miercuri, 12 iulie 2017

158 de ani de Statisticã oficialã în România

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 2 Comentarii pana acum.


La zece ani de apartenentã la Uniunea Europeanã, statistica oficialã din Romania, infiintatã la 12 iulie 1859 prin Ordonanta 276 a domnitorului Al. I. Cuza, marcheazã implinirea a 158 de ani de existentã neintreruptã. Istoria, uneori agitatã, a marcat in sens constructiv consolidarea statisticii oficiale romanesti, contribuind, prin certul aport adus, la pãstrarea unei imagini fidele a transformãrilor produse in societatea romaneascã. Statistica este, din acest punct de vedere, o altfel de Istorie a Romaniei, pe care statisticianul, indiferent de vremuri, a incercat si a reusit, uneori cu mari sacrificii, sã o construiascã si sã o prezinte, asezand-o la baza devenirii unei intregi natiuni. Prin Hotãrarea de Guvern nr. 592/13.06.2002 s-a instituit, pentru prima datã in Romania, ‘Ziua Statisticianului’, care se sãrbãtoreste in fiecare an pe 12 iulie. Prin aceastã hotãrare, dincolo de marcarea existentei unei stiinte distincte, sunt recunoscute si meritele si rolul deosebit al statisticii oficiale. Este un bun prilej pentru a reaminti cateva dintre motivele care fac din statisticã o stiintã de primã necesitate: * Ne ajutã sã intelegem, canti tativ si calitativ, realitatea vãzutã ca succesiune de evenimente intamplate si stãri si, in perspectivã, permite formularea unor strategii destinate tuturor utilizatorilor acestora; * Ne ajutã sã mãsurãm, pe termen scurt, mediu si lung, utilitatea si eficacitatea acestor strategii; * Ne faciliteazã urmãrirea schimbãrilor produse ca urmare a aplicãrii mãsurilor elaborate pe baza datelor statistice; * Ne ajutã sã construim modele si proiectii de viitor; *Contribuie la informarea corectã si exhaustivã a opiniei publice. Avand in vedere toate aceste aspecte, putem concluziona cã Statistica oficialã este un vehicul pentru promovarea ideilor noi, care modificã benefic toate aspectele care guverneazã societatea romaneascã. Iatã de ce Statistica oficialã a fost, este si va fi institutia de la care autoritãtile executive, mediile de afaceri, societatea in ansamblul sãu asteaptã in continuare cresterea capacitãtii sale de definire, evaluare si imbunãtãtire a stãrii economice si sociale. Consolidarea fondului natio – nal de date statistice si extinderea complexului informational in profil teritorial, precum si furnizarea de infor – matii cu relevantã si rigoare sporite, obtinute dupã criterii stiintifice, rãman, in acest context, preocuparea fundamentalã a statisticianului. La 158 de ani de statisticã oficialã in Romania, imi revine plãcerea si onoarea de a adresa calde urãri fostilor si actualilor statisticieni ai INS, directiilor teritoriale de statisticã, precum si colectivului Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, pentru activitatea fructuoasã de panã acum si pentru colaborarea viitoare. Aceleasi urãri de sãnãtate, impliniri in plan profesional si nu numai, se indreaptã si cãtre salariati, colaboratori, raportori si, de asemenea, cãtre toti cei care ne urmãresc si gãsesc un sprijin in activitatea pe care o desfãsurãm.

La Multi Ani!

Iancu Teodor, Director executiv DJS Vaslui

Articol scris de:2 Comentarii to “158 de ani de Statisticã oficialã în România”

  1. Un IT postat miercuri, 12 iulie, 2017, 14:58

    Statistica este O STIINTA care prefigureaz viitorul.La nujltu ani. O intrebare totusi pentru DJS Vaslui.adic doua ” 1}Cand se rezolva situatia satului Floresti care teoret(adica statistic} si praxctic rste la com Al Vlahuta este la com.Poienesti si 2)cat mai mentineti in statistica satul TODIRENI com Padureni pe cand aceta NU MA ESTE DE MULTI IN VIATA.Adica nu mai are niciun locuitor.

  2. Un IT postat miercuri, 12 iulie, 2017, 15:03

    Statistica este O STIINTA care prefigureaz viitorul.La nujltu ani. O intrebare totusi pentru DJS Vaslui.adic doua ” 1}Cand se rezolva situatia satului Floresti care teoret ic (adica statistic} este la com.Poienesti si practic (starea civila etc) este la com Al Vlahuta si 2)cat mai mentineti in statistica satul TODIRENI com Padureni pe cand aceta NU MA ESTE DE MULTI IN VIATA.Adica nu mai are niciun locuitor.,acolo sai nicio casa.

Posteaza un comentariu