vineri, 19 mai 2017

Legea zilierilor a fost promulgatã

vineri, mai 19, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Miercuri, 17 mai, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitãti cu caracter ocazional desfãsurate de zilieri. Principala modificare prevede prelungirea perioadei în care se presteazã muncã zilierã de la 90 la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru activitãtile din domeniul cresterii animalelor.

Adoptatã pe data de 19 mai, in Camera Deputatilor, cu 239 de voturi pentru, modificãrile la Legea Zilierilor vor intra in vigoare chiar in aceste zile, dupã publicarea in Monitorul Oficial a decretului de promulgare semnat de presedin – tele Klaus Iohannis. Conform noilor modificãri, ‘niciun zilier nu poate presta activitãti pentru acelasi beneficiar pe o perioadã mai lungã de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteazã activitãti in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pãsunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum si activitãti sezoniere in cadrul grãdinilor botanice aflate in subordinea universitãtilor acredi – tate; in cazul acestora, perioada nu poate depãsi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic’. Legea mai prevede cã angajatorul trebuie sã plãteascã zilierului remuneratia cuvenitã prin orice mijloc de platã admis de lege la sfarsitul fiecãrei zile de muncã, conform activitãtii prestate. Plata remuneratiei poate fi realizatã si cel mai tarziu la sfarsitul sãptãmanii sau al perioadei de desfãsurare a activitãtii, respectiv lunar, in situatia in care angajarea depãseste 30 de zile, numai cu acordul exprimat in scris de cãtre zilier si beneficiar. Chiar dacã remuneratia unui zilier se stabileste prin negociere directã intre pãrti, actul normativ impune o limitã minimã. Mai precis, ‘cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de pãrti nu poate fi mai mic decat valoarea/orã a salariului de bazã minim brut pe tarã garantat in platã’, scrie in lege. Astfel, de la 1 februarie 2017, odatã cu cresterea salariului minim brut pe economie, a fost stabilitã si valoarea minimã la plata zilierilor, la 8,382 lei/orã. Tot miercuri, seful statului a semnat decretele pentru promul – garea Legii privind unele mãsuri pentru imbunãtãtirea exercitãrii pe teritoriul Romaniei a drepturilor conferite in contextul liberei circulatii a lucrãtorilor in cadrul Uniunii Europene. În conditiile in care muncitorii autohtoni sunt tot mai greu de gãsit, nu este exclus ca, in curand, o bunã parte din forta de muncã inclusiv in agriculturã sã fie asiguratã ‘din import’. Trebuie cã la tarã, in special in satele cu populatie imbãtranitã, este o acutã lipsã de fortã de muncã, ajungandu-se la tarife chiar si de 120 lei ziua de muncã. Si chiar si asa, nu se gãsesc amatori, mai interesati de crasmele din sat unde-si cheltuie bruma de ajutor social primit pentru nemuncã.

Articol scris de:Posteaza un comentariu