vineri, 12 mai 2017

Moment cheie în derularea Parteneriatul Strategic Erasmus+ «Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues»

vineri, mai 12, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Ziua de 9 mai a însemnat nu numai marcarea unor sãrbãtori esentiale ale istoriei modern si contemporane europene, ci si cel mai important moment al Parteneriatului Strategic Erasmus+ aComics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” – www.lang-platform.eu/bd , coordonat de Liceul Teoretic aMihail Kogãlniceanu” Vaslui: organizarea evenimentului de multiplicare – Conferinta internationalã aComics in Teaching Languages – for a new age of didactic creativity”, care a avut ca punct central Produsul Intelectual al proiectului – revolutionarul Sistem de Management al Învãtãrii, creat si dezvoltat în acest proiect si aplicat în cadrul celui mai mare Consortiu DEOR al unui proiect coordonat de o institutie din România.Reamintim cã Parteneriatul Strategic Erasmus+ aComics in Teaching Languages/La BD en classe de langues” este fericitul posesor a douã recunoasteri internationale si nationale – pentru calitate si inovare în didactica limbilor moderne – premiul European Language Label 2016 al Comisiei Europene (fiind si singurul proiect al unui liceu din România distins cu acest premiu), si Premiul I la recent încheiata competitie nationalã, patronatã de Ministerul Educatiei, Made for Europe. În realizarea proiectului sunt angrenati 5 parteneri europeni: douã scoli din Portugalia – Agrupamento de Escolas de Vialonga (coordonator Miguel Cunha) si Agrupamento de Escolas de Santo-André (coordonatoare, Maria da Graça Bernardino), Barreiro; o scoalã italianã – Scuola Media Frosinone 3 din orasul Frosinone (coordonatoare, Sabrina de Bernardis); o scoalã din Cipru – Regional Gymnazium of Livadia (coordonator, Antonis Antoniou) si o scoalã din Turcia – cel mai vechi liceu tehnologic din capitala uneia din marile provincii din nordul tãrii, Kastamonu (coordonator, Ilker Aricioglu). În ampla strategie de promovare si diseminare a rezultatelor proiectului, coordonatorul european, Alexandru Mîtã si echipa de proiect din Liceul Teoretic aMihail Kogãlniceanu”, au reusit montarea celui mai mare Consortiu DEOR al unui proiect Erasmus+ KA2 coordonat de o institutie din România, format din 45 de scoli din 17 judete ale României si 16 scoli din 10 raioane ale Republicii Moldova si din Municipiul Chisinãu. Noii coordonatori de proiect din aceste institutii partenere au fost formati în folosirea Sistemului novator de Management al Învãtãrii (LMS) – produsul intelectual al proiectului, în intervalul noiembrie 2016-martie 2017, la Chisinãu desfãsurându-se si un curs intensiv de o zi, în luna decembrie 2016, pentru prezentarea conceptului aComics in Teaching Languages” si a LMSului – http://lang-platform.eu/lms (user si parola de test guest1). Apelul de participare la sectiunea stiintificã a Simpozionului International – eveniment de multiplicare, a fost lansat public cu o lunã mai devreme, prin intermediul http://langplatform. eu/bd/index.php/2-uncategorised/184- enrolment-form-for-the-international-conferencecomics- in-teaching-languages-for-a-new-age-ofdidactic- creativity-9th-of-may-2017-the-multiplierevent- of-the-project În primul rând, cei care au receptionat cu maxim interes invitatia, au fost cei din Consortiul DEOR, dar si multi alti contributori din tarã si strãinãtate, ceea ce a permis editarea numãrului – jubiliar si special totodatã – al revistei proiectului – aScaramouche” – nr. 12 bis, în care Comitetul Stiintific de lecturã si selectie (format din