemneze altã persoanã in acest sens, dacã transportul elevilor nu se realizeazã cu microbuze scolare. Conform articolului 181, este interzisã si constituie abatere disciplinarã implicarea elevilor sau a cadrelor didactice in strangerea sau gestionarea de fonduri, acest lucru fiind strict in atributul asociatiilor de pãrinti. Elevii vor putea respira mai usurati, in sensul cã nu vor mai fi obligati sã execute serviciu pe scoalã, nici sanctionati dacã nu poartã uniforma, ori sã li se interzicã participarea de ore, iar profesorii nu mai pot folosi notele acordate ca mijloc de coercitie. În schimb, in timpul orelor de curs, elevii nu vor mai avea voie sã detinã asupra lor telefoane mobile, acestea urmand a fi depozitate in locuri special amenajate in clasã si setate astfel incat sã nu deranjeze procesul educativ. ‘Obligatia de a frecventa invãtãmantul obligatoriu la forma cu frecventã inceteazã la varsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat invãtãmantul obligatoriu panã la aceastã varstã sau care au depãsit cu cel mult trei ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, si la forma de invãtãmant cu frecventã, cursuri serale sau frecventã redusã’, se mai aratã in noul Regulament – cadru de organizare a invãtãmantului preuniversitar proaspãt aprobat de ministrul Educatiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.