luni, 19 iunie 2017

A început oficial a doua etapã a Programului National de Dezvoltare Localã

luni, iunie 19, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Vineri,16 iunie, a început oficial Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL) etapa a doua, fiind încheiatã analiza de specialitate cu privire la alocãrile de fonduri din cadrul programului, iar ordinele de finantare pentru fiecare judet sunt în curs de semnare.

A doua etapã a PNDL finanteazã 9.500 de obiective de investitii, din care 2.500 de crese si grãdinite, 2.000 de scoli si 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investitii sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament. Programul este structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbanã a municipiilor si oraselor, respectiv infrastructura la nivel judetean. „Activitatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) se desfãsoarã în aceste zile, tensionate din punct de vedere politic, fãrã sincope. Astfel, ieri (joi, 15 iunie) au fost semnate contracte de finantare prin Programul Operational Regional (POR) pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere de importantã regionalã, în valoare totalã de 203.416.106,13 de lei. La nivelul comisiilor de specialitate, au continuat discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene pentru îndeplinirea conditionalitãt ilor în vederea accelerãrii absorbtiei fondurilor europene si, nu în ultimul rând, astãzi a fost finalizatã analiza proiectelor depuse de beneficiari pentru finantare prin PNDL2”, se aratã într-un comunicat al MDRAPFE. Se definesc ca beneficiari ai PNDL unitãtile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritãtile administratiei publice locale, ale cãror propuneri de finantare au fost aprobate de MDRAPFE, pe baza solicitãrilor de finantare transmise. Prioritizarea proiectelor incluse la finantare prin PNDL s-a fãcut în urma analizei interne de specialitate a peste 13.000 de solicitãri prin corelarea tuturor surselor de finantare (fonduri europene, programe guvernamentale) si aplicarea criteriilor stabilite prin HG nr. 624/2015, astfel încât resursele financiare alocate sã fie repartizate echilibrat pe judete. „În acest moment este important ca aceastã crizã politicã sã se încheie cât mai repede pentru ca noul Guvern sã-si intre în atributii si proiectele majore, inclusiv PNDL 2, sã fie rapid aplicate. Semnarea ordinelor de finantare reprezintã un prim pas în vederea implementãrii proiectelor. Orice zi care trece fãrã un guvern legitim pune în pericol demararea lucrãrilor ce rezolvã probleme vitale pentru mii de localitãti. Primarii asteaptã sã încheie contracte pentru ca problemele comunitãtilor nu mai pot fi amânate”, a declarat Sevil Shhaideh, ministru demisionar al MDRAPFE. PNDL este un program de finantare multianual si are ca obiectiv general echiparea unitãtilor administrativ-teritoriale cu toate dotãrile tehnico-edilitare necesare pentru a creste atractivitatea climatului investitional al localitãtilor din România. Programul finanteazã proiecte diverse, de infrastructurã educationalã, de sãnãtate si de mediu, sportivã, social-culturalã si turisticã, administrativã si de acces la cãile de comunicatie. Fondurile alocate de minister în cadrul PNDL sunt surse de finantare complementare pentru bugetele locale. Finantarea proiectelor se asigurã din transferuri alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu aceastã destinatie în bugetul MDRAPFE, din fonduri prevãzute în bugetele locale cu aceastã destinatie si din alte surse legal constituite.

Articol scris de:Posteaza un comentariu