joi, 15 iunie 2017

Ce fac autoritãtile pentru incluziunea scolarã si socialã a copiilor si tinerilor din grupurile dezavantajate? (I)

joi, iunie 15, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Un raport fãcut public recent de cãtre conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui subliniazã cã integrarea scolarã este un proces complex si de duratã, care face referire la cuprinderea tuturor copiilor, inclusiv a celor din medii dezavantajate, in institutii scolare obisnuite, sau in moduri de organizare cat mai apropiate de acestea. ßEste de dorit sã privim integrarea scolarã ca un proces continuu de adaptare la conditiile mediului scolar si social, caracterizat printr-o neincetatã transformare, mediul schimbandu-se in functie de cerintele integrãrii individului. Mai mult, procesul integrãrii scolare a copiilor din grupuri dezavantajate trebuie conceput ca o actiune socialã complexã, a cãrei esentã constituie nu conformarea mecanicã, pasivã a elevului la conditiile mediului scolar si social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor conditii optime, obiective si subiective, pentru ca integrarea sã insemne nu doar adaptare, ci si angajare’, a arãtat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Pe de altã parte, integrarea socialã a copiilor/tinerilor din gru – puri dezavantajate in comunitate face referire la coexistenta si consistenta contactelor si relatiilor interpersonale in cadrul grupurilor sociale, la concordanta intre norme si conduite, la interdependenta functionalã a elementelor unui sistem/ – subsistem social etc. ‘Continutul notiunii ßintegrare socialã’ este dependent de aspectele stabilitãtii, consensului, controlului social care trebuie sã caracterizeze orice societate’, a explicat sefa ISJ Vaslui.

Situatia din judetul Vaslui

În judetul Vaslui, autoritãtile responsabile au fost identificate cinci grupuri vulnerabile de copii si tineri: * copii si tineri defavorizati socio-economic – 49.925 elevi beneficiazã de programul ‘Lapte-corn’; – 744 elevi sunt beneficiari ai programului ‘Euro 200’; – 17.000 elevi beneficiazã de rechizite scolare gratuite; – 1.180 elevi beneficiazã de burse de ajutor social; – 5.155 elevi (30% din total) beneficiazã de burse ‘Bani de liceu’ si ‘Bursa profesionalã’; – dintr-un pachet de 50 unitãti scolare din tarã, elevii Scolilor Bãcesti si Bogdãnita primesc o masã caldã, din fonduri guvernamentale; * copii si tineri cu CES (care studiazã atat in scoli speciale cat si in scoli de masã) – in anul scolar 2016-2017, in scolile speciale din judetul Vaslui sunt scolarizati 586 elevi, iar in scolile de masã, 982 elevi (la toate nivelurile de educatie); – 980 elevi cu CES din judetul Vaslui, orientati scolar in invãtãmantul de masã, beneficiazã de alocatie de hranã precum si drepturile la imbrãcãminte, incãltãminte, materiale igienicosanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportiv, conform HG 423/2016. * copii si tineri cu pãrinti plecati in strãinãtate – la inceputul anului scolar 2016- 2017, 1116 elevi(2,31% din total) au ambii pãrinti plecati la muncã in strãinãtate, iar 12,7% au un pãrinte plecat. * copii si tineri remigrati; – in anul scolar 2016-2017 (luna mai 2017), au revenit in tarã 145 elevi din diverse tãri europene (Spania, Italia, Franta etc.), fatã de 91 elevi, in anul scolar 2015-2016. * copii si tineri de etnie roma – in anul scolar 2016-2017 au fost identificati aproximativ 600 elevi de etnie romã, iar elevi romi heteroidentificati (care nu-si declara identitatea), aproximativ 800. – in anul scolar 2016-2017, 40 de elevi romi au fost inscrisi la liceu pe locuri speciale; – in 2016, 8 absolventi de liceu din judetul Vaslui au fost inscrisi pe locuri speciale in invãtãmantul superior.