prof. Irina Popa, lectorul francez Aurélien Amigues – de la Universitatea aAl. I. Cuza” Iasi si Institutul Francez din Iasi, prof. dr. Ramona Maria Mocanu, prof. dr. Laura Mihaela Munteanu, prof. dr. Florin Munteanu) a reunit în 7 sectiuni, contributiile pe tema LMS – noi tehnologii în predarea limbilor moderne prin benzi desenate” a 100 de contributori, profesori din România, Republica Moldova, Cipru, Turcia, Italia si Portugalia. Numãrul 12 bis al Revistei aScaramouche” – ISSN – ISSN-L 2344-0244, se poate citi online sau descãrca liber de la adresa h t t p : / / l a n g – p l a t f o r m . e u / b d / i n d e x . p h p / 2 – uncategorised/188-scaramouche-no-12-bis-9th-ofmay- 2017, de pe site-ul central al proiectului, sau de pe site-ul propriu al revistei – http://langplatform. eu/scaramouche – creatie a proiectului. Evenimentul de multiplicare a fost organizat pe douã sectiuni: sectiunea aPractices” (cu demonstrat ii si dovezi ale celor care au fost antrenat i în permanentã, în cei doi ani de desfãsurare a proiectului, în conceperea si realizarea Sistemului Electronic de Management al Învãtãrii) si sectiunea Stiintificã – prin care s-au adus în fata publicului contributii stiintifice conexe de valoare, dar strâns legate de LMS. Din Republica Moldova au participat 25 de profesori, atât din Consortiul DEOR, cât si de la Ministerul Educatiei – doamna Inga Crucirescu – si Inspectoratul Scolar National – doamnele Galina Crainic, Tamara Tonu si Diana Cojocaru. Din Republica Moldova, au mai participat reprezentant ii institutiilor implicate în Consortiul DEOR: Maria Bahov, Rosina Barbarova, Rita Prepelitã, Aliona Nanu, Iulia Vizitiu, Eugenia Cucos, Silvia Turcan, Diana Frecãutanu, Parascovia Cazacu, Mariana Banari, Elena Bradu, Mihaela Cotorcea, Natalia Cãrãrus, Loreta Gafton, Dina Mãturã, Svetlana Vasilisin Burcatâi si Cezar Salagor. Cei 150 de participanti au asistat cu emotie, încântare, curiozitate si deplin interes atât la prezentãrile realizate de coordonatorul proiectului, Alexandru Mîtã, cât si la mãrturiile despre folosirea LMS în diferite tãri si institutii si la extraordinar de interesantele experiente care au decurs din utilizarea sa – de la combinatia cu Minecraft în banda desenatã, propusã de Antonis Antoniou (Cipru), la folosirea povestilor clasice ca suport al benzilor desenate create de elevi si transformate în exercitii interactive, autocorective, plasate în Sistemul Electronic de Management al Invãtãrii, imaginate de Paola de Santis ori Sabrina de Bernardis (Italia), ori la crearea unei identitãti – grafice si chiar auditive a proiectului, prin crearea mascotei Tamy a proiectului, a imnului proiectului si a aAventurilor lui Tamy”, transpuse în benzi desenate si plasate pe LMS, în vederea creãrii unor exercitii atractive si a unor lectii electronice deosebit de interesante (idee si realizare a lui Rosario de Santos, Maria da Graça Bernardino, Miguel Cunha, alãturi de coordonatorul proiectului). Interventiile elevilor au completat, cu naturalete, umor si inspiratie, spusele profesorilor si pe cele ale creatorilor LMS – în fata publicului deosebit de receptiv, au luat cuvântul participantii directi si deosebit de activi Paul Rãileanu (cel care a fost alãturi de coordonatorul proiectului si la European Language Label, dar a si reprezentat proiectul la competitia nationalã aMade for Europe”, luând locul I pe tarã), apoi adevãratii artisti -elevi Mara Cires si Vlãdut Budianu, însotiti de interventiile multimedia ale colegilor din clasele cu profil bilingv – francezã, italianã si englezã ale Liceului Teoretic aMihail Kogãlniceanu” din