marți, 11 iulie 2017

MApN a început procesul de recrutare a rezervistilor voluntari

marți, iulie 11, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Prima etapã a procesului de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei României a început luni, 10 iulie, cu selectionarea candidatilor care doresc sã încadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari, potrivit Ministerului Apãrãrii Nationale.

Pentru inscrierea in procesul de recrutare si selectie, candidatii trebuie sã se prezinte la sediul centrului militar judetean sau de sector pe a cãrui razã de respon sabilitate isi au domiciliul ca sã completeze o cerere. De asemenea, ei trebuie sã aibã asupra lor mai multe documente, respectiv actul de identitate, in original si in copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii; acte de studii si/sau alte documente care atestã alte competente dobandite in viata civilã, in original si in copie; permisul de conducere, in original si in copie, dacã este cazul, pentru candidatii fãrã pregãtire militarã, dacã indeplinirea atributiilor postului pentru care candideazã presupune conducerea tehni cii specifice si livretul militar, in original si in copie, dacã este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist. La prezentarea la centrul militar, candidatii vor fi informati cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, adicã unitatea militarã in care urmeazã sã sustinã probele de selectie, unitatea sanitarã militarã unde urmeazã sã sustinã examinarea medicalã si unitatea militarã/ centrul de instruire in care urmeazã sã execute programul de instruire initialã (dacã este cazul). De asemenea, candidatii fãrã pre gãtire militarã vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientãrii cãtre armele/serviciile si specialitãtile militare pentru care acestia prezintã aptitudini. Pentru 2017 sunt disponibile apro ximativ 2.200 de posturi pentru gradati si soldati rezervisti voluntari, in 24 de judete si in municipiul Bucuresti. Initial, ministerul anuntase, in decembrie 2016, cã intentioneazã sã incheie in 2017 contracte cu aproximativ 2.900 de rezervisti voluntari. ‘Mentionãm cã soldatii si gradatii rezervisti voluntari, recrutati in baza Legii nr. 270/2015, reprezintã o categorie de personal militar in rezervã, distinctã fatã de cea a soldatilor si gradatilor profesionisti, care sunt recrutati in baza Legii nr. 384/2006 si fac parte din ran dul personalului militar in activitate’, se aratã intr-un comunicat de presã al Ministerului Apãrãrii Nationale.

Articol scris de:Posteaza un comentariu