miercuri, 9 august 2017

Primãriile, mobilizate pentru întocmirea proiectelor pe PNDL 2

miercuri, august 9, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Primãriile si Consiliul Judetean (CJ) Vaslui lucreazã intens la intocmirea documentatiilor pentru proiectele aprobate la finantare pe Programului National pentru Dezvoltare Localã (PNDL 2). Dosarele trebuie depuse la Ministerul Dezvoltãrii Regionale panã in data de 31 noiembrie, iar contractele de finantare trebuie semnate panã la sfarsitul anului. Autoritãtile publice locale care nu finalizeazã procedura si nu semneazã contractele panã la data de 31 decembrie 2017 pierd finantarea pentru respectivele proiecte. Foarte important este faptul ca primãriile care au proiecte pe reabilitarea de scoli trebuie sã identifice noile locatii, unde elevii vor studia panã la finalizarea lucrãrilor de modernizare. Pentru obiectivele de investitii noi, dosarele trebuie sã cuprindã adresta de inaintare, documentatiile tehnico-economice, devizul general actualizat, hotãrarea consiliului local/consiliului judetean de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici, hotãrarea pentru asigurarea cheltuielilor de la bugetul local care nu se finanteazã de la stat prin PNDL, certificatul de urbanism etc. Prin PNDL 2, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei. Primarii din judetul Vaslui au depus peste 400 de proiecte pe PNDL II. În total, proiectele primãriilor si ale CJ Vaslui se ridicau la suma de 1.666.992.940 lei. Investitiile primarilor vizeazã reabilitarea de drumuri judetene si comunale, construirea de dispensare, dezvoltarea retelelor de iluminat public, sisteme de alimentare cu apã si canalizare, reabilitare scoli, construirea de crese si grãdinite.

Articol scris de:Posteaza un comentariu