Proiecte mari derulate în ultimii doi ani

Colaborarea cu comunitatea reprezintã un factor deosebit de important in promovarea incluziunii scolare si sociale. Astfel, ISJ Vaslui si unitãtile scolare din retea colaboreazã cu toti factorii interesati: autoritãti judetene si locale (Institutia Prefectului, Consiliul Judetean, primarii, politia, jandarmeria, ISU, DSP, DGASP), dar si cu familiile elevilor, alti membri ai comunitãtilor locale, biserica si organizatii nonguvernamentale, ca reprezentanti ai societãtii civile. Cooperarea cu comunitatea s-a concretizat si printr-o serie de proiecte, atat locale, cat si nationale si europene care au avut ca obiectiv cresterea nivelului de incluziune a grupurilor vulnerabile de copii si tineri. Astfel, in ultimii doi ani s-au derulat urmãtoarele proiecte finantate din fonduri europene/internationale, initiate de ISJ Vaslui: * Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ‘Wellbeing and Inclusion for New educational Resources’, incheiat in august 2016, avand ca partener european principal Commune di Marsciano(Italia) si ca parteneri asociati locali, Primãria Municipiului Vaslui, 3 unitãti scolare, un ONG, CJRAE Vaslui, CCD Vaslui. Proiectul a avut ca grup tintã elevii remigrati, elevii cu CES si elevi cu pãrinti plecati in strãinãtate din scolile partenere asociate, dar si din alte 22 scoli din judet (care au participat la Competitia Judeteanã de proiecte locale de incluziune ‘O scoalã pentru toti si pentru fiecare’); Primãria Vaslui a sprijint financiar proiectul, asigurand 20% din valoarea grantului panã la aprobarea raportului final si virarea soldului de cãtre finantator. * Proiectul ‘Programe educa – tionale si de consiliere pentru preve – nirea abandonului scolar in jud. Vaslui’, implementat de ISJ Vaslui in calitate de promotor, finantat prin FRDS-Programul RO10 CORAI-Copii si tineri in situatii de risc si sustinut financiar din Programul de Granturi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Proiectul s-a implementat pe o duratã de 21 luni (februarie 2015-ianuarie 2017), in trei licee din judet(Liceul Tehnologic ßIon Mincu’ Vaslui, Liceul Tehnologic ßPetru Raresß Barlad, Liceul Tehnologic ßNicolae Iorga’ Negresti), sprijinit financiar de primãriile Vaslui, Barlad si Negresti in perioada de sustenabilitate. Grupul tintã a fost constituit din 200 elevi de liceu dezavantajati socio-economic, care au fost sprijiniti in vederea imbunãtãtirii rezultatelor la invãtãturã si a promovãrii examenului de bacalaureat (program remedial la disciplinele de bacalaureat, pachet sãptãmanal de alimente, tabere de educatie non formalã). De asemenea, au beneficiat de formare 60 de cadre didactice si 90 de pãrinti ai elevilor din grupul tintã. * Proiectul de mobilitãti Erasmus+ ‘Scoalã si familia – impreunã pentru o educatie de calitate’, initiat de ISJ Vaslui in consortiu cu 10 unitãti scolare din judet, proiect care are ca obiectiv formarea a 36 cadre didactice in domeniul relatiei scoalã-familie, in vederea imbunãtãtirii incluziunii scolare a copiilor si tinerilor si a parteneriatului educational cu familia. * În acelasi context, CJRAE Vaslui, unitate conexã a ISJ Vaslui, a fost partener cu CJ Vaslui si Fundatia ‘HOLT’ Iasi intr-un proiect finantat prin FRDS-Programul RO10 CORAI – Copii si tineri in situatii de risc si sustinut financiar din Programul de Granturi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Proiectul, intitulat ‘Scoala te face OM’, a avut ca scop dezvoltarea intr-o perioada de 16 luni, a unui program pilot prin implementarea unor noi servicii integrate in 81 de scoli din mediul rural din Jud. Vaslui (una din fiecare comunã), care se confruntau cu cea mai mare ratã de abandon scolar, in vederea prevenirii riscului de abandon scolar, cresterii participãrii scolare si a incluziunii sociale a 1200 de copii aflati in situatii de risc si a familiilor acestora. Proiectul si-a propus impactarea copiilor aflati in situatii de risc prin interventia directã asupra copilului si familiei si indirectã prin formarea de resursã localã permanentã, astfel incat sã fie usor accesibilã familiilor si copiilor aflate in situatie de risc. Astfel, pentru 1200 copii (dintre care 300 de etnie roma) identificati de Centrul Judetean de Rersurse si Asistentã Educationalã Vaslui ca fiind in situatia de risc de abandon scolar din clasele I-IV, din fiecare din cele 81 de scoli din mediul rural din jud. Vaslui implicate in proiect, au fost desfãsurate activitãti de educatie non formalã. În acest sens au fost formate si persoane resursã pentru implementarea programului de educatie parentalã, fiind sustinute 94 cursuri cu pãrintii din comunitate (940 de pãrinti dintre care minim 235 de etnie roma) si pregãtite 810 cadre didactice pe teme specifice care au contribuit la integrarea copiilor aflati in situatii de risc. De mentionat cã numeroase unitãti scolare din judet colaboreazã cu Fundatia World Vision Romania in vederea sprijinirii copiilor si tinerilor sãraci, in risc de esec si abandon scolar, de excluziune scolarã si socialã. Astfel, in ultimii doi ani scolari s-au derulat aprox. 32 de proiecte finantate de aceastã fundatie din fonduri provenite de la donatori internationali, proiecte care au sprijint unitãti scolare din mediul rural din zona Vaslui-Negresti sã imbunãtãteascã situatia scolarã si nivelul de incluziune al copiilor dezavantajati.

– continuare in numarul viitor

Articol scris de:Posteaza un comentariu