vineri, 16 iunie 2017

Ce fac autoritãtile pentru incluziunea scolarã si socialã (…)? (II)

vineri, iunie 16, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


– continuare din numãrul trecut –

La aceste proiecte se adaugã cele derulate prin Strategia Nationalã de Actiune Comunitarã, coordonatã de CJRAE Vaslui la nivelul judetului. Strategia Nationalã de Actiune Comunitarã este o activitate voluntarã care se desfãsoarã cu regularitate in scoli si licee. Actiunea Comunitarã implicã stabilirea unei legãturi intre unitãtile de invãtãmant de masã, pe de o parte, si Scoli Speciale/Centre Scolare de Educatie Incluzivã, Centre de Plasament si Institutii, Locuinte Sociale si Centre de Zi si Spitale – pe de altã parte. SNAC este un program coerent si coordonat de activitãti desfãsurate cu regularitate si care antreneazã voluntari si copii/tineri cu nevoi speciale, din medii dezavantajate, aflati in situatii de risc, in dificultate sau in pericol. SNAC presupune dezvoltarea activitãtii de voluntariat realizatã de copii/tineri din invãtãmantul preuniversitar, ce le permite sã devinã cetãteni informati si devotati solidaritãtii umane. Scopul Strategiei este cresterea interactiunii si a incluziunii sociale. SNAC isi propune: – incurajarea implicãrii elevilor, cã voluntari, in activitãti desfãsurate cu persoane aflate in dificultate, in scopul sustinerii procesului de incluziune socialã si de dezvoltare personalã a acestora; – realizarea incluziunii si a implicãrii persoanelor aflate in dificultate, prin angajarea tuturor celor interesati intr-un program de activitãti educative ce promoveazã intens incluziunea socialã; – includerea persoanelor izolate din punct de vedere social in viatã comu – nitãtilor locale prin activitãti parteneriale; – implicarea voluntarilor si dezvoltarea spiritului de actiune; – cooptarea copiilor/elevilor/tinerilor apartinand grupurilor dezavantajate in comunitãtile locale; – realizarea incluziunii si implicãrii prin angajare a tuturor celor interesati intr-un program educational de activitãti ce promoveazã intens integrarea socialã; – familiarizarea voluntarilor cu organizarea practicã si implementarea unui Program de Actiune Comunitarã, in scopul sprijinirii/dezvoltãrii educationale a persoanelor defavorizate. Beneficiarii directi sunt: – copii/tineri cu dizabilitãti, – copii/tineri cu dificultãti de invãtare si adaptare scolarã si socialã, – copiii/tineri/adulti din medii si categorii vulnerabile. Beneficiari indirecti sunt: – familiile persoanelor aflate in dificultate, – comunitatea, – societatea.

