joi, 15 iunie 2017

Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati scoate la concurs aproape 1.750 de locuri la buget pentru absolventii de bacalaureat

joi, iunie 15, 2017, 3:01
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


• Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati, institutie reprezentativã pentru învãtãmântul academic din zona de sud-est a tãrii, evaluatã cu grad ridicat de încredere de ARACIS, are în componentã 14 facultãti, unele cu o traditie de peste 65 de ani. Fiind o universitate de stat, scoate la concurs atât locuri bugetate, cât si locuri cu taxã. Pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati oferã un numãr de 1.748 de locuri la buget – la ciclul de studii de licentã. Acestora li se adaugã 1.590 de locuri cu taxã.

Cifra de scolarizare la studii universitare de licentã – buget pentru anul universitar 2017-2018 este repartizatã, pe facultãti, dupã cum urmeazã: Facultatea de Inginerie – 210, Facultatea de Arhitecturã Navalã – 100, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor – 130, Facultatea de Automaticã, Calculatoare, Inginerie Electricã si Electronicã – 250, Facultatea de Inginerie si Agronomie din Brãila – 130, Facultatea de Litere – 125, Facultatea de Stiinte si Mediu – 75, Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie – 100, Facultatea de Educatie Fizicã si Sport – 75, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor – 158, Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice – 99, Facultatea de Medicinã si Farmacie – 266, Facultatea de Arte – 30. Din totalul celor 1.748 de locuri, 19 sunt pentru rromi. În plus, vor mai fi scoase la concurs si locuri la buget cu bursã pentru tinerii de origine românã din Republica Moldova, absolventi cu diploma de bacalaureat obtinutã în România, dar si fãrã bursã pentru tinerii de origine românã din Republica Moldova, absolventi cu diploma de bacalaureat obtinutã în România.
Admiterea la licentã se face pe bazã de test grilã. Media finalã de admitere se calculeazã astfel: 50% nota la test si 50% media de la examenul de bacalaureat. Exceptiile sunt: la Facultatea de Medicinã si Farmacie, unde media finalã la admitere este 100% nota la testul grilã; la Facultatea de Arte, unde admiterea are douã faze, cea de-a doua fiind cea care dã nota finalã, la Facultatea de Educatie Fizicã si Sport, unde media finalã de admitere se calculeazã astfel – 50% nota la proba sportivã si 50% media de bacalaureat. De asemenea, si la domeniile Teologie si Arte Vizuale din cadrul Facultãtii de Istorie, Filosofie si Teologie, media finalã de admitere se calculeazã între nota obtinutã la testul de aptitudini si media de la bacalaureat.
Platforma www.admitere.ugal.ro se va deschide, în câteva zile, pentru ca tinerii candidati la una din facultãtile Universitãtii „Dunãrea de Jos” din Galati sã se poatã preînscrie. Avantajul e cã si anul acesta, cei care fac dovada preînscrierii – prezentând codul generat automat de aplicatie – pot beneficia de o reducere de 10% din taxa de înscriere (rãmasã la nivelul anului trecut – 150 de lei). Candidatii pot opta pentru mai multe programe iar preînscrierea nu îi conditioneazã în niciun fel sã-si pãstreze ordinea optiunilor.
Admiterea la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galati, pentru învãtãmântul cu frecventã, se organizeazã si anul acesta în douã sesiuni: iulie si septembrie. Sesiunea din varã va debuta cu sase zile de înscrieri, în intervalul 10-15 iulie. Probele de concurs se vor derula între 17 si 19 iulie. Primele rezultate vor fi afisate pe 20-21 iulie, dupã care candidatii declarati admisi au termen de depunere a diplomelor de bacalaureat în original pânã pe 24 iulie, la ora 10.00. Cei care nu vor aduce diplomele în original pânã la aceastã datã, vor pierde locurile, iar ierarhiile din fiecare facultate vor fi refãcute. Rezultatele finale vor fi afisate pe 26 iulie pânã la ora 16.00. Datele sunt valabile pentru toate facultãtile, mai putin cea de Medicinã si Farmacie, care are un alt calendar al admiterii usor decalat: probele se dau în intervalul 25-26 iulie, afisarea rezultatelor si rezolvarea contestatiilor se vor face pânã pe 27 iulie iar pânã pe 31 iulie candidatii sunt asteptati sã aducã diplomele în original. Listele finale cu viitorii studenti la medicinã vor fi cunoscute abia pe 2 august 2017.

Articol scris de:Posteaza un comentariu