Cererile pentru motorinã pot fi depuse pânã pe 3 ianuarie

0
57

Fermierii care doresc sã beneficieze de acciza redusã la motorina utilizatã la lucrãrile agricole au ca termen de depunere a Cererilor de acord pentru finantare pentru anul 2018 data de 3 ianuarie. Cererile de acord pentru finantare se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) pe raza cãrora sunt situate exploatatile agricole pentru care se solicitã ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de platã pentru schemele de platã pe suprafatã.

APIA informeazã potentialii beneficiari cã panã la data de 3 ianuarie 2018 inclusiv se depun Cererile de acord pentru finantare, ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizatã in agriculturã. Cererile de acord pentru finantare aferente anului 2018 se depun la Centrele Judetene APIA pe raza cãrora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicitã ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de platã pentru schemele de platã pe suprafatã. Beneficiarii ajutorului de stat sunt producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateazã terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole. De asemenea, pot beneficia de aceste subventii producãtorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprin derile familiale si/sau persoane juridice, grupuri de producãtori recunoscute sau organizatii de producãtori recunoscute, dupã caz, care sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor si care detin, cresc sau exploateazã animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole, dar si organizatiile de imbunãtãtiri funciare si federatiile de organizatii de imbunãtãtiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunãtãtiri funciare si Administratia Nationalã a Îmbunãtãtirilor Funciare. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potentiali beneficiari ai prezentei scheme dacã in termen de 60 de zile lucrãtoare de la data primirii notificãrii privind acordul pentru finantare, dar nu mai tarziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizeazã ca persoanã fizicã autorizatã sau intreprindere individualã. Printre conditiile de acordare in functie de sectoarele vegetal, zootehnic si/sau imbunãtãtiri funciare in care isi desfãsoarã activitatea, potentialii beneficiari trebuie sã fie inscrisi in Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sã detinã ID fermier), sã fie inscrisi in evidentele APIA cu suprafetele de teren pe care le exploateazã sau in Registrul plantatiilor viticole, dupã caz, sã fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatiile protejate (sere si solarii), precum si cu efectivele de bovine, ovine, caprine, porcine, pãsãri, familii de albine sau viermi de mãtase, dupã caz. Crescãtorii de animale solicitanti ai ajutorului de stat trebuie sã fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al ANSVSA sau sã detinã document de inregistrare/autorizare sanitarã veterinarã pentru porci/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz. Suprafetele de teren pe care le exploateazã si pentru care se solicitã subventiile la motorinã trebuie sã fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sã fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minimã a parcelei trebuie sã fie de cel putin 0,1 ha. O altã conditie este aceea ca fermierii sã utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice. Cererea de acord pentru finantare se depune insotitã de documentele care atestã indeplinirea acestor conditii, insotite de copie a documentelor de identitate si a documentelor de inregistrare si adeverintã eliberatã de Primarie cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatii protejate/cu efectivele de animale/pãsãri/familii de albine/viermi de mãtase, dupã caz. În plus, documentatia trebuie sã cupirndã situatia privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, in functie de specie, intocmitã de beneficiar, dovada cã solicitantul nu figureazã ca debitor la organizatiile de imbunãtãtiri funciare si federatiile de organizatii de imbunãtãtiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunãtãtiri funciare, precum si la Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare, furnizorul de apã si de electricitate, dupã caz, copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, dupã caz, si cantitãtile de motorinã pentru care se solicitã ajutorul de stat sub formã de rambursare pentru sectorul imbunãtãtiri funciare. Acest ajutor de stat valabil pe perioada 20172020, se acordã sub formã de rambursare trimestrialã a diferentei dintre rata accizei standard, si rata accizei reduse, valoarea accizei pentru anul 2017 fiind de 1,4185 lei/litru. Pentru anul 2017, la APIA Vaslui au fost depuse un numãr de 513 cereri de acord prealabil pentru finantarea diferentei de accizã la motorina folositã in agriculturã, cu 43 de cerero mai multe decat pentru anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.