O nouã sansã pentru reabilitarea termicã a blocurilor de locuinte

0
246

Asociatiile de proprietari se pot asocia cu primãriile pentru a obtine finantare europeanã în vederea reabilitãrii termice a blocurilor de locuinte construite înainte de anul 1990. Contributia proprie a asociatiei este de 25% din valoarea lucrãrilor, cu exceptia spatiilor comerciale ori cu altã destinatie, dar si a apartamentelor cu destinatie locuintã aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT-urilor sau a autoritãtilor si institutiilor publice, pentru care nu se acordã finantare. Cererile se pot depune pânã la sfârsitul lunii februarie 2018, la ADR Nord Est, fondurile puse la dispozitia regiunii fiind de 76,85 milioane de euro.

Investitiile din ultimii ani in mãsuri de eficientã energeticã la nivelul blocurilor de locuinte nu au acoperit nici pe departe nevoia de reducere a consumului de energie, in ciuda faptului cã marea parte a blocurilor de locuinte sunt construite inainte de anii 1990. Este cazul municipiilor din judetul Vaslui, acolo unde, in ultimii ani, blocurile reabilitate cu fonduri de la bugetul local ori cu finantare guvernamentalã sau europeanã se poate numãra pe degete. De cele mai multe ori, reabilitarea, realizatã de proprietarii apartamentelor, a presupus doar anveloparea partialã a blocurilor, realizatã de cei care si-au permis acest lucru, in scopul reducerii pierderilor de cãldurã pe timpul iernii si, eventual, infrumusetãrii fatadei clãdirilor – discutabilã, in unele cazuri. Începand din anul 2016, a apãrut posibilitatea ca asociatiile de proprietari sã se poatã asocia cu primãriile pentru a obtine finantare europeanã in vederea reabilitãrii termice a blocurilor de locuinte. În prima sesiune, nici o asociatie de proprietari din orasele vasluiene nu a fãcut vreo astfel de solicitare, fie din lipsã de informare, fie cã nu au avut posibilitatea de a intocmi singuri documentatia necesarã. Pentru a face acest lucru, asociatiile trebuie sã se asocieze cu primãriile, cele din urmã urmand a fi partenerul care coordoneazã, elaboreazã si depune proiectul. Cele care pot accesa fondurile sunt insã asociatiile de proprietari, care, in calitate de beneficiari, trebuie sã se implice. Acum, existã o a doar sansã, dat fiind cã, in cadrul POR 2014-2020, s-a lansat cel de-al doilea apel pentru Prioritatea 3.1 A, care sprijinã investitiile ce au ca rezultat cresterea eficientei energetice si a utilizãrii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clãdirile publice si in sectorul locuintelor rezidentiale. Blocurile pentru care se solicitã finantare trebuie sã fie construite in perioada 1950-1990, sã aibã un regim de inãltime de minimum P+2 si sã nu fi beneficiat de finantare publicã in vederea reabilitãrii in ultimii 5 ani. Una dintre conditiile obligatorii este aceea cã minimum 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente destinate locuirii sã fie de acord cu interventiile propuse, inclusiv in interiorul apartamentelor, acolo unde solutia tehnicã o cere. Totodatã, toti proprietarii de apartamente cu altã destinatie decat cea de locuintã, precum si proprietarii persoane juridice sau autoritãti si institutii publice ai apartamentelor cu destinatia de locuintã, trebuie sã fie de acord cu lucrãrile de interventii propuse. Pentru blocurile de locuinte se finanteazã, pe langã anvelopare, si lucrãri de instalatii, repararea acoperisului, a liftului, iluminatul interior. Proiectele trebuie sã urmãreascã reducerea consumului de agent termic si, in final, a poluãrii urbane, iar finantarea se va acorda pe principiul ßprimul venit, primul evaluat’. Asociatiile de proprietari vor trebui sã contribuie cu 25% din valoarea lucrãrilor de interventie a apartamentelor cu destinatie locuintã, aflate in proprietatea persoanelor fizice si in cazul apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmã, care nu desfãsoarã activitate economicã, si cu 100% din valoarea lucrãrilor de interventie aferente spatiilor comerciale sau spatiilor cu altã destinatie decat cea de locuintã, apartamentelor cu destinatie locuintã aflate in proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autoritãtilor si institutiilor publice. Existã posibilitatea de reducere a pãrtii de cofinantare, iar dacã autoritãtile au resurse, pot esalona plata cofinantãrii pe o perioadã de panã la 5 ani. Pentru aceastã prioritate de investitii, autoritãtile publice din mediul urban din Regiunea de Nord- Est, din care fac parte judetele Vaslui, Iasi, Bacãu, Neamt, Botosani si Suceava, au la dispozitie o alocare financiarã de 76,85 milioane de euro, bani alocati de la FEDR si bugetul de stat. Bugetul minim al unui proiect de crestere a eficientei energetice la o clãdire rezidentialã este de 100.000 euro, iar cel maxim de 5 milioane de euro. Cererile de finantare vor putea fi transmise la ADR Nord-Est panã la data de 28.02.2018, ora 10.00, exclusiv prin sistemul MySMIS 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.