Vaslui. Un moment deosebit de interesant al conferintei a fost prelegerea lectorului francez Aurélien Amigues, prieten al proiectului si familiar al LMS – pe tema cãruia, împreunã cu coordonatorul, Alexandru Mîtã, a organizat un curs intensiv de formare, la Vaslui, în luna decembrie 2016, aLa BD en classe de FLE”, care sa bucurat de o participare foarte numeroasã – aproape 50 de profesori din tot judetul Vaslui au fost selectionati si au participat la aceastã formare. Aurélien Amigues a propus câteva modalitãti de exploatare didacticã a benzilor desenate, care se pot regãsi si integra în LMS, interventia sa fiind urmãritã cu sufletul la gurã de toti participantii, transformându-se – în anumite momente – în dialog conjunctural, de specialitate, cu elevi sau cu profesori din salã. Într-un mod cu totul deosebit, prin sunet si imagine, a fost evocat unul din punctele forte ale versiunii a doua a LMS – Concursul National de Traduceri aCorneliu M. Popescu” editia 2016, actiune a proiectului la care au participat aproape o mie de elevi – 380 la probele scrise de la Vaslui si aproape 700 la proba online – desfãsuratã pe LMS, în limbile englezã, francezã, rusã si spaniolã – competitie a valorii, cu premii deosebite, cu elevi în rol de organizatori, alãturi de profesorii lor, cu benzile desenate prezente ca probã de traducere si viruozitate lingvisticã, cu tutoriale si proceduri clare, cu retelele sociale doldora de vesti si cu un LMS care a rezistat natural, fãrã nici o falie, la mai mult de 700 de conexiuni simultane pe acelasi spatiu de curs virtual – cel al Concursului National de Traduceri aCorneliu M. Popescu”. Ca orice succes, toatã lumea care a participat, dar si cei care aspirã la admiterea într-o competitie modernã, doreste continuarea – editia a XIV-a a Concursului se va organiza aproape de finalul proiectului, pe 10 iunie. Profesorii din echipa de proiect din institutia coordonatoare, au împãrtãsit, la rândul lor, din contributiile aduse la crearea si perfectionarea celor trei versiuni de pânã acum ale LMS: Cristina Bortun, Florica Ciurescu, Vlad Nicu, Mirela Fighiuc – cadre didactice care au fãcut si formarea cu toti elevii scolii în folosirea LMS; de asemenea, au prezentat secvente didactice sau lucrãri stiintifice pline de creativitate, inspirate de activitatea de doi ani în LMS, profesorii Mihaela Liteanu, Alina Moraru, Landiana Mihnevici, Laura Munteanu, Florin Munteanu, Lola Ciolacu, Mirela Bulgaru; profesorii Carmen Neacsu si Narcis Aprodu au asigurat traducerea simultanã de calitate a conferintei. Pauzele pline de inspiratie au fost asigurate de douã din cele mai bune eleve ale maestrului Alin Bulboacã – care au încântat prin mãiestrie vocalã interpretativã, si de tinerii muzicieni instrumentali din ansamblul Rotaria, coordonati de maestrul Romeo Tãlmaciu – de la Palatul Copiilor Vaslui.Conferinta Internationalã aComics in Teaching Languages – for a New Age of Didactic Creativity” – Vaslui, 9 mai 2017 este un reper important al proiectului, iar concretizarea sa – Metodologia de folosire a LMS (lucrare în curs de publicare la Editura The Londonder) si Analele stiintifice, reunite în numãrul 12 bis al Revistei « Scaramouche », sunt abia un început al unui demers intelectual si tehnologic unic – o platformã inovantã, cu aproape 5000 de utilizatori, cu 15 spatii de curs, cu sute de itemi de fixare si evaluare, cu un sistem original de evaluare a competentelor lingvistice, care atribuie certificate de competente personalizate utilizatorilor care reusesc sã parcurgã continuturile si testele electronice.

Articol scris de:Posteaza un comentariu