luni, 10 iulie 2017

Salariul net a scãzut cu 3 lei, ajungând la 2.363 de lei, în luna mai 2017 fatã de luna precedentã

luni, iulie 10, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Cîstigul salarial mediu nominal net a scãzut cu doar 3 lei, ajungând la 2.363 de lei, în luna mai 2017, fatã de luna precedentã, iar salarial mediu brut a fost de 3.288 lei, cu 0,1% mai mic decât în luna aprilie 2017, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statisticã (INS).

Valorile cele mai mari ale cîstigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activitãti de servicii în tehnologia informatiei (inclusiv activitãti de servicii informatice) (5.842 lei), iar cele mai mici în hoteluri si restaurante (1.376 lei). În luna mai 2017 comparativ cu mai 2016, cîstigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%. Indicele cîstigului salarial real fatã de aceeasi perioadã a anului precedent a fost de 113,8%. Indicele cîstigului salarial real a fost de 99,6% pentru luna mai 2017 fatã de luna precedentã. „În cursul anului se înregistreazã fluctuatii ale cîstigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sãrbãtori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteazã cresterile sau scãderile în functie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmã, la estomparea fluctuatiilor cîstigului salarial lunar la nivelul întregului an”, mentioneazã INS. În mai 2017 comparativ cu aprilie 2017, în majoritatea activitãtilor din sectorul economic, nivelul cîstigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentã ca urmare a acordãrii în luna aprilie de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite ori pentru sãrbãtorile de Paste), drepturi în naturã si ajutoarelor bãnesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masã si tichete cadou). De asemenea, scãderile cîstigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizãrile de productie ori încasãrile mai mici (functie de contracte), precum si de angajãrile de personal cu cîstiguri salariale mici în unele activitãti economice. Cele mai semnificative scãderi ale cîstigului salarial mediu net s-au înregistrat în extractia cãrbunelui superior si inferior (14,4%), în activitãti de asigurãri, reasigurãri si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurãri sociale) (12,4%), în activitãt i auxiliare intermedierilor financiare, activitãt i de asigurare si fonduri de pensii (12,1%). Scãderi ale salariului net între 6% si 9% s-au înregistrat în productia si furnizarea de energie electricã si termicã, gaze, apã caldã si aer conditionat, intermedieri financiare, cu exceptia activitãtilor de asigurãri si ale fondurilor de pensii, fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apã si fabricarea altor produse din minerale nemetalice. „Cresterile cîstigului salarial mediu net fatã de luna aprilie 2017 au fost determinate de acordarea primelor ocazionale (inclusiv prime anuale ori pentru performante deosebite), drepturilor în naturã si ajutoarelor bãnesti, plãtii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masã si tichete cadou). De asemenea, cîstigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna precedentã ca urmare a realizã- rilor de productii ori încasãrilor mai mari (functie de contracte/proiecte)”, precizeazã INS. Cele mai semnificative cresteri ale cîstigului salarial mediu net s-au înregistrat în extractia minereurilor metalifere (15,5%), în silviculturã si exploatare forestierã (inclusiv pescuit si acvaculturã) (13,3%) si în transporturi terestre si transporturi prin conducte, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea de mobilã, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, tãbãcirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinãrie, harnasamentelor si încãltã- mintei; prepararea si vopsirea blãnurilor) (între 3,0% si 5,5%). În sectorul bugetar s-au înregistrat cresteri ale cîstigului salarial mediu net fatã de luna precedentã în învãtãmânt (+2,8%) si administrat ia publicã (+1,0%). Cîstigul salarial mediu net a scãzut usor în sãnãtate si asistentã socialã (-1,1%) comparativ cu luna precedentã.

Articol scris de:Posteaza un comentariu