Actiuni derulate în cadrul SNAC

– Concursul national de dans ‘Împreunã pentru viitor’, – Concursul national ‘Scrisoare prietenului meu’, – Sãptãmana cartofului donat/ Sãptãmana legumelor donate. La nivelul judetului Vaslui se deruleazã un numãr de 59 parteneriate SNAC, fiind implicati 930 voluntari elevi/tineri, 241 cadre didactice si 616 beneficiari directi. Unitãtile scolare sunt, de asemenea, preocupate de promovarea principiilor incluziunii, de dezvoltarea unui mediu educational prietenos, lipsit de discriminare pentru toti elevii. Una din modalitãtile adoptate este aceea de derulare de proiecte locale pe tema incluziunii scolare si sociale a copiilor si tinerilor. Se remarcã, in anul scolar 2016-2017, urmãtoarele proiecte locale, derulate in parteneriat cu institutii si asociatii din comunitãtile locale: 1. Proiectul Scolii Gimnaziale ‘Episcop Iacov Antonovici’, Barlad – Avem nevoie de scoalã! – are ca obiectiv general sprijinirea integrãrii sociale pe termen lung a tinerilor aflati in situatie de risc privind abandonul scolar si mentinerea acestora in scoalã prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor solutii educationale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare si consiliere. Grupul tintã este format din 80 de elevi ai claselor a VII-a si a VIII-a din douã unitãti de invãtãmant. Dintre activitãtile proiectului fac parte intalniri cu pãrintii elevilor aflati in situatii de abandon, dezbateri pe tema lipsei de comunicare, jocuri cu caracter de socializare desfãsurate in sala de sport a Colegiului ‘Al. I. Cuza’ Barlad, actiuni caritabile. Parteneri in proiect, alãturi de unitãtile scolare, mai sunt Clubul Copiilor ‘Spiru Haret’, Barlad si Asociatia ‘Sf. Spiridon’. 2. Proiectul Scolii Gimnaziale ‘George C. Dragu’, Coroiesti – Scoala-a doua casã – are la bazã tinta strategicã din PDI – dezvoltarea relatiilor intre institutia scolarã, comunitate, unitãtile scolare partenere si institutiile de culturã. Obiectivul proiectului este transformarea elevilor in actorii principali ai demersului educational prin formarea unor comportamente adecvate conform exigentelor actuale ale societãtii. Prin intermediul proiectului, cadrele didactice siau propus stabilirea unor punti de comunicare intre elevi – profesori – comunitatea localã, formarea unei atitudini pozitive care sã armonizeze relatiile intre participanti. Parteneri in proiect sunt Liceul Tehnologic Puiesti, Centrul ‘Mihai Eminescu’, Postul de politie Coroiesti, Media TV Barlad. 3. Proiectul Scolii Gimnaziale ‘Principesa Elena Bibescu’, Barlad – Biserica si scoala, a doua mea casã – se deruleazã incepand cu luna septembrie 2016 si are la bazã organizarea unor activitãti de invãtare formale si nonformale in scopul cultivãrii unor valori si atitudini, unor competente cognitive si culturale, in scopul dezvoltãrii personale si adaptãrii la un stil de viatã sãnãtos, lãrgirii orizontului de cunoastere. Predominã activitãtile cu scop educativ, punandu-se accent pe dezvoltarea abilitãtilor emotionale si a competentelor sociale. Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de sprijinirea elevilor proveniti din familii defavorizate prin activitãti instructiv-educative, religioase si recreative, in vederea prevenirii abandonului scolar, incluziunii elevilor si cresterii performantei scolare. Prin intermediul parteneriatului creat se doreste sensibilizarea comunitãtii fatã de nevoile elevilor referitoare la petrecerea timpului liber, socializare cu alti copii de varste apropiate, acceptarea diversitãtii, schimbarea perceptiei comunitãtii asupra problemelor elevului din familia defavorizatã. Parteneriatul este incheiat intre Scoalã Gimnazialã ‘Principesa Elena Bibescu’ Barlad si Biserica Sfantul Gheorghe, din Barlad. 4. Scoala Gimnazialã Hoceni, Pcoala Gimnazialã Bogdãnesti, Scoala Gimnazialã Fãlciu deruleazã proiecte europene ale autoritãtilor locale, avand ca obiectiv principal prevenirea comportamentului de esec si abandon scolar pentru elevii proveniti din grupuri de risc/vulnerabile. Acestor proiecte locale li se adaugã Programele educationale ‘Scoalã dupã scoalã’, care au ca obiective: – furnizarea de servicii educationale specializate informale si nonformale care sã amelioreze comportamentul de adaptare scolarã, stimularea si dezvoltarea stimei de sine, a constiintei propriei identitãti, a comunicãrii interpersonale; – asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber – prevenirea neglijãrii copilului si a problemelor de adaptare scolarã; – consilierea pãrintilor prin petrecerea in mod constructiv a timpului impreunã cu elevii; – sensibilizarea comunitãtii fatã de problematica nevoii copilului de a fi asistat in a-si formã deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a invata, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea. Scoala Gimnazialã ‘Dimitrie Cantemir’ Vaslui vizeazã prin intermediul acestui tip de program sã promoveze imaginea serviciului alternativ creat, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori si parteneri, informarea comunitãtii si promovarea bunelor practici. Finantarea este asiguratã de pãrintii elevilor inscrisi in program. Scoala Gimnazialã ‘M. Costache Epureanu’ Barlad, Scoala Gimnazialã ‘Vasile Parvan’ Barlad si Scoala Gimnazialã ‘Iorgu Radu’ Barlad implementeazã programul educational in parteneriat cu Asociatia ‘ChildsLife’ Bucuresti si ChildsLife International Olanda ce suportã, in regim de sponsorizare, partea financiarã a programului. Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ Vaslui isi propune ca prin programul ‘Scoalã dupã scoalã’ sã faciliteze integrarea scolii in comunitate si sã dezvolte directii noi de prevenire a comportamentului de esec si abandon scolar pentru elevii proveniti din grupe de risc(copii sãraci, copii de etnie roma). Finantarea este asiguratã de pãrintii elevilor inscrisi in program si Asociatia ‘Cetãteni in Europa’ (asociatie constituitã din pãrinti si cadre didactice ale scolii). Scoala Gimnazialã ‘Constantin Motas’ Vaslui deruleazã un program destinat elevilor claselor I-IV si asigurã servicii alternative de educatie prin activitãti specializate de sprijin, ateliere si activitãti recreative intr-un cadru organizat, dupã programul scolar obligatoriu. Proiectul oferã copiilor asistentã psihopedagogicã, sprijin pentru efectuarea temelor, activitãti recreative. Finantarea este asiguratã de pãrintii elevilor inscrisi in program. Incluziunea scolarã si socialã a copiilor si tinerilor de etnie romã a constituit obiectivul principal a trei proiecte derulate in judetul Vaslui, care au vizat includerea acestora in programul ‘A douã sansã’, atat la nivel primar, cat si la nivel gimnazial. În urma acestor proiecte, aproximativ 70% din membrii grupurilor tintã au finalizat studiile incepute la nivel primar si aproximativ 30% din acestia au continuat la nivel gimnazial. Aproximativ 70% din membrii grupului tintã inscrisi la ADS – invãtãmant gimnazial au finalizat ciclul inferior al liceului (echivalent cu zece clase tip scoalã profesionalã), din care aproximativ 10% au continuat studiile.

– continuare in numãrul viitor –

Articol scris de:Posteaza un comentariu