Patrimoniul construit al judetului, în pericol sã devinã sutã la sutã… «imaterial»!

0
166

Ne putem astepta ca, într-o bunã zi, ce a mai rãmas din Conacul Rosetti-Solescu sã se prãbuseascã, la fel si Casa Mavrocordat – actualul Palat al Copiilor din Vaslui. Pentru Ministerul Culturii nu va fi nicio dramã, iar pentru autoritãtile locale si judetene, chiar mai putin: au dispãrut douã clãdiri – e drept, istorice -, dar care arãtau îngrozitor, de vinã fiind nepãsarea ministerului, care nu reactioneazã la informãrile repetate trimise din teritoriu si, mai grav, nu a alocat, nu alocã si (probabil) nu va aloca nici în viitor bani pentru reabilitarea lor. Si, dacã ar fi doar aceste douã exemple, poate ne-am consola cu un mioritic «asta e!», cum facem de obicei în astfel de situatii. Numai cã nepãsarea oamenilor ar putea intra, la un moment-dat, în coliziune cu… vointa Domnului, având în vedere cã pe lista lista monumentelor istorice care necesitã lucrãri de interventie în regim de urgentã se aflã, la prima strigare, nu mai putin de opt biserici vechi din lemn si/sau case parohiale, dar si conace si case boieresti.

În teorie, responsabilitatea principalã a Directiei Judetene pentru Culturã (DJC) Vaslui este protejarea patrimoniului cultural national imobil, mobil si ima – terial la nivelul judetului, iar obiectivele prioritare sunt popularizarea si verificarea respectãrii legislatiei spe – cifice, precum si evidenta, protejarea, monitori za rea si punerea in valoare a patrimoniului cultural natio nal. Pãrãsind cadrul teoretic, din prezentarea fãcutã joi, la Colegiul Prefectural, de arh. Corina Ursache, directorul DJC Vaslui, rezultã cã, din pãcate, ‘predominã o stare precarã de conservare pentru multe monu mente istorice’. Altfel spus, situatia e gravã. ‘Anual – continuã Corina Ursachi -, sunt trimise cãtre Ministerul Culturii si Identitãtii Nationale si Institutul National al Patrimoniului, dar si cãtre autoritãtile locale, informãri cu privire la aceastã stare de fapt’. Starea in care aratã, in ciuda acestor informãri, monumentele vizate demonstreazã neputintã, lipsã de interes si de solutii din partea entitãtilor mentionate, Minister si Institut deopotrivã, primul responsabil pentru acest ‘genocid in desfãsurare’ fiind chiar Ministerul Culturii. Iatã, conform DJC Vaslui, cateva dintre monu men – te istorice care necesitã lucrãri de interventie in regim de urgentã: Ansamblul Mãnãstirii Parvesti, cod LMI: VSII- a-A-06865, sat Parvesti, comuna Costesti; Biserica de lemn ‘Sf. Nicolae’a fostului schit Stramba, cod LMI: VSII- m-A-06779, sat Cetãtuia; Biserica de lemn ‘Sf. Gheorghe’ a fostului schit Lipovãt, cod LMI: VS-II-m-A- 06852, sat Lipovãt; Biserica ‘Adormirea Maicii Domnului, cod LMI VS-II-m-A-06887, sat Tatomiresti, comuna Rebricea; Biserica de lemn ‘Adormirea Maicii Domnului’, cod LMI VS-II-m-A-06776, sat Carjoani, comuna Pogana; Biserica ‘Nasterea Maicii Domnului’, cod LMI VS-II-m-A-06870.01, sat Pribesti, comuna Codãesti; Biserica ‘Sf. Gheorghe’, cod LMI VS-II-m-B- 06888.01, sat Tãcuta, comuna Tãcuta; Casa ‘Sotir Zaharia’, azi casa parohialã a Bisericii ‘Sf. Nicolae’, cod LMI VS-II-m-B-06813, Husi; Ansamblul vechiului spital comunal Husi, cod LMI VS-II-a-B-06819, Husi; Banca Albina, azi atelier Scoala nr. 1, cod LMI VS-II-m-B-06823, Husi; Judecãtoria Husi, azi Casa de Culturã ‘Alexandru Giugaru’, cod LMI VS-II-m-B-06836, Husi; Casa Movrocordat, azi Palatul Copiilor, str. Stefan cel Mare, nr. 62, Vaslui; Conacul Rosetti-Solescu, cod LMI VS-IIm- A-06881.01, sat Solesti, comuna Solesti; Conacul Roset-Bals, cod LMI VS-II-a-A-06870, sat Pribesti, comuna Codãesti; Conacul Sturdza, sat Tãcuta, comuna Tãcuta, nr.75 VS-II-m-B-06888.03; Scoala nr. 2 ‘Vasile Parvan’, cod LMI 1914 VS-II-m-B-06751, Barlad; ‘Casa Mogos’, azi locuintã a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, cod LMI VS-II-m-B-06700, Vaslui; ‘Casa Luchian’, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare 59 VSII- m-B-06709.

Avem 81 de monumente istorice de interes national

Potrivit legislatiei in vigoare, monumentele istorice (monumentele, ansamblurile si siturile istorice) sunt clasate in douã grupe: grupa A, care include monu – mentele istorice de valoare nationalã si universalã, si grupa B, care le include pe cele reprezentative pentru patrimoniul cultural local. Toate obiectivele (clãdiri, si – turi arheologice, monumente de for public) cu o importantã arhitecturalã aparte si cu o semnificatie istoricã deosebitã sunt incluse in Lista monumentelor istorice, care cuprinde monumentele protejate de lege si cu un statut special din intreaga tarã. Lista monumentelor istorice din judetul Vaslui este mentinutã si actualizatã o datã la 5 ani de cãtre DJC Vaslui, prin Institutul National al Patrimoniulu si Ministerul Culturii si Identitãtii Nationale, fiecare mo – nument avand un cod de identificare. Din judetul nostru, in Lista monumentelor istorice sunt inscrise 438 de pozitii (dintre care 81 de categorie A, adicã de interes national si 357 de categorie B – interes local). Dintre acestea, 148 de pozitii apartin domeniului arheologiei (17 pozitii de categorie A si 131 de pozitii de categorie B), 266 sunt monumente de arhitecturã (57 de categorie A si 209 de categorie B), iar 24 sunt de for public (7 de categorie A si 17 de categorie B). Tuturor proprietarilor sau administratorilor de monumente istorice de arhitecturã din judetul Vaslui le-a fost transmis actul numit ‘Obligatia privind folo – sinta monumentului istoric’ – document obliga toriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de exploatare si de intre – tinere a unui monument istoric, face parte integrantã din cartea tehnicã a constructiei, insoteste actele de proprietate, de concesiune sau de inchiriere pe tot parcursul existentei imobilului in cauzã. Proprietarii si administratorii monumentelor istorice au obligatia legalã sã intretinã, sã foloseascã si sã exploateze imobilul conform prevederilor Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Obligatiei privind folosinta monumentului istoric. O actiune permanentã este reprezentatã de completarea bazei de date electronice ce cuprinde fotografii care ilustreazã evolutia in timp a monumentului istoric, procese-verbale de constatare, obligatia privind folosinta monumentului istoric, avize, fisa minimalã a monumentului istoric (contine informatii cu caracter minimal despre monumentul istoric, denumire, adresã, datare, istoric, fotografii).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.