vineri, 26 mai 2017

Sãracele biserici sãrace…

vineri, mai 26, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 2 Comentarii pana acum.


Consiliul Local Vaslui a aprobat acordarea sumei de 100.000 lei ca fonduri nerambursabile pentru unitãtile de cult. Sprijinul financiar se acorda în baza unui dosar care va cuprinde, printre altele, o cerere tip si devizul de lucrãri pentru constructii si reparatii. Sumele alocate vor fi transmise direct solicitantului. În prezent, sunt douã solicitãri pentru fonduri, una din partea Bisericii «Petru si Pavel», cealaltã, din partea Bisericii de Ziua a Saptea.

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat o hotãtrâre cu privire la alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitãtile de cult religios din oras. La nivelul comunitãtilor locale, unitãtile de cult religios pot solicita si primi fonduri, din bugetul local, în vederea completãrii veniturilor proprii. Potrivit legislatiei în vigoare, „de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întretinerea si functionarea unitãtilor de cult fãrã venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lãcasurilor de cult si pentru conservarea si întretinerea bunurilor apartinând cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si întretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitãtilor de învãtãmânt teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea clãdirilor având destinatia de asezãminte de asistentã socialã si medicalã ale unitãtilor de cult, precum si pentru activitãtile de asistentã socialã si medicalã sustinute de acestea”. Având în vedere insuficienta fondurilor proprii ale unitã- tilor de cult, CL Vaslui a votat alocarea din bugetul local a unor forme de sprijin financiar, nerambursabile, în sumã de 100.000 lei. Sprijinul financiar se acorda în baza unui dosar care va cuprinde o cerere tip devizul de lucrãri pentru constructii si reparatii, întocmit potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru lucrãrile rãmase de executat, datat pe anul în curs si vizat de dirigintii de santier, o copie de pe autorizatia de construire etc. În cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate în domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei în vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national. De asemenea, în cazul lucrãrilor de picturã a lãcasurilor de cult apartinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta si copia avizului eliberat de cãtre Comisia pentru picturã bisericeascã. Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului. De mentionat cã justificarea sumei primite este obligatorie.

Articol scris de:2 Comentarii to “Sãracele biserici sãrace…”

  1. Andi postat vineri, 26 mai, 2017, 10:28

    Dar pentru gradinite,scoli dispensare nu se pot aloca 100000 de mi de lei.Dati la biserici ca preotii trbuie sa mai puna mana pe niste bani .

  2. Florin postat luni, 29 mai, 2017, 21:17

    Aha si va mirati de ce nu avem spitale moderne…,cand da boala in voi,mergeti si platiti la popa ,alegeti un sfant si rugativa sa va faceti bine.

Posteaza un comentariu