luni, 10 iulie 2017

Proprietarii de podgorii si producãtorii de vin pot obtine finantãri pentru constructia de crame

luni, iulie 10, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


În cadrul Programului National de Sprijin al României 2014-2018, a fost elaborat un act normativ care, pe lângã investitiile deja accesate de cãtre producãtori, cuprinde si investitii în constructia de imobile noi destinate vinificatiei (crame), a anuntat Ministerul Agriculturii.

Finantãri se mai pot obtine si pentru investitiile in laboratoare pentru controlul calitãtii, imobile cu destinatia de prezentare si vanzare, sãli de degustare, care, panã la aparitia prezentului ordin, se puteau accesa doar prin PNDR. ßSprijinul se acordã in baza Ordinului nr. 208/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a mãsurii de investitii, eligibilã pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei (PNS) in sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul nr.1801/2014′, precizeazã Ministerul Agriculturii. În acest sens, a fost stabilitã aria solicitantilor care acceseazã fonduri europene pentru mãsura de investitii, respectiv: – persoane juridice cu domiciliul fiscal in Romania; – institutii si unitãti de cercetare-dezvoltare vitivinicolã, definite conform legislatiei nationale in vigoare; – persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale; – asociatii de doi sau mai multi producãtori si/sau organizatii interprofesionale, care realizeazã o operatiune de productie, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol si care propun programe de investitii, altele decat cele finantate prin PNDR. Asociatiile trebuie sã indeplineascã una dintre urmãtoarele conditii: – exploateazã plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, produc si/sau imbuteliazã vinuri in intreprinderea vinicolã proprie sau, in nume propriu, la tertii si comercializeazã produsele vinicole in nume propriu; – achizitioneazã struguri pentru vin, produc si/sau imbuteliazã vinuri in intreprinderea vinicolã proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeazã produsele vinicole in nume propriu; – comercializeazã produse vinicole achizitionate de pe piata internã. ßConditia principalã pentru accesarea tuturor operatiunilor eligibile din cadrul mãsurii de investitii este ca solicitantul sã producã vinuri, in unitatea proprie, sau in nume propriu la terti si sã comercializeze productia vinicolã obtinutã’, precizeazã ministerul. Solicitãrile de investitii se depun in sesiune deschisã la sediile centrelor judetene ale APIA. Cuprinsul programelor de investitii, documentatia solicitatã de cãtre APIA, actiunile din cadrul operatiunilor eligibile precum si Cererea pentru acordarea sprijinului financiar sunt detaliate in cuprinsul Ordinului nr.1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a mãsurii de investitii, eligibilã pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificãrile si completãrile ulterioare. În baza Organizãrii Comune de Piatã unice aferente sectorului vitivinicol, incepand cu anul 2009, Romania a beneficiat de fonduri europene prin programele nationale de sprijin in sectorul vitivinicol. Pentru noua perioadã de programare 2014-2018 producãtorii de struguri pentru vin pot accesa fonduri FEGA prin Programul National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol, cu o alocare financiarã anualã de 47,7 milioane de euro, pentru urmãtoarele 5 mãsuri de sprijin: – promovarea vinurilor, prin submãsura de promovare a vinurilor produse in UE care constã in actiuni de informare in statele membre, in scopul informãrii consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin si la schema de denumiri de origine controlatã si indicatii geografice, precum si submãsura de promovare in tãri terte, in vederea imbunãtãtirii competitivitãtii vinurilor cu denumire de origine controlatã, indicatie geograficã sau a vinurilor pentru care se indicã soiul vitei-de-vie; – restructurarea si reconversia podgoriilor; – asigurarea recoltei; – investitii; – distilarea subproduselor. Pentru mãsura de investitii, contributia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentand finantare FEGA, iar contributia beneficiarilor este de minimum 50%.

Articol scris de:Posteaza un comentariu