ASF a pus în consultare publicã noile norme RCA. Bonusul este de 50%-100%, iar malusul, de 110%-200%

0
177

Autoritatea de Supraveghere Financiarã a publicat, spre consultare publicã, normele de aplicare a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto – RCA, în care sunt prevãzuti si coeficientii de bonus (50%-100%), respectiv de malus (110%-200%) aferenti tarifelor.

Pentru a se asigura punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, proiectul de normã elaborat de cãtre ASF si supus consultãrii publice vizeazã in principal urmãtoarele aspecte: – definirea anumitor notiuni de bazã in textul normei; – reglementarea anumitor aspecte tehnice care intrã in aria de competentã a ASF; – reglementarea elementelor contractului RCA, inclusiv reinnoirea acestuia; – formatul politei de asigurare; – reglementarea conditiilor si criteriilor de autorizare si practicare a asigurãrii RCA pe te – ritoriul Romaniei; – criteriile de risc, indici de incãrcare, coeficienti de majorare si/sau corectie ori alte instrumente utilizate in calculul tarifului de primã; – asigurãrile RCA aplicabile asiguratilor cu risc ridicat; – modalitatea de avizare si inregistrare a personalului care efectueazã constatarea daunelor; – reglementarea modalitãtii de constatare, evaluare, stabilire si platã a despãgubirilor; – modalitatea de decontare directã; – reglementarea criteriilor de aplicare a siste – mului bonus-malus; – facilitãti si penalitãti aplicabile asiguratilor. Proiectul de normã are in vedere regle – mentarea anumitor aspecte noi prevãzute in cuprinsul Legii nr. 132/2017 cum ar fi: 1. Introducerea notiunii de tarif de referintã, reprezentand tariful orientativ ce se calculeazã semestrial de cãtre o societate cu expertizã recunoscutã in domeniu, contractatã de cãtre ASF. Tariful urmeazã a fi publicat de cãtre ASF. 2. Introducerea notiunii de ‘asigurat cu risc ridicat’, acesta reprezentand persoana care pe baza incadrãrii in clasele de risc pentru care cel putin trei asigurãtori RCA oferteazã un tarif de prima de ‘N’ ori mai mare decat tariful de re – ferinta. Factorul ‘N’ este stabilit de cãtre Biroul Asigurãtorilor Auto din Romania (BAAR), cu aprobarea ASF. 3. Asigurãtorii RCA si intermediarii de asigurãri au obligatia sã informeze asiguratii/ contractantii cu privire la incetarea contractului RCA si la posibilitatea de reinnoire a acestuia cu 30 zile inainte de incetare. Modalitatea de reinnoire a contractului RCA se stabileste prin reglementari ale ASF. 4. Mentionarea in cuprinsul legii a principiului de acordare a despãgubirii pe baza acoperirii costurilor de readucere a vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat. 5. Stabilirea despãgubirii pe baza costurilor de reparatie ale vehiculelor, valoarea de repa ratie fiind reglementatã prin lege ca fiind cea stabilitã prin utilizarea sistemelor specializate de evaluare sau prin documente emise in conditiile legii in care unitatea reparatoare auto isi poate utiliza propria valoare a orei de manoperã afisatã. Proiectul de normã are totodatã in vedere punerea in acord cu anumite modificãri ale legislatiei primare, care privesc: 1. Aplicarea sistemului bonus-malus, criteriile de aplicare fiind cele stabilite de cãtre ASF si prevãzute in legislatia secundarã. 2. Modificarea conditiilor de certificare a personalului care efectueazã constatarea daunelor. 3. Modificarea reglementãrilor ce privesc modul de stabilire in amiabil a despãgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vãtãmãrii integritãtii corporale ori a sãnãtãtii acestora. Acestea urmeazã a fi stabilite pe baza punctajului comunicat de Institutul National de Medicinã Legalã ‘Mina Minovici’ Bucuresti si prevãzut intr-un ordin comun emis de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si ASF. 4. Modificarea prevederilor privind suspendarea contractului RCA, mãsurã ce poate fi aplicatã pe perioada suspendãrii dreptului de circulatie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizãrii vehiculului, cu obligatia depunerii plãcutelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura suspendãrii si a cazurilor de imobilizare se stabileste prin reglementãri comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, ASF si Ministerului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.